Utløpt

Avdelingsdirektør - Seksjon for strategi og utvikling

Arbeidsgiver
Kunnskapsdepartementet
Stillingstittel
Avdelingsdirektør
Frist
15.08.2019
Ansettelsesform
Fast
Vil du arbeide med strategi og utvikling innen høyere utdanning og forskning?

Kunnskapsdepartementet søker modig og drivende avdelingsdirektør

Avdeling for eierskap i høyere utdanning, Seksjon for strategi og utvikling har ledig stilling som avdelingsdirektør. Seksjonen har et pådriver- og koordineringsansvar for strategi- og politikkutvikling med relevans for eierskapet innenfor høyere utdanning og forskning. Videre også ansvaret for utviklingsavtalene med statlige universiteter og høyskoler og for spørsmål knyttet til struktur og tilknytningsform. Seksjonen har ansvaret for campusutvikling, oppfølgingen av byggeprosjekter ved statlige universiteter og høyskoler og for universitetsmuseene. Ansvaret for digitalisering og informasjonssikkerhet i universitet- og høyskolesektoren og øvrige underliggende virksomheter ligger også til seksjonen.

Det er et ønske om at den nye lederen skal styrke avdelingens strategiske profil, samtidig som lederen ivaretar og utvikler det grunnlaget som er lagt for å lede selvgående og dyktige kunnskapsmedarbeidere. Avdelingsdirektøren inngår i et lederteam på fire avdelingsdirektører og rapporterer til ekspedisjonssjefen.


Vi ønsker at du har

 • Høyere relevant utdanning på masternivå    
 • Solid forvaltningskompetanse    
 • Erfaring med å omsette en kompleks virkelighet til klare kunnskapsbaserte prioriteringer    
 • Ledererfaring    
 • God forståelse for politiske prosesser og kjennskap til samspillet med politisk ledelse    
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne    

Personlige egenskaper

 • Evne til å lede større endrings- og utredningsprosesser på strategisk nivå    
 • God faglig vurderingsevne og tverrfaglig forståelse    
 • Gode analytiske evner    
 • Gode samarbeidsevner og evne til relasjonsbygging    
 • Er systematisk, selvstendig og strukturert i din arbeidsform    
 • Er fleksibel og modig    
 • Har stor arbeidskapasitet og omstillingsevne    
 • Er en tydelig og resultatfokusert leder    

Kvinner oppfordres til å søke.

Lokalisering - Kunnskapsdepartementets lokaler i Kirkegata 18, 0153 Oslo


Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale innen statens regulativ    
 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver som er viktig for samfunnet    
 • Store og kompetente fagmiljøer    
 • Fleksitid og betalt overtid    
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse og gode forsikrings og låneordninger.    

 

Øvrige forhold

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søkeren har bedt om å ikke å bli ført opp på søkerlisten. 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, seksuell legning, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, arbeids- og livserfaring oppfordres til å søke. Departementet arbeider målrettet med å realisere regjeringens inkluderingsmål. I dette ligger det bl.a. at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for det. Informasjon om søkere som oppgir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan bli brukt til registreringsformål.

Kontaktpersoner

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt våre rådgivere Per Inge Hjertaker/Bitten Sveri hos Headvisor, tlf 91729682/90986427. Ekspedisjonssjef Knut Børve kan kontaktes på tlf 91793965. Kortfattet CV/søknad sendes snarest og innen 15. august

Om arbeidsgiveren

Kunnskapsdepartementet har ansvar for barnehager, grunnskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning, voksnes læring og kompetansepolitikk, integrering, høyere utdanning og forskning. KD har overordnet styring, kontroll og tilsyn med en rekke underliggende etater og virksomheter. KD har om lag 330 medarbeidere fordelt på 7 avdelinger, kommunikasjonsenhet og departementsrådens stab.

Kunnskapsdepartementets har et mål om Ett KD , og det er lagt vekt på at KD skal fungere helhetlig og enhetlig på tvers av avdelingsgrenser.

Departementets arbeid bygger på verdiene profesjonalitet, åpenhet og gjennomføring. Mer informasjon om departementet finnes på www.regjeringen.no.

Om Avdeling for eierskap i høyere utdanning og forskning:

Avdelingen for eierskap i høyere utdanning og forskning har ansvaret for etatsstyringen av statlige høyskoler og universiteter, NOKUT, Diku, Unit, Forskningsrådet, de nasjonale forskningsetiske komiteene og NUPI.

Avdelingen har ansvaret for politikkutformingen og forvaltningen av tilskuddene til private høyskoler. Avdelingen har ansvar for bygge – og leiesaker i universitets- og høyskolesektoren. Avdelingen har også ansvaret for tildelinger til sosiale formål for studenter og for studentsamskipnadene inklusive studentboliger.

Avdelingen har fire seksjoner; Seksjon for finansiering, Seksjon for økonomiforvaltning og studentvelferd, Seksjon for strategi og utvikling og Seksjon for styring.
Avdelingen har en omfattende oppgaveportefølje som genererer et høyt arbeidstrykk.

Mange av avdelingens oppgaver har et stort samordnings- og samarbeidsbehov både innen avdelingen, mot andre avdelinger, Statsbygg og andre departementer.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Direktør
Sted
KIRKEGATA 18, 0153 Oslo
Bransje
Offentlig administrasjon,
Forskning, utdanning og vitenskap
Stillingsfunksjon
Ledelse,
Forretningsutvikling og strategi

Nøkkelord

Strategi, Utvikling, Utdanning, Forskning, Forvaltning

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Per Inge Hjertaker
Stillingstittel
Rådgiver
Telefon
917 29 682
Kontaktperson
Bitten Sveri
Stillingstittel
Rådgiver
Telefon
909 86 427
Følg firma
933 følger dette firmaet

KIRKEGATA 18, 0153 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

Rapporter annonse

FINN-kode 150384373
Sist endret 2. aug 2019 09:49