Utløpt

Seksjonsleder jus og anskaffelser

Arbeidsgiver
AtB
Stillingstittel
Seksjonsleder jus og anskaffelser
Sted
Trondheim
Frist
Frist utløpt
Varighet
Fast
Vi søker etter en motiverende, inspirerende og faglig dyktig leder til seksjon for jus og anskaffelser i AtB. 

Seksjonen har hovedansvaret for gjennomføring av anskaffelser i henhold til regelverket om offentlige anskaffelser, kontraktsoppfølging og generell juridisk rådgivning til hele organisasjonen, inkludert direktørgruppa og administrerende direktør. Seksjonen skal gjennom gode anskaffelsesprosesser, effektiv kontraktsadministrasjon og juridisk rådgivning bidra til å sikre overordnede mål om best mulig kollektivtrafikk og mobilitet for Trøndelags befolkning. 

AtB har i 2019 et budsjett på over 2 milliarder kroner og et omfattende samfunnsansvar med store og komplekse anskaffelser. Dette stiller store krav til anskaffelseskompetanse og kapasitet i organisasjonen. AtBs anskaffelser skjer i henhold til regelverket om offentlige anskaffelser og anvendelse av regelverket vil være en sentral oppgave for å best mulig oppnå målsetningene med anskaffelsene. For å sørge for god resultatoppnåelse er det også viktig med et utstrakt tverrfaglig samarbeid med øvrige seksjoner og avdelinger. 

Stillingen har det øverste faglige ansvaret for anskaffelser i AtB og rapporterer til Direktør for Økonomi og administrasjon. Stillingen inngår i ledergruppen til Direktør for Økonomi og administrasjon i AtB. Seksjonslederen for jus og anskaffelser vil ha en sentral rolle i AtBs resultatoppnåelser, og vil lede en kompetent seksjon med åtte ansatte.

Arbeidsoppgaver

 • Lede seksjon for jus og anskaffelser
 • Være rådgiver og fagansvarlig for anskaffelser og sikre at anskaffelser skjer i henhold til gjeldende regelverk
 • Gjennomføre anskaffelser på strategisk og operativt nivå i tråd med gjeldende regelverk og rutiner, samt arbeide i tverrfaglige team
 • Utvikle og følge opp AtBs strategiske og operasjonelle mål innen anskaffelsesområdet og juridisk rådgivning
 • Ansvar for forvaltning og support tilknyttet innkjøpssystemet og innkjøpsprosedyrer
 • Delta i forbedringsprosesser og utnyttelse av digitale verktøy

Kvalifikasjoner

 • Relevant universitets- eller høyskoleutdanning tilsvarende en mastergrad. Lang og relevant erfaring kan veie opp for manglende formell faglig bakgrunn
 • Minimum fem års relevant praksis innen offentlige anskaffelser, og dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid.
 • God økonomisk og forretningsmessig forståelse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Ledererfaring med personalansvar
 • Kunnskap om og erfaring med bruk av IKT-systemer innen innkjøp og administrasjon, er en fordel

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper, samarbeidsevner og evne til å bygge gode relasjoner og nettverk.
 • Som leder er du åpen, inkluderende og tillitsskapende, og du evner å bygge gode samarbeidsformer på tvers av fagmiljø
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg
 • Ønske om å bidra til forbedringer
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Et hyggelig, utviklingsorientert arbeidsmiljø og dyktige medarbeidere
 • Faglige utfordringer og spennende arbeidsoppgaver
 • God mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Lønn etter avtale
 • Tjenestepensjon og forsikringsordninger gjennom KLP

Om arbeidsgiveren


AtB er mobilitetsselskap for offentlig kollektivtrafikk i Trøndelag. Vi har ansvar for å planlegge, anskaffe, drifte, utvikle og markedsføre et framtidsrettet mobilitetstilbud for hele Trøndelag. Vi jobber for at tilbudet skal være samordnet, attraktivt, miljøvennlig og tilpasset ulike behov og reisemønster. AtB skal være et samlende kompetanseorgan for kollektivtrafikken i Trøndelag.

Våre verdier er helhetlig, forutsigbar og innovativ. Disse er med på å forme vår kultur og måten vi utfører våre tjenester på. Vi søker å etterleve verdiene både internt i organisasjonen og eksternt ut mot markedet. Det har vært en stor økning i antall kollektivreisende de siste årene i Trøndelag, og nasjonale mål sier at andelen som reiser kollektivt skal øke med 50 % innen 2050. AtB omsatte i 2018 for ca. 1,8 mrd. NOK. Selskapet er registrert som AS og 100 % av aksjene eies av Trøndelag fylkeskommune.

Søknad merkes
4086670214
Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
PRINSENS GATE 39,
7011 Trondheim
Bransje
Transport og logistikk
Stillingsfunksjon
Ledelse

Nøkkelord

jus, anskaffelser, ledelse, seksjonsleder

Rapporter annonse

FINN-kode
148261618
Sist endret
24. mai 2019 11:50

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Per Magne Reitbakken
Stillingstittel
direktør økonomi og administrasjon
Telefon
977 13 713
Følg firma
121 følger dette firmaet

PRINSENS GATE 39, 7011 Trondheim

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Rapporter annonse

FINN-kode
148261618
Sist endret
24. mai 2019 11:50