Utløpt

Vi søker en strategisk og handlekraftig leder til stillingen som politimester i Oslo

Arbeidsgiver
Politidirektoratet
Stillingstittel
Politimester Oslo
Frist
02.06.2019
Ansettelsesform
Fast

Det er ledig embete som politimester i Oslo politidistrikt. Embetet er et åremål for en periode på seks (6) år.

Politimesteren har totalansvaret for polititjenesten i sitt politidistrikt både administrativt, organisatorisk og faglig. Faglig ansvar innebærer totalansvar for politiets straffesaksbehandling, krise- og beredskapshåndtering, sivil rettspleie på grunnplanet og politiets forvaltningsoppgaver. Politimesteren er leder av påtalemyndigheten i politiet og underlagt Den høyere påtalemyndighet.

Politimesteren inngår i den nasjonale ledergruppen i politiet, og skal sammen med politidirektørens ledergruppe og øvrige politimestere og særorgansjefer, drive en effektiv og strategisk ledelse og utvikling av politiet. I den daglige tjenesten skal politimesteren utvikle sitt politidistrikt i tråd med sentrale føringer og levere resultater på alle områder, i daglig drift og ved kriser. Under endring og omstilling skal politimesteren styre og lede pågående og kommende endringsprosesser. Politimesteren rapporterer til politidirektøren.

Oslo politidistrikt omfatter kommunene Asker, Bærum og Oslo, med et samlet folketall på om lag 840 000 innbyggere.

Arbeidsoppgaver

 • Totalansvar for politiets straffesaksbehandling
 • Krise- og beredskapshåndtering
 • Sivil rettspleie på grunnplanet
 • Forvaltningsoppgaver
 • Som medlem av nasjonal ledergruppe drive effektiv og strategisk ledelse og utvikling av politiet
 • Utvikle eget politidistrikt i tråd med sentrale føringer og levere resultater i daglig drift og ved kriser
 • Styre og lede endringsprosesser

Kvalifikasjoner

 • Det kreves høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå 
 • God resultatoppnåelse i tidligere stillinger
 • Må kunne kommunisere eksternt og internt på en tydelig og tillitsvekkende måte  
 • Bred ledererfaring i offentlig eller privat sektor
 • Erfaring fra arbeid med kontinuerlig forbedring og utvikling
 • Må kunne sikkerhetsklareres for STRENGT HEMMELIG
 • Må kunne lede politidistriktet i samsvar med etatens leder- og medarbeiderplattform
 • Det kreves plettfri vandel, og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41 

  Det er ønskelig med:
 • Juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap 
 • Erfaring fra kriseledelse
 • Erfaring med virksomhetsutvikling og kvalitetsforbedringer ved hjelp av ny teknologi
 • Gjennomført lederutdanning/lederutvikling
 • Kunnskap om eller erfaring fra politi og påtalemyndighet

Som politimester i landets hovedstad er det ønskelig med erfaring som er relevant for å kunne betjene en befolkning preget av mangfold. Det er videre ønskelig med erfaring og kompetanse i å arbeide i grensesnittet mellom politikk og praksis.  

Personlige egenskaper

 • Resultatorientert og god gjennomføringsevne
 • Strategisk, analytisk og helhetsorientert
 • God til å kommunisere
 • God relasjonsbygger internt og eksternt
 • Tydelig samfunnsengasjement
 • Synlig lederskap med evne til å motivere og utvikle ledere og medarbeidere

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende topplederstilling med mulighet for stor påvirkningskraft
 • Stillingen lønnes som politimester (kode 0292) i statens lederlønnssystem (kr. 1 300 000-1 595 000 brutto per år)
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med bl.a. gode forsikringsordninger og mulighet for boliglån (se spk.no for mer info)

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

Om arbeidsgiverenPolitiets viktigste oppgave er å sørge for borgernes trygghet. Det søker vi å oppnå gjennom målrettet kriminalitetsforebygging, en effektiv kriminalitetsbekjempelse og robuste beredskapsordninger. Oslo politidistrikt utgjør mer enn 3200 medarbeidere som samlet bidrar inn i dette arbeidet. Oppgaven med å sikre hovedstadens ulike institusjoner og aktiviteter er i tillegg en grunnleggende del av vårt spennende arbeid.


Vi går på jobb for å sikre trygghet for distriktets borgere. Vi skal være et politi for alle og våre tjenester skal være bygget på ansvarlighet, åpenhet og ærlighet.


Et viktig personalpolitisk mål er å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. For mer informasjon, se www.politiet.no.


                                                                                                                                                                                                                               

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Grønlandsleiret 44, 0190 Oslo
Bransje
Politi og sikkerhet
Stillingsfunksjon
Politi,
Ledelse

Nøkkelord

åremål,, politimester,, oslo,, leder,, toppleder

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Karin Aslaksen
Stillingstittel
Avdelingsdirektør HR og HMS
Telefon
952 70 725
Kontaktperson
Kristin Høy Lian
Stillingstittel
Amrop Delphi
Telefon
482 31 646
Følg firma
768 følger dette firmaet

Grønlandsleiret 44, 0190 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 146520241
Sist endret 3. mai 2019 12:02

Rapporter annonse