Utløpt

Revisjonsleder IKT og teknologi

Arbeidsgiver
Helse Sør-Øst RHF
Stillingstittel
Revisjonsleder IKT og teknologi
Sted
Oslo eller Hamar
Frist
Frist utløpt
Varighet
Fast

Vil du jobbe med internrevisjon i et engasjert fagmiljø?
Vi søker en revisjonsleder med fagansvar for IKT og teknologi i konsernrevisjonen. Stillingen er sentralt plassert for å bidra med revisjons- og rådgivningstjenester i en foretaksgruppe med betydelige IKT-program og et av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer. 


Om konsernrevisjonen
Konsernrevisjonen rapporterer funksjonelt til styrets revisjonsutvalg. Vi bistår styret og ledelsen i det regionale helseforetaket og helseforetakene med å utøve god virksomhetsstyring ved å vurdere foretakenes prosesser for virksomhetsstyring, risikostyring og intern styring og kontroll. Vi har et sterkt revisjonsmiljø som prioriterer utvikling av kompetanse og tjenester. Vårt mål er at våre tjenester skal bidra til læring og forbedring. Konsernrevisjonen er organisert i en modell med 10 ansatte medarbeidere, innleie av fagrevisorer fra helseforetakene og kjøp av eksterne konsulenttjenester.


Konsernrevisjonen leverer revisjons- og rådgivningstjenester til Helse Sør-Øst RHF og de 11 helseforetakene som eies av det regionale helseforetaket. Videre har vi avtale om å levere internrevisjon til Pasientreiser HF og Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsregionen. Vi foretar også revisjoner av private sykehus og andre leverandører av spesialisthelsetjenester til Helse Sør-Øst RHF.

 
Arbeidsoppgaver

 • ivareta fagansvar for revisjon av IKT, teknologi og informasjonssikkerhet og utvikle våre tjenester på området
 • lede og gjennomføre revisjons- og rådgivningsprosjekter i samarbeid med kollegaer og innleide spesialister
 • kommunisere resultatene fra revisjoner til ledelse og styre i helseforetakene
 • bidra til at konsernrevisjonen etablerer risikobaserte planer som støtter virksomheten og målene for Helse Sør-Øst   
 • være proaktiv ved å holde seg oppdatert på utviklingstrekk og risikokobildet i virksomheten samt omsette denne forståelsen til bidrag fra konsernrevisjonen
 • holde seg oppdatert på god praksis og arbeide for kontinuerlig forbedring av konsernrevisjonen
 • fungere som stedfortreder for konsernrevisor/direktør konsernrevisjonen.  

 
Kvalifikasjoner

 • bred prosjektledererfaring fra internrevisjon eller rådgivning i store organisasjoner
 • forståelse av teknologi og digitalisering ved utvikling av tjenester
 • god kompetanse i program- og prosjektstyring og kunnskap om anerkjente rammeverk  
 • god kjennskap til styring og forvaltning av IKT og informasjonssikkerhet 
 • god kunnskap om internkontroll, risikostyring og virksomhetsstyring
 • høyere utdanning på masternivå  
 • relevante sertifiseringer på IKT-området er en fordel 
 • kjennskap til spesialisthelsetjenesten er en fordel 


Personlige egenskaper

 • gode analytiske ferdigheter og evner i problemløsning
 • evne til å sette deg inn i komplekse problemstillinger
 • gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner
 • evne til å kommunisere på ulike organisasjonsnivåer og skape tillit
 • evne til å skape gode samarbeidsrelasjoner i team med kollegaer og samarbeidspartnere med ulik bakgrunn
 • stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • initiativrik og vilje til å bidra til utvikling av konsernrevisjonens prosesser og metoder
 • faglig og personlig integritet


Helse Sør-Øst RHF har hovedkontor på Hamar. Konsernrevisjonen har kontorer både på Hamar og i Oslo, og det utvises stor fleksibilitet når det gjelder arbeidssted. Det må påregnes reisevirksomhet.


For ytterligere informasjon ta kontakt med Beate Ottem Svanes eller Bjørn-Olav Høksnes i ISCO Group på tlf. 22 06 87 00.

Vennligst registrer søknad og CV snarest og senest innen 30. mai 2019

 

Om arbeidsgiveren

Helse Sør-Øst RHF er et av landets fire regionale helseforetak og har ansvaret for spesialisthelsetjenestetilbudet til 3 millioner innbyggere i Østfold, Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Vest-Agder og Aust-Agder. Omsetningen er på om lag 79 milliarder kroner. Helse Sør-Øst RHF har omlag 78 000 medarbeidere.

Foretaksgruppen har etablert et program som skal etablere felles kliniske løsninger på tvers av helseforetak, og som skal støtte opp under trygge, effektive og helhetlige pasientforløp. Videre er det etablert et program som skal modernisere og standardisere foretaksgruppens IKT-infrastruktur. Programmet gjennomføres av Sykehuspartner HF, som er foretaksgruppens interne drifts- og tjenesteleverandør. Konsernrevisjonen vil ha en rolle knyttet til kvalitetssikring/revisjon av programmet.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
0151 Oslo
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Ledelse

Rapporter annonse

FINN-kode
146447818
Sist endret
2. mai 2019 15:00

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Beate Ottem Svanes
Stillingstittel
ISCO Group AS
Telefon
22 06 87 00
Kontaktperson
Bjørn-Olav Høksnes
Stillingstittel
ISCO Group AS
Telefon
22 06 87 00
Følg firma
409 følger dette firmaet

0151 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Rapporter annonse

FINN-kode
146447818
Sist endret
2. mai 2019 15:00