Utløpt

Vil du være med og sikre et rent og rikt havmiljø?

Arbeidsgiver
Klima- og miljødepartementet
Stillingstittel
Avdelingsdirektør
Frist
Frist utløpt
Varighet
Fast
Hva gjør vi i havseksjonen?

Havseksjonen har det overordnede ansvaret for de helhetlige forvaltningsplanene for norske havområder, beskyttelse av marint naturmangfold, og for forurensning og annen påvirkning på det marine miljø. I tillegg har vi ansvar for internasjonalt havmiljøsamarbeid og for oppfølgingen av en rekke internasjonale konvensjoner på området (eks. OSPAR- og Londonkonvensjonene og IMO) .

Vi samarbeider tett med relevante departementer og direktorater, spesielt Miljødirektoratet og Norsk Polarinstitutt som er Klima- og miljødepartementets underliggende etater. 


Du vil ha ansvar for:
 • Nasjonal politikkutvikling, gjennom
  • helhetlige forvaltningsplaner for norske havområder som fremmes som meldinger til Stortinget
  • regulering etter forurensingsloven av utslipp til sjø fra petroleumsvirksomheten
  • naturmangfoldlovens bestemmelser om marint vern
  • skipssikkerhetslovens bestemmelser om krav til miljøsikkerhet ved drift av skip
 • Internasjonalt samarbeid knyttet til marint miljø i både regionale og globale fora (OSPAR- og Londonkonvensjonene, IMO mv)
 • Kunnskapsoppbygging og miljøovervåkning av hav- og kystområdene

Du vil videreutvikle fagområdet og arbeide tett opp mot politisk ledelse. Du vil ha ha personalansvar for ni medarbeidere og inngå i Hav- og forurensningsavdelingens ledergruppe.


Vi søker deg som har følgende bakgrunn: 

Kvalifikasjonskrav:

 • Du har sterk fagkompetanse på marint miljø, nasjonalt og internasjonalt
 • Sterk forvaltningskompetanse, det vil si erfaring med myndighetsprosesser og virkemiddelutvikling nasjonalt og internasjonalt
 • Du har god kunnskap om norsk miljøpolitikk og miljøforvaltning
 • Det kreves minst 5 års relevant erfaring fra offentlig forvaltning
 • Meget gode norsk- og engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • Utdanning på master-/hovedfagsnivå

 

Kompetanse innen følgende områder vil bli vektlagt:

 • Du har fortrinnsvis mastergrad i rettsvitenskap
 • Ledererfaring

For å lykkes i stillingen må du ha disse egenskapene:
 • Du setter deg raskt inn i nye problemstillinger og har stor arbeidskapasitet
 • Du klarer å balansere mellom langsiktige oppgaver som krever analytisk og strategisk tenking, og hasteoppdrag i en hektisk hverdag
 • Du sørger for god og helhetlig oppgaveløsning
 • Du har god forståelse for politiske prosesser og rollen som embetsverk for politisk ledelse
 • Du gir tydelige signaler og evner å delegere ansvar
 • Du har gode samarbeidsevner og er en relasjons- og alliansebygger
 • Du kan videreutvikle fagområdet og medarbeiderne og fungere som en medspiller i avdelingens ledergruppe

Viktig å vite:

Stillingen er et embete. Det forutsetter at du har norsk statsborgerskap.

En forutsetning for å tiltre i stillingen er at du kan sikkerhetsklareres på nivå "Hemmelig". 

Vil du vite mer om stillingen? Ta kontakt med: ekspedisjonssjef Hæge J. Andenæs, tlf. 22 24 58 10.


Hvorfor skal du jobbe hos oss?
 • Du vil få lede en dedikert gruppe medarbeidere med høy fagkompetanse
 • Du kan bidra til en bærekraftig havforvaltning
 • Du får en unik mulighet til å bidra med faglige råd for politisk ledelse
 • Vi har et arbeidsfellesskap med dyktige og engasjerte kolleger som er stolte av jobben sin
 • Klima- og miljødepartementet gir gode utviklingsmuligheter

Vi kan tilby et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter, inkludert 1½ time trening i arbeidstiden. Vi har fleksible arbeidstidsordninger tilpasset ulike livsfaser, og pensjons- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse.


Vi er opptatt av:

Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. I Klima- og miljødepartementet har vi et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi jobber for å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne og/eller som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Våre lokaler ligger sentralt i Oslo med kort vei til offentlig transport, og vi har gode tilretteleggingsmuligheter.


Lønn:

Årslønn fra kr 826 000 - 1 001 400,-  (lønnstrinn 81-88). For særlig kvalifiserte søkere kan noe høyere lønn vurderes.

Kompensasjon for overtid (inntil 300 timer) kommer i tillegg til fast årslønn.


Er dette stillingen for deg? Les følgende:
 • Vi ber om at du laster opp vitnemål/karakterutskrifter (som kan hentes direkte fra Vitnemålsportalen) og relevante attester.
 • Dine personopplysninger vil bli oppbevart i henhold til GDPR.
 • Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om deg som søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om å være unntatt søkerlisten. Du vil bli orientert om dette på forhånd.
 • Kvalifiserte kandidater med ulik arbeids- og livserfaring oppfordres til å søke.

Om arbeidsgiveren

Klima- og miljødepartementet har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk. Ved siden av å initiere, utvikle og gjennomføre egne tiltak og virkemidler, er departementet pådriver og koordinator for at sektormyndigheter følger opp klima- og miljøpolitikken på sine områder. Departementet er etatsstyrer for Artsdatabanken, Enova, Meteorologisk institutt, Miljødirektoratet, Norsk kulturminnefond, Norsk Polarinstitutt og Riksantikvaren. Klima- og miljødepartementet har ca. 250 ansatte.

Hav- og forurensningsavdelingen arbeider med strategi- og politikkutvikling og forvaltningsoppgaver rettet mot hav- og nordområdene, forurensning, miljøgifter, avfall (inkludert marin forsøpling og mikroplast) og miljøhensyn i EØS-, handels- og investeringsavtaler.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Kongens gate 18,
0153 Oslo
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Jurist,
Ledelse,
Samfunnsviter

Rapporter annonse

FINN-kode
146251770
Sist endret
30. apr 2019 15:07
Følg firma
489 følger dette firmaet

Kongens gate 18, 0153 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Rapporter annonse

FINN-kode
146251770
Sist endret
30. apr 2019 15:07