Utløpt

Seksjonsleder for Klima, miljø og internasjonalisering

Arbeidsgiver
Vestfold og Telemark fylkeskommune
Stillingstittel
Seksjonsleder
Frist
07.05.2019
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE

Vil du være med å bygge noe nytt og spennende?
Vi søker seksjonsleder for Klima, miljø og internasjonalisering.    

Fylkeskommunen skal levere tjenester av høy kvalitet, utøve en profesjonell myndighetsrolle og være en sterk og resultatorientert samfunnsutvikler. Vestfold og Telemark blir en skapende og kulturelt rik region med ca. 423 000 innbyggere, 23 kommuner og 15 byer. Vestfold og Telemark fylkeskommune har fire overordnede ambisjoner: 1. Bærekraftig vekst 2. Bedre infrastruktur 3. Attraktive bosamfunn og 4. Bedre utnyttelse av regionens fortrinn.    

Vi blir organisert i åtte sektorer fordelt på ulike tjenesteområder samt to utviklingsenheter som skal jobbe i matrise inn mot resten av organisasjonen. Seksjon Klima, miljø og internasjonalisering er én av to seksjoner i sektor for Samfunnsutvikling, internasjonaliseringer og klima.    

Ansvarsområde og arbeidsoppgaver

All virksomhet påvirker samfunnsutviklingen. Sektor for Samfunnsutvikling, internasjonalisering og klima har et særlig ansvar for at alle deler av fylkeskommunens mangfoldige virksomhet sees i sammenheng, og sammen bidrar til å nå vedtatte målsettinger innenfor områder som næring og verdiskaping, kompetanse, klima og miljø, folkehelse og attraktive lokalsamfunn.   

Du vil lede en seksjon som spesielt skal legge til rette for at hensynet til klima og miljø vektlegges i all fylkeskommunal aktivitet, og at de mange internasjonale organer der fylkeskommunen deltar nyttes aktivt for å løse grenseoverskridende utfordringer.  

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:  

 • fag-, personal- og økonomiansvar for seksjonen
 • utvikle og følge opp regionale planer og strategier knyttet til klima, miljø og internasjonalt arbeid  
 • etablere og drifte fagrettede nettverk og partnerskap, arrangere kurs og konferanser  
 • overvåke og analysere utviklingen innenfor de aktuelle fagområdene  
 • være fagressurs i andre avdelingers plan- og utviklingsarbeid  
 • gjennomføre utviklingsprosjekter og handlingsprogrammer  
 • forvalte sikrede arealer ut fra hensynet til allmennheten  
 • ivareta ansvaret for vannforvaltning - forskrift, utviklingsarbeid, prosjekter  
 • koordinere fylkeskommunens internasjonale arbeid - herunder fagstøtte ifm internasjonale organer  

Det tas forbehold om endringer i ansvar og arbeidsoppgaver.  

Kvalifikasjoner:

 • høyere utdanning på masternivå eller tilsvarende. Særlig relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet  
 • erfaring fra relevante fagområder  
 • ledererfaring med gode resultater  
 • god innsikt i offentlig forvaltning  
 • god muntlige og skriftlige engelsk  

Vi søker utviklingsorienterte, motiverende og tydelige ledere som:  

 • setter innbyggernes behov i sentrum  
 • bidrar til at fylkeskommunen kan være en sterk og omstillingsdyktig samfunnsutvikler for regionen  
 • bidrar til å bygge en felles og robust organisasjonskultur  
 • er en god relasjonsbygger som jobber kunnskaps- og resultatorientert  
 • er en trygg og løsningsorientert lagspiller  
 • har beslutnings- og gjennomføringsevne

God skriftlig og muntlig framstillingsevne og personlig egnethet vil bli tillagt stor betydning.  

Tilsetting og prøvetid 

Tilsetting skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Som hovedregel praktiserer vi 6 måneders prøvetid fra tiltredelsesdato.  Tiltredelse: etter avtale. Lønn: etter avtale 

Søke stilling 

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. Vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste jf Offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentliggjøring må du begrunne i søknaden. Dersom ditt ønske ikke innvilges, varsler vi deg om dette. Fylkeskommunen er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke.  

Om fylkeskommunen  

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkesordfører som øverste politiske leder, og fylkesrådmannen som øverste administrative leder. Vi har ansvar for viktige samfunnsoppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier og utvikling av det nye fylket Vestfold og Telemark.  Vi bygger nå noe nytt og spennende sammen.  Fra 01.01.2020 er vi Vestfold og Telemark fylkeskommune. Hovedsete for den nye fylkeskommunen blir i Skien, men det skal også være aktivitet i fylkeshuset i Tønsberg. Ledere må påregne reisevirksomhet og utstrakt dialog med samarbeidspartnere. Som fylkeskommune er vi opptatt av kontinuerlig forbedring og utvikling. Det kan føre til endringer i arbeidsoppgaver og arbeidssted.      

Nettverk
Facebook
Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
3126 Tønsberg
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Ledelse

Nøkkelord

klima, miljø, internasjonalisering, samfunnsutvikling

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Sverre Høifødt
Stillingstittel
direktør
Telefon
916 07 604
Følg firma
281 følger dette firmaet

3126 Tønsberg

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 144739171
Sist endret 4. mai 2019 15:57

Rapporter annonse