Utløpt

Seksjonssjef - Seksjon for informasjon om utenlandsk utdanning

Arbeidsgiver
NOKUT
Stillingstittel
Seksjonssjef - Seksjon for informasjon om utenlandsk utdanning
Sted
NOKUT
Frist
Frist utløpt
Varighet
Fast

Vi søker en utviklingsorientert seksjonssjef som kan bidra til å digitalisere og profesjonalisere våre informasjons- ogveiledningstjenester.

Avdeling for utenlandsk utdanning har ansvar for godkjenning av, informasjon om og andre forvaltningsoppgaver knyttet til utenlandskutdanning og kompetanse. Avdelingen har fire seksjoner og vi søker nå etter enseksjonssjef i seksjon for informasjon om utenlandsk utdanning.

Hovedoppgavene i seksjonen inkluderer veiledning av og informasjon til NOKUTs brukergrupper på utlandsområdet, og seksjonen besvarerårlig over 12.000 henvendelser. Seksjonen har hovedansvar for utlandsområdetsinformasjon til søkere, arbeidsgivere, læresteder, integreringsapparatet ogsamfunnet som helhet. NOKUT er assistansesenter for yrkeskvalifikasjonsdirektivet,og seksjonen ivaretar våre roller og tjenester i dette. Informasjonsseksjonenhar per i dag 9 ansatte, og seksjonssjefen vil ha personalansvar for disse.Seksjonssjefen rapporterer til avdelingsdirektør.

Arbeidsoppgaver

Vi har som mål om å redusere antall henvendelser og søknader ved at personer med utenlandsk kompetanse og andre brukere av våre tjenester(arbeidsgivere, læresteder og integreringsapparatet) får tilgjengelig ogtilstrekkelig informasjon om hva utenlandske kvalifikasjoner tilsvarer i detnorske utdanningssystemet. Digitale virkemidler skal legge til rette for størregrad av hjelp til selvhjelp for våre brukergrupper.

Oppgavene for seksjonssjefen inkluderer samtidig kontakt med andre godkjenningskontorer og aktører på ulike politikkområder, samtinformasjons-, utrednings- og utviklingsoppgaver.

Kvalifikasjoner

 • erfaring med kommunikasjon overfor brukere og interessenter
 • erfaring med endringsprosesser, herunder digitalisering
 • ledererfaring
 • kan kombinere strategisk ledelse med høy operativ gjennomføringsevne
 • har god forståelse for forholdet mellom fag, politikk og forvaltning
 • gode evner til ressursplanlegging og kompetansestyring
 • høyere utdanning på masternivå
 • kommuniserer godt på norsk og engelsk - både skriftlig og muntlig
 • ønskelig med kjennskap til  norsk og utenlandsk utdanning
 • ønskelig med erfaring fra offentlig forvaltning, gjerne fra arbeid rettet mot EU/EØS-organer

Personlige egenskaper

Vi søker etter en målbevisst seksjonssjef med gode evner til koordinering, samarbeid og relasjonsbygging, ogsom er i stand til å lede og gjennomføre endringsprosesser derdigitaliseringsprosesser er en sentral komponent. Du må være strukturert ogresultatorientert og ha evne til å motivere og utvikle medarbeidere.

Vi tilbyr

 • et aktivt og stimulerende arbeidsmiljø preget av fleksibilitet og utvikling
 • medlemskap i Statens pensjonskasse  
 • gode velferdsordninger som fleksibel arbeidstid, mobiltelefonordning og treningsfasiliteter
 • lønn etter kvalifikasjoner:
  - seksjonssjef kode 1211, lønnsspenn kroner 700 000 - 850 000. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes

 
Andre forhold    

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og redusert funksjonsevne.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, jfr. offentleglova § 25.

Flere opplysninger kan du få ved å kontakte avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven, telefon 41634034.  Søknaden sender du elektronisk via Webcruiter og vi ber deg laste opp vitnemål og attester.

Vi tar sikte på å gjennomføre følgende plan:
Kandidater til førstegangsintervju vil bli innkalt innen 28. februar
Førstegangsintervju vil bli gjennomført: 1. og 11. mars  
Finaleintervjuene vil bli gjennomført: 2. april

Om arbeidsgiveren

NOKUT, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, er et faglig uavhengig forvaltningsorgan med kompetanse innenfor norsk og utenlandsk høyere utdanning og fagskoleutdanning. NOKUTs formål er å sikre og fremme kvalitet i høyere utdanning og fagskoleutdanning ved å: 

  
- føre tilsyn med, informere om og bidra til å utvikle kvaliteten på norske utdanninger og institusjoner

   -
godkjenne og informere om utenlandsk utdanning og informere om mulighetene for godkjenning av utenlandsk kompetanse i Norge


NOKUTs arbeid skal bidra til at samfunnet kan ha tillit til kvaliteten på norsk høyere utdanning og fagskoleutdanning samt godkjent utenlandsk utdanning. NOKUT har ca. 150 ansatte og holder til i Drammensveien 288 på Lysaker. Se www.nokut.no for mer informasjon.

Søknad merkes
4019533914
Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Drammensveien 288,
0283 Oslo
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap
Stillingsfunksjon
Ledelse

Nøkkelord

Ledelse,, Utdanning

Rapporter annonse

FINN-kode
139329050
Sist endret
31. jan 2019 15:04

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Stig Arne Skjerven
Stillingstittel
Avdelingsdirektør
Telefon
416 34 034
Følg firma
297 følger dette firmaet

Drammensveien 288, 0283 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Rapporter annonse

FINN-kode
139329050
Sist endret
31. jan 2019 15:04