Utløpt

Direktør for kultur, regional identitet, idrett og frivillighet

Arbeidsgiver
Vestfold og Telemark fylkeskommune
Stillingstittel
Direktør for kultur, regional identitet, idrett og frivillighet
Sted
Skien
Frist
Frist utløpt
Varighet
Fast
Direktør for kultur, regional identitet, idrett og frivillighet skal videreutvikle høykompetente fagmiljøer gjennom forvaltning og tjenesteutvikling innenfor områdene kultur, idrett og frivillighet. Både Telemark og Vestfold har en unik historie og et rikt kulturliv som representerer et stort potensial for utvikling av regionens felles identitet
Rollen som skal utøves er primært forankret i den fylkeskommunale samfunnsutviklingsrollen og gjennom ansvaret for regional planlegging. Dette kan skje gjennom eierskap, tilskudd til utviklingsprosjekter, etablering og/eller drift av kulturinstitusjoner og gjennom egeninitierte tiltak.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på minimum masternivå eller tilsvarende. Særlig relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • Bred erfaring innenfor kultur, idretts- og frivillighetsfeltet
 • Må kunne dokumentere gode resultater fra nåværende og tidligere stillinger
 • Bred erfaring fra ledelse i tilsvarende eller lignende stillinger i fylkeskommunal og/eller privat sektor
 • Kunne profilere kulturområdet overfor innbyggerne og kulturaktørene i regionen innenfor rammen av politisk styrt organisasjon
 • God kompetanse og forståelse av virksomhets- og/eller konsernstyring med vekt på god styring og kontroll
 • Være interessert i, og motiveres av å utvikle felles regional identitet for Vestfold og Telemark gjennom å bruke kulturområdet som en forløsende faktor

Egenskaper

 • Sette innbyggernes behov i sentrum
 • Være en bidragsyter som sikrer helhetstenkning og tverrfaglig samarbeid på ledernivå
 • Bidra til at fylkeskommunen kan være en sterk samfunnsutvikler for regionen
 • Sikre felles lederkraft for strategisk tekning, innovasjonsarbeid og resultatoppnåelse
 • Være en trygg og løsningsorientert lagspiller som styrker det administrative og politiske arbeidet
 • Vektlegge ansattes kompetanse gjennom prioritering av ansattes mestring og utvikling
 • Kunne oppnå og videreutvikle tillit internt og eksternt gjennom faglighet og sterke relasjonelle ferdigheter
 • Samhandle tett med utviklingslederne i programområdene Vestfold og Telemark + og Brukerbehov, digitalisering og kommunikasjon
 • Være ansvarlig for å forme, realisere og følge opp videre organisasjonsutforming fra øverste ledelse og frem til endelig organisasjonsmodell
 • Det er ønskelig at du har erfaring fra tjenesteområdets faglige arbeidsfelt, forstår samspillet mellom politisk- og administrativ ledelse og har kjennskap til fylkeskommunal og/eller kommunal forvaltning. Vi ser etter deg som evner å skape gode resultater og leveranser i et tverrfaglig arbeidsmiljø, og som er god på å delegere ansvar og myndighet. Du er en tillitvekkende sparringspartner, og løsningsorientert og åpen i din lederutøvelse.
 • I likhet med alle andre offentlige stillinger, vil det for denne stillingen bli utarbeidet en søkerliste som gir informasjon om navn, kjønn, kommune og alder på alle som søker på stillingen. Denne søkerlisten vil i utgangspunktet ikke sendes ut, men vil være offentlig og derfor tilgjengelig for alle som ber om innsyn. Det er mulig å søke om å slippe å stå på den offentlige søkerlisten, men kravene er strenge. Ønsker du at navnet ditt ikke skal stå på denne listen, må du markere og begrunne dette i det elektroniske søknadsskjemaet. Dersom søknaden ikke innvilges, vil du få mulighet til å trekke deg fra prosessen.

Om arbeidsgiveren

Nye Vestfold og Telemark fylkeskommune blir en spennende, ambisiøs og attraktiv kompetanseorganisasjon med ca 4000 ansatte fra 1. januar 2020. Fylkeskommunen skal levere tjenester av høy kvalitet, utøve en profesjonell myndighetsrolle og være en sterk og resultatorientert samfunnsutvikler. Vestfold og Telemark blir en skapende og kulturelt rik region med ca 423 000 innbyggere, 23 kommuner og 15 byer. Fellesnemnda har vedtatt fire overordnede ambisjoner for den nye fylkeskommunen: 1. Bærekraftig vekst  2. Bedre infrastruktur 3. Attraktive bosamfunn og 4. Bedre utnyttelse av regionens fortrinn.

Søknad merkes
4012190481
Sektor
Offentlig
Lederkategori
Direktør
Sted
Fylkesbakken 10,
3715 Skien
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Ledelse

Nøkkelord

Telemark, Vestfold, Toppleder, Fylkeskommune, kommune

Rapportér annonse

FINN-kode
138299172
Sist endret
12. feb 2019 00:11

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Jan Sivert Jøsendal
Stillingstittel
Prosjektrådmann
Telefon
948 77 636
Kontaktperson
Øyvind Drangsland
Stillingstittel
Seniorrådgiver
Telefon
918 32 891
Kontaktperson
Erik Aasmundtveit
Stillingstittel
seniorrådgiver
Telefon
414 31 938
Følg firma
386 følger dette firmaet

Fylkesbakken 10, 3715 Skien

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Rapportér annonse

FINN-kode
138299172
Sist endret
12. feb 2019 00:11