Utløpt

Procurement Manager / Leder kontrakt og anskaffelser

Arbeidsgiver
Bane NOR SF* - Follobanen
Stillingstittel
Procurement Manager / Leder kontrakt og anskaffelser
Frist
12.12.2018
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Bane NOR
Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging, utredning og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR. Vi har en av Norges største prosjektporteføljer innen infrastruktur. Porteføljen inkluderer blant annet hele InterCity-utbyggingen med prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 samt flere store prosjekter i Bergensområdet.

Gjennom InterCity-satsingen bygges moderne bane, som legger til rette for å møte den økende etterspørselen etter person- og godstransport og avlastning av Oslo-området. Velfungerende knutepunkter skal utvikles i samarbeid med andre aktører, slik at de reisende og samfunnet ellers får størst mulig nytte av satsingen.

Vi søker en erfaren og kommersielt anlagt leder til kontrakt og anskaffelser på Follobanen. Stillingen vil daglig i prosjektet rapportere til prosjektdirektøren, men personal- og funksjonsmessig ligger stillingen innunder Direktør kontrakt og marked i Utbyggingsdivisjonen. Follobaneprosjektet er det største samferdselsprosjekt i Norge og får landets hittil lengste jernbanetunnel. Det 22 kilometer lange dobbeltsporet mellom Oslo S og kollektivknutepunktet Ski skal i samspill med Østfoldbanen gi en ny hverdag for togpassasjerene. I tillegg tilrettelegger Follobanen for flere persontog, et mer forutsigbart tilbud, opp mot halvert reisetid og økt kapasitet for godstog. Follobanen blir innerste del av Intercity-utbyggingen sørøst for Oslo og er nå landets største samferdselsprosjekt

Prosjektet har sentralt beliggende kontorer i Oslo.

Arbeidsoppgaver

 • Leder med personalansvar for kontraktsrådgivere og kontraktsledere
 • Støtte prosjektdirektør og delprosjektene med anskaffelser og kontrakter samt alle kommersielle spørsmål
 • Ivareta det overordnede faglige ansvaret for kontrakt og anskaffelser i Follobaneprosjektet
 • Kontraktsoppfølging sammen med prosjektteam
 • Sentral rolle i forhandlinger av endringsordre og krav fra leverandørene
 • Sørge for juridisk bistand etter behov i samråd med Direktør kontrakt og marked i Utbyggingsdivisjonen
 • Bidra med å opparbeide kontrakts- og anskaffelseskompetanse hos ansatte i Bane NOR Utbygging
 • Bidra med beste praksis fra Follobanen til Kontrakt og Marked sentralt i Utbyggingsdivisjonen
 • Sikre at teamet, som man har personalansvar for i Kontrakt og Marked Follobanen, utvikler seg og hele tiden benytter beste praksis

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdannelse, fortrinnsvis på masternivå.
 • Erfaring som leder i større, komplekse og tverrfaglige byggeprosjekter fra byggherreorganisasjon, rådgiver eller entreprenørbransjen. Erfaring fra byggherreorganisasjon vil vurderes som en fordel. Erfaring fra mega prosjekter vil vurderes som en fordel.
 • Erfaring som leder fra ulike prosjektgjennomførings- og kontraktsmodeller, inkludert totalentrepriser og utførelsesentrepriser (NTK og NS-standarder)
 • Forhandlingsevne og erfaring fra etablering av anskaffelsesstrategier, kontrahering og leverandørhåndtering av større nasjonale og internasjonale leverandører
 • Solid bestiller kompetanse fra store prosjektorganisasjoner
 • Meget god kommersiell forståelse og dyktig i forhandlinger
 • Kjennskap til regelverket om offentlige anskaffelser vil bli vurdert som en fordel
 • Erfaring med utenlandske leverandører vil bli vurdert som en fordel
 • Erfaring fra jernbaneprosjekter vil bli vurdert som en fordel
 • Erfaring fra å arbeide med engelsk som språk

Utdanning

 • Høyskole / Universitet
 • Juridiske fag
 • Ledelsesfag
 • Tekniske fag
 • Økonomi

Egenskaper

 • Handlekraftig og med evne til å motivere og sette tydelige mål
 • Utvikler medarbeidere gjennom tydeliggjøring og ansvarliggjøring
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner overfor eksterne og interne samarbeidspartnere
 • Oversette komplekse problemstillinger til konkrete tiltak og sørge for at disse blir gjennomført
 • Evner å systematisere og prioritere slik at ressurser blir fordelt riktig
 • Løsningsorientert med sterkt kvalitets- og kostnadsfokus
 • Evner til å involvere og engasjere
 • Lagspiller - opptatt av prosjektorganisasjonens samlede resultater
 • Åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Muligheten til å bidra til forming og utvikling av et stort og sammensatt samferdselsprosjekt
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Gode lønns-, pensjons- og forsikringsvilkår
 • Personal billett med NSBs tog

Om arbeidsgiveren

Bane NOR er et statsforetak og planlegger, bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet. Vi styrer togtrafikken og forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Bane NOR skal levere et velfungerende, pålitelig og sikkert transportsystem og legge til rette for trafikkvekst ved å utvikle knutepunkter og godsterminaler. Konsernet har om lag 4 500 ansatte og hovedkontor i Oslo. 

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Posthuset, 0101 Oslo
Bransje
Bygg og anlegg
Stillingsfunksjon
Prosjektledelse,
Økonomi og regnskap,
Jurist

Nøkkelord

Kontrakt,, Follobanen,, gigaprosjekt,, ledelse

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Gry Jødestøl
Stillingstittel
HR-sjef Utbyggingsdivisjonen
Telefon
959 08 154
Kontaktperson
Sverre Bragstad
Stillingstittel
Rådgiver / Partner Link International
Telefon
906 59 283
Følg firma
2397 følger dette firmaet

Posthuset, 0101 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 134636845
Sist endret 10. des. 2018 09:23

Rapporter annonse