Utløpt

Vi søker fylkesdirektør folkehelse til Agder fylkeskommune

Arbeidsgiver
Agder fylkeskommune - kommer i 2020
Stillingstittel
Fylkesdirektør folkehelse
Sted
Kristiansand S Kristiansand
Frist
Frist utløpt
Varighet
Fast
Bli kjent med PERSONALHUSET AS

Agder fylkeskommune - kommer i 2020

Fylkeskommunen har en sentral rolle som samfunnsbygger på Agder og er den fremste utviklingsaktøren i landsdelen. Regionen har eget universitet, viktige næringsklynger, betydelig eksport og store naturressurser. Fylkeskommunen er en aktiv bidragsyter i samspillet mellom næringslivet, akademia, ideelle organisasjoner og offentlig sektor. Agderfylkene har 300 000 innbyggere. Agder fylkeskommune vil med dagens oppgaver få et årlig budsjett på ca. 5 milliarder kroner. Den nye fylkeskommunen vil få ca. 3000 godt kvalifiserte ansatte innen utdanning, samferdsel, miljø, kulturformidling, kulturminnevern, folkehelse, tannhelse og næringsutvikling. Det ligger en forventning om at staten overfører ytterligere oppgaver til fylkeskommunene fra 2020.

 

Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune slår seg sammen til Agder fylkeskommune 1.1.2020. Gjennom sammenslåingsprosjektet bygger vi en ny organisasjon som skal løfte landsdelen.
Utvikling og etablering av Agder fylkeskommune bygger på ni førende prinsipper:
 • Samhandling på tvers, internt og eksternt
 • Kvalitet i leveransene og brukeren i sentrum
 • En robust og fleksibel fylkeskommune
 • En synlig fylkeskommune
 • Tydelig strategisk retning, og god gjennomføring
 • Innovasjon og kontinuerlig forbedring
 • Bruke fylkeskommunens samlede kompetanse
 • Åpenhet og tillit
 • En attraktiv og framoverlent fylkeskommune

Globale trender som klima og miljø, aldrende befolkning, digitalisering og migrasjon treffer oss, og i tillegg har vi noen særlige levekårsutfordringer i vår region. For å nå målet om at Agder skal bli et lavutslippssamfunn med gode levekår, krever dette en stor omstilling som angår hele organisasjonen. Derfor har vi valgt å organisere den administrative strukturen som en matriseorganisasjon med åtte likeverdige "hjemmehavner". Fylkesdirektørene for hjemmehavnene utgjør fylkesrådmannens lederteam, og vil i perioden fram til 1.1.2020 fungere som prosjektledere for Agder fylkeskommune. For mer informasjon se www.agderfk.no .
Til det nye lederteamet lyser vi ut stillingen som fylkesdirektør folkehelse.

Arbeidsoppgaver

Fylkesdirektøren vil ha et særlig ansvar for å få satt målene i "Folkehelsestrategi for Agder 2018-2025" ut i livet. Gjennom samarbeid om folkehelsearbeidet i regionen, skal vi jobbe for økt livskvalitet for alle på Agder. Sett i lys av globale og regionale utfordringer som påvirker innbyggernes levekår, ser vi etter deg som har et brennende engasjement, kompetanse og kapasitet til å videreutvikle og drive Agder fylkeskommunes innsats på dette området.
 • Inngå i prosjektledelsen for bygging av Agder fylkeskommune frem til 1.1.2020
 • Overordnet budsjett- og personalansvar for Folkehelse
 • Resultatoppnåelse for Folkehelse, inkludert den offentlige tannhelsetjenesten
 • Sammen med lederteamet ansvar for fylkeskommunens totalleveranse
 • Overordnet ansvar for strategi og retning for eget område som en del av helheten
 • Lede og motivere omgivelsene til samarbeid og målrettet innsats

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant universitets- eller høyskoleutdanning
 • Ledererfaring, gjerne på strategisk nivå
 • Relevant arbeidserfaring
 • Solid forståelse for rammebetingelsene i offentlig sektor og for lederrollen i et politisk/administrativt samspill
 • Forståelse for og kunnskap om levekårsutfordringene på Agder

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, evne til å jobbe gjennomgående, finne løsninger sammen med andre og tenke helhet
 • Resultatorientert med stor gjennomføringskraft og engasjement
 • Motivasjon og evne til å bygge en ny organisasjon og inspirere til nye måter å jobbe på
 • Tydelig lederskap og evne til å skape gode relasjoner
 • Solid evne til å kommunisere internt og eksternt
 • Mot til å utfordre til det beste for Agder fylkeskommune

Vi tilbyr

 • En spennende og synlig stilling der du kan være med å påvirke bygging og utvikling av Agder fylkeskommune
 • Muligheter for å aktivt bidra til å bedre levekår for innbyggerne i Agder
 • Muligheter for videreutvikle deg som leder
 • Kompetanseutviklingsprogram for ledere i Agder fylkeskommune
 • Lønn etter avtale

 

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med rekrutteringsrådgiverne i Personalhuset, Espen Grande, tlf 404 70 050 / epost: espen.grande@personalhuset-sg.com, Jan Pedersen, tlf 982 95 271 / epost: jan.pedersen@personalhuset-sg.com eller Prosjektleder Agder fylkeskommune Tine Sundtoft epost: tine.sundtoft@vaf.no.
Søknad merkes
11999
Sektor
Offentlig
Lederkategori
Direktør
Sted
Tordenskjolds gate 65,
4614 Kristiansand S,
4838 Arendal,
4001 Stavanger,
3933 Porsgrunn,
0159 Oslo
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Ledelse

Nøkkelord

Folkehelse, Levekår, Endringsledelse, Regionalutvikling, Politisk administrativt samspill

Rapportér annonse

FINN-kode
133564800
Sist endret
4. des 2018 01:11

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Jan Pedersen
Stillingstittel
Daglig leder avd. Kristiansand
Telefon
982 95 271
Kontaktperson
Espen Grande
Stillingstittel
Seniorrådgiver
Telefon
404 70 050
Følg firma
4448 følger dette firmaet

Tordenskjolds gate 65, 4614 Kristiansand S

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Rapportér annonse

FINN-kode
133564800
Sist endret
4. des 2018 01:11