Utløpt

Seilskipet Statsraad Lehmkuhl søker Maskinsjef i 100% fast stilling

Arbeidsgiver
Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl
Stillingstittel
Maskinsjef
Frist
Snarest
Ansettelsesform
Fast

Stillingsbeskrivelse:

 • Utstrakt maskinteknisk kunnskap, også innenfor batteridrift.
 • Gode praktiske, maskintekniske ferdigheter. Aktuell kandidat må være innstilt på i ta del i praktisk maskinarbeid som utføres om bord.
 • God kjennskap til databaserte vedlikeholdssystemer. Stiftelsen benytter TM Master.
 • God kjennskap til klasse- og myndighetskrav.
 • God erfaring med personalledelse og organisasjonsutvikling.
 • Gode samarbeidsevner internt og eksternt – Statsraad Lehmkuhl er bl.a. en godkjent opplæringsbedrift.
 • Selvstendig, løsningsorientert og initiativrik.
 • Må beherske norsk og engelsk – både muntlig og skriftlig.
 • Fortrinnsvis erfaring fra gjennomføring av større verftsprosjekter.
 • Arbeidsspråket ombord er norsk.
 • Det stilles krav til at søknaden skal skrives på norsk/skandinavisk språk. 

 

Vi tilbyr:

 • 1:1 seilingssystem i 4-7 ukers turnus, avhengig av seilingsprogram. 
 • Lønn etter avtale mellom Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl og sjømannsorganisasjonene basert på tariff og 70 timers arbeidsuke. 

 

Tekniske spesifikasjoner:

 • Hovedmotor: Bergen Diesel 827kW
 • Hjelpemotorer: 2 x Catepillar tilsvarende 300kW
 • Akselgenerator: Rolls Royce 300kW
 • Baugthruster: Rolls Royce Ulstein propeller 270kW
 • Klassenotasjon: DNV GL 1A1 E0
 • Det er pågående arbeid med å forberede skipet for batteridrift. Batteri skal etter planen installeres våren 2019.

  Søknad, CV og kopi av sertifikater sendes til e-post under. 


Om arbeidsgiveren

Kort om Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl
Seilskipet Statsraad Lehmkuhl ble bygget i Tyskland i 1914, kom til Bergen i 1921 og har vært driftet av Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl siden 1977. Vi er således i vårt 40. driftsår. De første tjue driftsårene i Stiftelsen er kjennetegnet av sesongdrift, med noen måneders seiling om sommeren og nedbemanning og opplag de øvrige månedene. Mot slutten av 90-tallet blir det flere og flere oppdrag for skipet og hun får også utført noen store vedlikeholdsprosjekt med støtte fra både det offentlige og gavmilde bedrifter og privatpersoner.

I 2002 får vi en god avtale med Sjøkrigsskolen som starter lederopplæring for sine kadetter om bord med årlige tre måneders tokt. De seiler med oss i høst/vintermånedene Avtalen med Sjøkrigsskolen gjør at Stiftelsen går inn i en ny æra med helårsdrift, noe vi nå har vært siden 2002 og fremdeles vil være i overskuelig fremtid så lenge vi leverer kvalitet og har et sikkert og godt vedlikeholdt skip.

Helårsdriften har medført betydelig flere ansettelser om bord med faste kapteiner, maskinsjefer, styrmenn, maskinister, stuerter, kokker, båtsmenn, sersjanter, tømmermenn og matroser. Dette har igjen ført til kontinuitet i driften og muligheter for å tenke langsiktig både med drift og vedlikehold. Mye tidligere forsømt vedlikehold er blitt tatt hånd om, og vi jobber utfra en 5- års vedlikeholdsplan.

Gjennom en mangesidig toktsesong er Statsraad Lehmkuhl fremdeles det seilskip i verden som gir seilskipsopplæring til flest unge mennesker – i form av at de deltar som medseilere på seiltokt og får innføring og trening i å operere skipet.

Følgende grupper er jevnlig på seiltokt med Statsraad Lehmkuhl:
•Konfirmantgrupper
•10. klasser
•Videregående skoler
•Folkehøyskoler
•Maritime skoler
•Åpne tokt, inkludert The Tall Ships Races (for alle aldersgrupper og mange nasjonaliteter)
•Vintertokt – lederutviklingstokt for Forsvarets høyskole ved Sjøkrigsskolen i Bergen
•Høsttokt – lederutviklingstokt med kadetter fra den nederlandske marinen

Verdens mest miljøvennlige seilskip i sin klasse- powered by nature!
Vi er meget bevisst vår rolle som en symboltung aktør både for Bergen og Norge. De siste årene har vi hatt stadig større fokus på bærekraft og miljø, noe som også er nedfelt i våre strategiplaner. FNs bærekraftsmål, især mål nummer 14 (liv under vann) skal være retningsgivende for oss.

Statsraad Lehmkuhl ble bygget som et hybridskip i 1914 med motor og seil og er i utgangspunktet et miljøvennlig skip. I løpet av et år bruker vi i snitt mellom 60-70% av tiden med vindkraft som fremdriftsmiddel og pleier med det å si at vi har vært i over 100 år der fremtiden ønsker å være.

For å styrke vår miljøprofil ytterligere er vi i ferd med å installere batteri om bord. Dette vil gi ytterligere reduksjon av utslipp. Batteriet vil bli ferdigstilt og klar til bruk medio mai 2019. Når batteriet er på plass vil vi være verdens mest miljøvennlige seilskip i vår klasse, noe som også styrkes ytterligere av flere andre miljøtiltak om bord.

Utdanning av fremtidens bærekraftige ledere
I tillegg til å drive med kommersielle seiltokt og skjærgårdsturer for allmuen er Statsraad Lehmkuhl også en godkjent opplæringsbedrift. Vi har i en årrekke hatt både VG 3 elever og lærlinger innen maskin, bysse og dekk, samt styrmannskadetter og samarbeider i den sammenheng med aktører som Bergen Maritime VGS, Maritimt Opplæringskontor (Maropp) og Opplæringskontoret for Hotell- og Restaurantfag (Reisos).

Forsvarets høyskole ved Sjøkrigsskolen har siden 2002 brukt skipet årlig i minimum tre måneder som del av lederutdanningen for sine kadetter. Gjeldende kontrakt med Sjøkrigsskolen løper til 2024. Sjøkrigsskolen bruker tre nøkkelord for å benytte Statsraad Lehmkuhl i sin utdanning: LEDERSKAP- TEAMBUILDING- SJØMANNSKAP. Resultatene som Sjøkrigsskolen får med sine kadetter har blitt lagt merke til, og høsten 2018 startet vi med tilsvarende tokt med den nederlandske sjøkrigsskolen for første gang. Nederlenderne har intensjon om å fortsette å bruke Statsraad Lehmkuhl i årene som kommer. Dette viser at vi er på en veldig god kurs med skipet og at vi er en mer relevant opplæringsarena nå enn når skipet ble bygget i 1914. Dette av hensyn til det individsentrerte samfunnet vi befinner oss i, og at behovet for å vise at vi er en del av et samfunn, i samme båt , er større nå enn før. Dette får alle oppleve om bord på Statsraad Lehmkuhl og er noe som sjøkrigsskolene i særdeleshet er opptatt av.

Fremtidens sjømannskap inkluderer vern av miljøet. Med vårt mål om å være verdens mest miljøvennlige seilskip i vår klasse vil våre fremtidige medseilere og kadetter få opplæring innen bærekraftsmålene, især livet under vann. Dette vil inngå som en del av opplæring i grunnleggende sjømannskap.

I vår vedtektsmessige formålsbestemmelse skal Stiftelsen bevare seilskipet for etterslekten – gjennom et kvalitativt vedlikehold, og gi seilskipet en verdig bruksanvendelse som samsvarer med skipets tradisjon, herunder maritim yrkesopplæring. Skipet er bygget for å drive opplæring, har stor kapasitet og har gitt over hundre års erfaring i å bruke skipet som opplæringsarena med svært gode og dokumenterbare resultater.

Med installering av batteriet blir vi en helt unik opplæringsarena som kan vise over 1000 år gamle sjømannstradisjoner i kombinasjon med fremtidsrettet, innovativ og miljøvennlig teknologi. Slik bidrar vi til fremtidens bærekraftige ledere.

Tentativ jordomseiling 2021 – 2023: State of the Ocean
Siden 2017 har vi jobbet med planer om å ta Statsraad Lehmkuhl på en 18 måneders jordomseiling fra september 2021 – april 2023. Foreløpig arbeidstittel på prosjektet er State of the Ocean . Fokuset vil være på bærekraft og samtidig fremme norske (bærekraftige) interesser og havbyen Bergen.

State of the Ocean skal være et nasjonalt prosjekt med internasjonal interesse, og solide planer og samarbeidspartnere begynner å komme på plass. Skipet skal brukes til forsking, formidling, utdanning, utvikling og i diplomatiets rolle med bl.a. høynivåmøter om bord.

Nettverk
Facebook
Sektor
Organisasjoner
Lederkategori
Leder
Sted
5003 Bergen
Bransje
Maritim og offshore
Stillingsfunksjon
Sjøfart / Maskinist

Nøkkelord

maskinsjef, seilskip, samarbeidsevner, løsningsorientert, selvstendig

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Marie Sundal
Stillingstittel
Driftskonsulent
Telefon
Vis telefonnummer
Mobil
Vis telefonnummer

5003 Bergen

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 133372613
Sist endret 18. des. 2018 09:36

Rapporter annonse