Utløpt

Direktør for Direktoratet for kulturminneforvaltning (Riksantikvar)

Arbeidsgiver
Klima- og miljødepartementet
Stillingstittel
Direktør for Direktoratet for kulturminneforvaltning (Riksantikvar)
Frist
17.09.2018
Ansettelsesform
Engasjement

Det er ledig stilling som Riksantikvar ved Riksantikvaren - direktoratet for kulturminneforvaltning. Stillingen er et åremål på seks år med mulighet for ytterligere én periode.

Riksantikvaren er et fagdirektorat under Klima- og miljødepartementet. Riksantikvaren har ca 145 ansatte og holder til i Oslo. Riksantikvaren er Klima- og miljødepartementets fagdirektorat i spørsmål om forvaltning av faste kulturminner. Dette omfatter bygningsvern, arkeologi, bevaring av kulturmiljø og kulturlandskap og fartøyvern. Fylkeskommunen er regional kulturminnemyndighet og Riksantikvaren har ansvaret for oppfølgingen av fylkeskommunene bl.a. gjennom årlige forventningsbrev og et løpende faglig samarbeid.

 

Arbeidsoppgaver

Riksantikvaren utøver myndighet etter kulturminneloven med forskrifter. En viktig oppgave er også å skaffe og formidle kunnskap om kulturminner som grunnlag for bærekraftig forvaltning og verdiskapning.

Riksantikvaren skal gi råd til Klima- og miljødepartementet og samtidig gjennomføre vedtatt politikk. Forvaltning av kulturminner inngår som en del av en samlet miljø- og ressursforvaltning.

Kulturminneforvaltningen står overfor store og viktige omstillings- og utviklingsoppgaver med bl.a. overføring av økt myndighet og oppgaver til fylkeskommunene og rendyrking av rollen som fagdirektorat.

Verdiskapende forvaltning av kulturminner og kulturmiljø bl.a. innenfor by- og tettstedsutvikling blir en viktig utfordring. Målet er å fremme en forvaltning der kulturminner og kulturmiljø nyttes som ressurs for bruk og videreutvikling av våre fysiske omgivelser og som grunnlag for opplevelse, kunnskap og verdiskapning. Arbeidet på dette feltet stiller store krav til å utvikle gode samarbeidsformer med eiere, lokale styresmakter og næringsliv. Kulturminnefeltet er preget av økt politisk oppmerksomhet og økt oppmerksomhet fra media og publikum. Evne til å profilere og formidle fagfeltet på en god måte er derfor viktig.

Riksantikvarens oppgaver og ansvarsområder innenfor internasjonalt kulturminnesamarbeid omfatter bl.a. UNESCO, Europarådet, EU/EØS, bilateralt samarbeid med land i Europa, Afrika og Asia, samt faglig samarbeid med den nordiske kulturminneforvaltningen.

Personlige egenskaper

Vi søker en person med solide lederegenskaper som kan lede og utvikle Riksantikvaren som en helhetlig moderne virksomhet i forvaltningen.

Det legges avgjørende vekt på den nye direktørens lederegenskaper og samarbeidsevner. Direktøren må være en inspirerende og inkluderende leder for egne medarbeidere. Viktige egenskaper vil i tillegg være handlekraft, beslutningsdyktighet og gode kommunikasjonsferdigheter. Det kreves god rolleforståelse og nødvendig innsikt og kunnskaper for å kunne utøve ledelse og treffe strategiske valg på hele ansvarsfeltet.

Kvalifikasjoner

Søkeren må ha høyere utdannelse og ledererfaring på høyt nivå, og kunne vise til dokumenterte resultater i tidligere lederstillinger.

Det kreves erfaring fra offentlig forvaltning. God kjennskap til etatens fagområde og kulturminnefaglig kompetanse vil bli tillagt særlig vekt.

  

Det er ønskelig med gode engelskkunnskaper samt erfaring fra internasjonalt arbeid.

Sikkerhetsklarering for nivå "Hemmelig" er en forutsetning for å kunne tilsettes i stillingen.

Vi tilbyr

  • Lønn etter avtale innenfor lederlønnsordningen i staten

  • Kvinner oppfordres til å søke. Søkere må påregne offentlighet.

  • Vitnemål og attester tas med ved intervju. Innsendte vedlegg blir ikke returnert.

For mer informasjon kontakt

  • Departementsråd Tom Rådahl, mob: 915 44 295

  • Ekspedisjonssjef Einar Holtane, mob: 416 50 194

 BackerSkeie bistår departementet i rekrutteringsprosessen. Kontaktperson i BackerSkeie: Ann-Kristin Nyrønning, mob: 920 85 397

Om arbeidsgiveren

Klima- og miljødepartementet har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk. Ved siden av å initiere, utvikle og gjennomføre tiltak og virkemidler, er departementet pådriver og koordinator for at sektormyndigheter følger opp klima- og miljøpolitikken på sine områder. Departementet er etatsstyrer for Artsdatabanken, Enova, Meteorologisk institutt, Miljødirektoratet, Norsk kulturminnefond, Norsk Polarinstitutt og Riksantikvaren.


 

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Direktør
Sted
Kongens gate 20, 0153 Oslo
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Ledelse
Følg firma
573 følger dette firmaet

Kongens gate 20, 0153 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 127266565
Sist endret 21. aug 2018 11:14

Rapporter annonse