Utløpt

Seksjonsleder molekylærbiologi

Arbeidsgiver
Veterinærinstituttet Avdeling for Analyser og diagnostikk
Stillingstittel
Seksjonsleder molekylærbiologi
Sted
Oslo
Frist
Frist utløpt
Varighet
Fast

Ved Veterinærinstituttet Oslo, Seksjon for molekylærbiologi er det ledig en fast stilling som seksjonsleder. 

Seksjon for molekylærbiologi har ansvar for molekylær diagnostikk og beredskap, metodeutvikling og kunnskapsutvikling innen molekylærbiologi på akvatiske og terrestriske arter. Seksjonen drifter Veterinærinstituttets laboratorier for molekylær diagnostikk og forskning, og har ansvar for harmonisering av molekylær diagnostikk i hele Veterinærinstituttet. Seksjonen har for tiden over 80 molekylære metoder for diagnostisk påvisning av aktuelle agens. Flere av disse metodene er akkreditert. Seksjonen har for tiden 14 ansatte.

ARBEIDSOPPGAVER/ANSVAR

Seksjonsleder har ansvar for strategisk, faglig, økonomisk, personal og administrativ ledelse av seksjonens virksomhet. Seksjonsleder skal være en pådriver for å øke seksjonens oppdragsvirksomhet og forskning i samarbeid med andre enheter i og utenfor Veterinærinstituttet, samt metode- og teknologiutvikling innen fagområdet.

Seksjonsleder er en del av Veterinærinstituttets utvidede ledergruppe, og skal arbeide for god samhandling i hele organisasjonen. Veterinærinstituttet flytter til Ås i 2020 og får moderne fasiliteter og utstyr. Seksjonsleder har en viktig rolle i forbindelse med planlegging av flytteprosessen og av aktivitetene i det nye bygget.

KVALIFIKASJONER/ØNSKET BAKGRUNN

Veterinærinstituttet søker etter en leder med dokumentert ledererfaring som er motivert til å være med å videreutvikle seksjonen som del av Veterinærinstituttet. Høy kompetanse innen molekylærbiologi og doktorgrad innen relevant fagområde er et krav for stillingen.

Erfaring med diagnostikk, drift av laboratorier, digitalisering og robotisering av molekylær diagnostikk vil vektlegges. Kjennskap til Veterinærinstituttets samfunnsoppdrag og rolle, samt erfaring med akkvisisjon av forskningsprosjekter er ønskelig. Flytende skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk, og god kjennskap til engelsk er et krav for stillingen.

Vi søker etter en framtidsrettet, faglig ambisiøs og samspillende person med vilje til endringsledelse. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Motivasjon, initiativ, handlekraft, og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner vil også bli tillagt stor vekt.

Stillingen lønnes som seksjonsleder i kode 1211 etter Statens regulativ i lønnstrinn 76-82 (kr 704 800 838 300) avhengig av ansiennitet og/eller kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere vil høyere lønn kunne vurderes. Fra lønnen trekkes det 2 % til Statens pensjonskasse.

Veterinærinstituttet kan tilby medlemskap i Statens pensjonskasse med forsikringsordninger og lånetilbud, fleksibel arbeidstid/sommertid, et godt arbeidsmiljø, mulighet for barnehageplass og mulighet for leie av bedriftshytte. Veterinærinstituttet har inngått avtale om inkluderende arbeidsliv (IA-bedrift).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsdirektør Berit Djønne tlf 92 81 47 11.

Søknad med CV sammen med kopier av vitnemål og attester sendes via denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Søknad merkes: 20/18
Søknadsfrist: 5. juni 2018

 

Om arbeidsgiveren

Veterinærinstituttet er et biomedisinsk beredskaps- og forskingsinstitutt som bidrar til å styrke norsk bioøkonomi. Som det ledende fagmiljøet i å forhindre helsetrusler mot fisk, dyr og menneske, har instituttet ambisjon om å bli senter for nasjonal beredskap innen en helse.

Ved siden av beredskap er kunnskapsutvikling og -formidling den viktigste oppgaven til Veterinærinstituttet. Diagnostikk har stått sentralt helt siden starten i 1891. I dag er forsking, innovasjon, overvåkning, risikovurdering, rådgiving og formidling òg viktig. Veterinærinstituttet er nasjonalt og internasjonalt referanselaboratorium.

Til sammen er det omtrent 330 tilsatte fordelt på Adamstuen i Oslo, pluss seksjoner i Sandnes, Bergen, Trondheim, Harstad og Tromsø. Stortinget har vedtatt flytting og samlokalisering av virksomheten i Oslo med NMBU på Ås i 2020. Se www.vetinst.no for mer informasjon.

Tiltredelse
Snarest mulig
Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Ullevålsveien 68,
0454 Oslo
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap
Stillingsfunksjon
Ledelse,
Forskning/Stipendiat

Rapportér annonse

FINN-kode
120578876
Sist endret
16. mai 2018 11:07

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Berit Djønne
Telefon
928 14 711
Følg firma
139 følger dette firmaet

Ullevålsveien 68, 0454 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Rapportér annonse

FINN-kode
120578876
Sist endret
16. mai 2018 11:07