Fast stilling som leiar for økonomi

Arbeidsgiver
Valle kommune
Stillingstittel
Fast stilling som leiar for økonomi
Frist
08.04.2018
Varighet
Fast

Er du faglig sterk, operativ og god teamleiar?
 

Valle kommune tilbyr ei spennande og krevjande leiarstilling i 100%. Stillinga er ledig frå dags dato. Leiar for økonomi har det administrative ansvaret for kommunens budsjett, rekneskap og økonomi arbeid. Stillinga rapporterer til rådmannen og er ein del av rådmannens leiargruppe. Leiar økonomi er nærmaste overordna for tilsette i eininga økonomi. 

Stillinga opererer i spennet mellom drift og utvikling, styring og leiing. Den som blir tilsett vil ha ein sentral rolle med stor moglegheit for å påverke utvikling av kvalitet i tenestene og Valle kommune som organisasjon.

Arbeidsoppgåver

 • Leiing av eininga økonomi, ansvar for kommunens rekneskap, fakturering og innfordring av kommunalrettslege krav.
 • Årsoppgjer, finansforvaltning og likviditetsstyring
 • Økonomiske analyser og resultat rapportering
 • Vere rådmannens rådgjevar og støttespelar innanfor økonomiske og finansielle problemstillingar
 • Utarbeiding, oppfølging og koordinering av kommunens budsjettarbeid i samarbeid med rådmann og einingsleiarar
 • Vidareutvikle og effektivisere økonomiske system og rutinar
 • Leiar får ei sentral rolle i å følgje opp ulike problemstillingar knytt til kraft
 • Leiar skal arbeide med sakshandsaming innanfor fagområde, og vere ein pådrivar og bidragsytar i den daglege drifta.

Kvalifikasjonar

 • God økonomisk forståing og kjennskap til kommunal verksemdstyring
 • Leiar økonomi må kunne ta sjølvstendige initiativ for å analysere verksemda og sikre at den blir driven på best mogleg måte
 • Det er ønskjeleg med erfaring frå det offentlige
 • Kompetanse/erfaring innan administrasjon og leiing

Utdanningsnivå

 • Krav til relevant økonomisk utdanning, ønsket på masternivå, minimum på bachelornivå

Personlege eigenskapar

 • Trygg, tydeleg og synleg leiar
 • Gode kommunikasjons evner
 • Evne til å arbeide målretta, strategisk og heilskapleg
 • Skape oppslutning om endring og få organisasjonen med seg inn i endringsprosesser
 • Bygge tillit og ha godt samspel med medarbeidarar
 • Samhandling og gjennomføringsevne

Vi tilbyr

 • Eit spennande fagleg miljø i utvikling
 • Løn etter avtale
 • Gode moglegheiter til eigen utforming av stillinga innan gjeldande rammer
 • Kommunen kan hjelpe til med å skaffe bustad
 • Bedriftsleilegheit sentralt i Kristiansand
 • Svært gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Gode kultur- og fritidstilbod for ulike interesser og aldersgrupper
 • Ei triveleg bygd å bu i

Om arbeidsgiveren

Valle kommune ligg i hjarta av Setesdal, berre 2 timars biltur frå kysten. Kommunen har to grender, Valle og Rysstad og har flott natur med mange moglegheiter for ulike aktivitetar, og eit rikt kultur og fritidstilbod. Kommunen har om lag 1250 innbyggjarar.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
4747 Valle
Bransje
Offentlig administrasjon
Økonomi og regnskap
Stillingsfunksjon
Økonomi og regnskap / Økonomistyring og budsjettering
Økonomi og regnskap / Samfunnsøkonomi
Ledelse / Ledelse

Nøkkelord

Økonomi, Ledelse, budsjett, Regnskap

Rapporter annonse

FINN-kode: 115416949

Sist endret: 6. mar 2018 17:43

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Aud Sunniva Fuhr
Stillingstittel
Rådmann
Mobil
Vis telefonnummer
Kontaktperson
Tom Ivar Gulbrandsen
Stillingstittel
Fagansvarleg personal
Mobil
Vis telefonnummer

Søk på stillingen

Frist
08.04.2018

Rapporter annonse

FINN-kode: 115416949

Sist endret: 6. mar 2018 17:43