Når annonsen er aktiv kan du tipse en venn Når annonsen er aktiv kan du dele på Facebook Når annonsen er aktiv kan du dele på Twitter
Utløpt

Administrasjonssjef ved Arkeologisk museum

Arbeidsgiver
Universitetet i Stavanger
Stillingstittel
Administrasjonssjef
Frist
Frist utløpt
Varighet
Fast

Administrasjonssjef er leder for den administrative virksomheten ved Arkeologisk museum. Hun/han rapporterer til museumsdirektør og inngår i museets ledergruppe.

Administrasjonssjef skal bl.a sørge for:

 • at museumsadministrasjonen bidrar til at museet oppnår gode resultater innenfor samlingsforvaltning, forskning og formidling
 • god service og kvalitetsmessig god og effektiv støtte til ledere og ansatte ved museet
 • sikring av bygg og samlinger
 • økonomisk styring av museets samlede aktivitet

Til stillingen ligger personalansvar for ansatte ved museumsadministrasjonen.

Arbeidsspråket er norsk og engelsk.

Vi søker etter administrasjonssjef som har:

 • relevant høyre utdanning, fortrinnsvis på mastergradsnivå
 • erfaring med utøvelse av administrativ ledelse, herunder arbeid med strukturer, systemer og rutiner
 • god innsikt i og erfaring med økonomi- og virksomhetsstyring
 • gode lederegenskaper og ledererfaring
 • vist prioriterings- beslutnings- og gjennomføringsevne
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å videreutvikle en konstruktiv organisasjonskultur

Vi tilbyr:

 • sentral lederposisjon ved museet
 • dyktige og engasjerte medarbeidere
 • interessante og utviklende lederoppgaver
 • lønn som avdelingsdirektør etter Statens lønnsregulativ, l.pl. 90.100, kode 1060, kr 700.000-800.000 bto pr år avhengig av kvalifikasjoner. I særlige tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter. Medlemmer kan søke boliglån til gunstig rente.
 • Hjem-jobb-hjem

Stillingsbeskrivelsen gjør nærmere rede for stillingens organisatoriske plassering, ansvarsområde og arbeidsoppgaver. Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til museumsdirektør Ole Madsen, epost ole.madsen@uis.no, tlf 51 83 26 65. Spørsmål om ansettelsesprosessen kan rettes til senior HR-rådgiver May Merete Tjessem Opdal, epost may-m.t.opdal@uis.no, tlf 51 83 30 11/402 39 696.

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Vitnemål, attester og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastet opp som vedlegg til søknaden. Last opp alle vedlegg som separate filer. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

 

STILLINGSBESKRIVELSE

Organisatorisk plassering

 • Administrasjonssjef rapporterer til museumsdirektør ved Arkeologisk museum.
 • Administrasjonssjef har personalansvar for ansatte i museumsadministrasjonen.
 • Administrasjonssjef kan inngå i institusjonelle prosessteam/-nettverk og prosjekter uavhengig av organisatorisk plassering.

Ansvarsområde:

 • lede og utvikle museumsadministrasjonen
 • ivareta personalansvar for ansatte ved museumsadministrasjonen
 • bidra i strategiske utviklingsprosesser ved museet

Arbeidsoppgaver:

 • sørge for at museumsadministrasjonen bidrar til at museet oppnår gode resultater innenfor samlingsforvaltning, forskning og formidling
 • sørge for god service og kvalitetsmessig god og effektiv støtte til  ledere og ansatte ved museet.
 • sørge for sikring av bygg og samlinger mv ihht fastsatte rammer og retningslinjer. Administrere samarbeidet med statsbygg og eksterne leverandører.
 • sørge for økonomisk styring av museets samlede aktivitet
 • organisere museumsadministrasjonen i samsvar med overordnede føringer, og sørge for at dens samlede ressurser brukes på en effektiv og hensiktsmessig måte
 • bidra aktivt i museets ledergruppe og ivareta sekretærfunksjon for denne
 • koordinere og følge opp strategiutvikling ved museet  i samsvar med overordnet strategi, og sammen med museumsdirektør implementere vedtatte strategier og planer
 • sørge for forberedelse av saker for museumsledelsen, museumsstyret samt aktuelle råd og utvalg, basert på relevant styringsinformasjon
 • sørge for at vedtak og beslutninger blir fulgt opp ved museet og at museets drift er i tråd med overordnede føringer, strategier og regelverk
 • ivareta administrativ støtte til museets primærvirksomhet i henhold til den til enhver tid gjeldende arbeidsfordeling mellom fellestjenester og museumsadministrasjonen, og sørge for at museet får den administrative støtte som trengs fra universitets fellestjenester
 • bistå museumsdirektør ved ivaretakelse av det overordnede arbeidsgiveransvaret for ansatte ved museet, herunder HMS-arbeid og samarbeid med tillitsvalgte i henhold til hovedavtalen for statsansatte
 • sørge for at museet har hensiktsmessig beredskap for håndtering av kriser og ulykker
 • utøve god personalledelse, sørge for medarbeiderutvikling og utvikling av et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø i museumsadministrasjonen
 • legge til rette for samarbeid mellom museet og aktuelle samarbeidspartnere internt og eksternt

Andre oppgaver kan tillegges stillingsinnehaver.

Om arbeidsgiveren

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.600 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt - vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


 


Arkeologisk museum er en tverrfaglig institusjon med oppgaver innenfor forskning, formidling, fornminnevern, konservering samt dokumentasjon og samling. Museet har et vitenskapelig personale med forskere innenfor arkeologi, konservering, ulike naturfag og nyere tids kulturhistorie. Det museumsfaglige personalet dekker flere felter innenfor konservering, naturvitenskapelige laboratorier, fototjenester, arkiv og vitenskapelige samlinger, forvaltningsoppgaver i henhold til Lov om kulturminner, utstillingsproduksjon, grafisk formgivning, skoletjeneste, publikumstilbud og utleievirksomhet. Museet driver et forlag med to serier som er poenggivende i CRIStin.


Museet har i dag 75 fast ansatte fordelt på fire fagavdelinger og en administrasjon.


 

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Stavanger,
4036 Stavanger
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap
Stillingsfunksjon
Ledelse

Rapportér annonse

FINN-kode
114444673
Sist endret
19. feb 2018 13:50
Følg firma
388 følger dette firmaet

Stavanger, 4036 Stavanger

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Rapportér annonse

FINN-kode
114444673
Sist endret
19. feb 2018 13:50