Utløpt

Vi søker en utvikling- og fremtidsrettet leder som vil være med å gi et godt helse- og omsorgstilbud

Arbeidsgiver
Tvedestrand kommune
Stillingstittel
Enhetsleder
Sted
Tvedestrand
Frist
Frist utløpt
Varighet
Fast

 

 Vi søker en utviklings- og fremtidsrettet leder som vil være
med å gi et godt helse- og omsorgstilbud til oss som bor i Tvedestrand og til
våre besøkende.

 

Enhet for omsorg og rehabilitering tilbyr i dag tjenester
innen sykehjem, tilrettelagte boliger, bofellesskap,
rehabilitering/”friskliv”/hjelpemiddelformidling, hjemmesykepleie og
hjemmehjelp.

Kommunestyret har vedtatt å prioritere forebyggende arbeid,
som ledd i å bedre levekårene for Tvedestrand kommunes innbyggere. Kommunen
vektlegger tidlig innsats, mestring, og har en helsefremmende og forebyggende
tilnærming i tjenestetilbudet. Utgangspunktet er hva som er viktig for den
enkelte for å kunne mestre egen livssituasjon i ulike faser av livet og at
innbyggerne skal kunne bo hjemme med god livskvalitet. 

Vi deltar i flere forsknings- og
utviklingsprosjekter; bl.a. APPETITT og Et nytt trinn i
omsorgstrappen
, prosjektet Menn i helse, satsningen Gode
pasientforløp
, innovasjons-prosjektet Hjemme best – riktige tjenester
til riktig tid
. Enheten satser også på forsker-kompetanse og har en
offentlig doktorgrads-stipendiatstilling fra 2018 – 2021. Dette for å initiere
og utføre praksis-nær forskning i Østre Agder-samarbeidet. Enheten legger stor
vekt på tverrfaglighet i planlegging og gjennomføring av tjenester.

Enhetsleder skal i samarbeid med egen ledergruppe
og ha et sterkt fokus på å videreutvikle tjenestens innhold. Som leder for
omsorg og rehabilitering vil du også være med i kommunens ledergruppe bestående
av rådmannen, assisterende rådmann og de øvrige åtte enhetslederne.

 

Ansvarsområder

Du vil ha et overordnet, faglig, økonomisk og personalmessig
ansvar, og rapporterer direkte til rådmannen. Enheten har et budsjett på ca.100
mill. kroner og disponerer ca. 116 årsverk.

Ønskelige kvalifikasjoner og egenskaper

 • Relevant utdanning på høgskole- og/eller
  universitetsnivå, inkl. lederutdanning.
 • Relevant ledererfaring, fortrinnsvis fra
  organisasjoner av noe størrelse.
 • Gode samarbeidsevner, god arbeidskapasitet,
  ønske og vilje til å utvikle enheten og til å ta i bruk ny teknologi,
  økonomiforståelse.

Vi tilbyr

Stillingen er plassert i stillingskode 9951. Lønn etter
avtale.

Ansettelsen skjer etter gjeldende lover, tariffavtaler og
reglementer, herunder pliktig medlemskap i pensjonsordningen med 2 % pensjonstrekk

Andre forhold

 • Det kreves godkjent politiattest ved ansettelse.
 • Den kommunale arbeidsstyrken skal i størst mulig grad
  gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en
  balansert alders- og kjønnssammensetning.
 • Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren
  har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Ønske om slik reservasjon må
  begrunnes. Søkeren varsles dersom ønsket ikke tas til følge.

Tvedestrand kommune har innført elektronisk
søknadsskjema
som skal benyttes ved søknad på ledig stilling. Vennligst fyll
inn alle rubrikker selv om vi har papirene fra før. Vitnemål og attester tas
med ved et evt. intervju.

Spørsmål om stillingen kan rettes til vår rådmann Jarle Bjørn
Hanken tlf. 40 40 67 00. Ass.rådmann Øyvind Johannesen tlf. 9167 06 53

Vi håper du finner stillingen spennende og sender oss din
søknad. 

Tiltredelse
Etter avtale
Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
TJENNAVEIEN 30,
4900 Tvedestrand
Lønn
Etter avtale
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Ledelse

Nøkkelord

Enhetsleder, omsorgssektoren

Rapportér annonse

FINN-kode
113293300
Sist endret
1. feb 2018 19:42

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Jarle Bjørn Hanken
Stillingstittel
Rådmann
Telefon
404 06 700
Kontaktperson
Øyvind Johannesen
Stillingstittel
Ass.rådmann
Telefon
916 70 653
Følg firma
Bli den første til å følge firmaet!

TJENNAVEIEN 30, 4900 Tvedestrand

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Rapportér annonse

FINN-kode
113293300
Sist endret
1. feb 2018 19:42