Utløpt

Daglig leder til regionalt brukerstyrt senter i helseregion Vest

Arbeidsgiver
Regionalt brukerstyrt senter i helseregion Vest
Stillingstittel
Daglig leder
Frist
Frist utløpt
Varighet
Fast

ADHD Norge og BAR ± Barn av rusmisbrukere er to frivillige organisasjoner som sammen har tatt initiativ til å starte opp et regionalt brukerstyrt senter i helseregion Vest. Senteret skal arbeide for økt brukermedvirkning og mestring blant brukere og pårørende innenfor rus og psykisk helse-feltet og vil bli lokalisert i Sandnes, Rogaland.
Senteret skal drives med grunnfinansiering fra Helsedirektoratet mens ytterligere støtte må søkes gjennom lokale samarbeidspartnere og prosjekter.
Dette blir det sjette brukerstyrte senteret i Norge, sammen med Sagatun (Øst), Bikuben (Nord), Vårres og KBT (Midt) og Rom Agder (Vest).

Vil du være med og bygge opp et helt nytt tilbud for brukere (og pårørende) i helseregion Vest? Er du vår nye Daglige leder?

En viktig del av arbeidet til den daglige lederen vil i den første fasen være å bygge opp senteret fra grunnen av. Nettverksbygging, lokal finansiering og forankring, strategiplaner, og politisk /helsepolitisk oppslutning er viktige arbeidsoppgaver. Det vil i tillegg være en rekke administrative oppgaver som daglig leder må effektuere selv i oppstartsfasen.

Det legges opp til at daglig leder i løpet av 2018 skal ansette flere medarbeidere og stillingen innebærer således personalansvar.

Stillingen er operativ og rapporterer til styret i det brukerstyrte senteret. Det åpnes opp for at andre organisasjoner innen rus og psykisk helse-feltet kan søke seg inn i senteret. Det er viktig at daglig leder er en inkluderende person. Det brukerstyrte senteret er en diagnoseuavhengig stiftelse.

Daglig leder vil ha arbeidsoppgaver som:

-         Rapportere til styret på økonomi og framdrift.

-         Personalledelse og økonomistyring.

-         Nettverksbygging og markedsføring av senteret.

-         Bidra til at det brukerstyrte senteret skal være bindeledd
          mellom brukerne og det offentlige hjelpeapparatet.

-         Bidra til lokal og regional utvikling innenfor psykisk helse- og
           rusfeltet.

-         Bygge opp et systematisk kurstilbud.

-         Utvikle senterets tilbud og nedslagsområder sammen med
           styret og de frivillige.

-         Finansiering av senterets drift. Dette innebærer fremskaffing
           av midler både fra offentlige og private aktører.

-         Rekruttere, håndtere og følge opp frivillige.

-         Tett samarbeid med de andre brukerstyrte sentrene.

 

Krav til søker:

 

-         God kunnskap og forståelse av arbeid i frivillig og offentlig
           sektor.

-         God kunnskap og forståelse av arbeid i rus- og psykiatrifeltet.

-         Evnen til både å tenke strategisk og operativt.

-         Ledererfaring og erfaring med personalansvar.

-         Erfaring med prosjektledelse.

-         Erfaring fra kurs- og arrangementsplanlegging og
           gjennomføring.

-         Evne til å jobbe selvstendig og god til å samarbeide.

-         Strukturert og ryddig.

-         Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. Gode
           språkkunnskaper for øvrig.

 

 

Personlige egenskaper:

 

-         Du må være raus, omgjengelig, tydelig og inkluderende.

-         Du må være kunnskapssøkende, selvgående og utholdende.

-         Du må ha godt humør og se ressurser i mennesker.

-         Du må være operativ og effektiv.

-         Du må kunne ta i et tak og tenke konstruktivt.

-         Egen- eller pårørendeerfaring fra psykisk helse- og rusfeltet
           kan være en fordel, men er ikke nødvendig.

-         Du er utadvent og en naturlig nettverksbygger.

Personlig egnethet vektlegges.

Lønn etter avtale.

Kvinner oppfordres til å søke.

Spørsmål om stillingen kan rettes til
Renate Thunem, mobil 412 70 903, e-post renate@rmb.no,
eventuelt Gry Lunde, e-post gry@adhdnorge.no


Om arbeidsgiveren

ADHD Norge og BAR ± Barn av rusmisbrukere er to frivillige organisasjoner som sammen har tatt initiativ til å starte opp et regionalt brukerstyrt senter i helseregion Vest.

Dette blir det sjette brukerstyrte senteret i Norge, sammen med Sagatun (Øst), Bikuben (Nord), Vårres og KBT (Midt) og Rom Agder (Vest).

Sektor
Organisasjoner
Lederkategori
Leder
Sted
4306 Sandnes
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Kontor og administrasjon / Kontor og administrasjon
Økonomi og regnskap / Økonomistyring og budsjettering

Nøkkelord

brukermedvirkning, Ledelse, kursadministrering, Personalledelse, Markedsføring

Rapporter annonse

FINN-kode: 112301084

Sist endret: 28. feb 2018 10:25

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Renate Thunem
Mobil
Vis telefonnummer
Kontaktperson
Gry Lunde

Rapporter annonse

FINN-kode: 112301084

Sist endret: 28. feb 2018 10:25