Utløpt

Forskningssjef

Arbeidsgiver
Universitetet i Oslo
Stillingstittel
Forskningssjef
Frist
Frist utløpt
Varighet
Fast

Bli kjent med Universitetet i Oslo

Vi søker ny forskningssjef til Naturhistorisk museum. Vi ønsker en beslutningssterk og tydelig leder som vil bidra med sin lederkompetanse i et sterkt forskningsmiljø.

Museet er inne i en spennende prosess med store rehabiliteringsprosjekter og prosjektering av nytt klimahus og veksthus. Arbeide med ny strategi har startet opp, og handlingsplaner og delstrategier skal utarbeides de kommende årene. Forskningssjefen skal ha overordnet ansvar og oppfølging av museets forsknings- og utdanningsstrategi. Det er et uttalt mål at en større del av forskningen skal skje i samarbeid med eksterne partnere i inn- og utland. Museets forskning er i dag i særlig grad rettet inn mot systematisk biologi, paleontologi og geologi. Som følge av strategiprosessene, kan det være behov for å justere dagens organisasjonskart.

Forskningssjefen rapporterer til museumsdirektøren og inngår i museets ledergruppe. Forskningssjefen er museumsdirektørens stedfortreder i saker som omfatter museets vitenskapelige virksomhet. Aktuelle kandidater må kunne vise til ledererfaring og god kjennskap til forskningssektoren. Forskningssjefen har økonomi- og budsjettansvar og det daglige personalansvar for blant annet forskergruppelederne.

Museet har rundt 150 ansatte, er organisert i 5 seksjoner og har et totalbudsjett på 160 millioner kroner. Forskningsseksjonen består av 7 forskergrupper.

Arbeidsoppgaver:

Forskningssjefen skal:

 • lede forskningsseksjonen og ha ansvar for å initiere, koordinere og utvikle museets forskningsinnsats.
 • motivere og sikre gode samarbeidsrelasjoner internt ved museet og ved UiO forøvrig, nasjonalt og internasjonalt.
 • stimulere til økt forskningsinnsats, økt innhenting av eksterne midler, innovasjon og nyskapning og styrke den internasjonale profilen ved NHM.
 • være en strategisk pådriver for forskningsvirksomheten ved museet og medvirke til å utvikle arbeidet på disse områdene. ?
 • sørge for ivaretakelse og styrking av kontakten med museets samarbeidspartnere på forskningsområdet.

Kompetansekrav:

Vi søker en forskningssjef som:

 • har utpreget gode lederegenskaper med erfaring fra tilsvarende virksomhet i Universitets- og høgskolesektoren og/eller forskningssektoren og som kan dokumentere tidligere resultater .
 • har solid erfaring med personalledelse og mål- og økonomistyring.
 • har evner til strategisk og overordnet tenkning.
 • har PhD eller tilsvarende i relevante fag.
 • er resultatorientert med evne til gjennomføring.
 • kan motivere og inspirere sine medarbeidere.
 • er en dyktig team- og nettverksbygger.
 • har et dokumentert kontaktnett mot forskningsmiljøer i inn- og utland og bred kunnskap om forskningspolitikk.
 • har gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig på et skandinavisk språk og engelsk.

Ved ansettelse vil søkernes personlige egnethet bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • et hyggelig arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse og utfordrende arbeidshverdag
 • lønn i stillingskode 1111 Forskningssjef, kr. 769 100 - kr. 938 700 pr. år avhengig av kompetanse
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • stilling i en IA-virksomhet
 • gode velferdsordninger

Stillingsinnehaver kan om nødvendig pålegges andre oppgaver dersom hensynet til NHMs virksomhet tilsier det.

Søknaden sendes via Jobbnorge og skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte, med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.
UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Kvinner oppfordres til å søke.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere som har bedt om konfidensialitet, vil bli kontaktet før offentliggjøring.

Ta gjerne kontakt med vår rekrutteringsrådgiver Gro Møllerstad, Hodejegerne Møllerstad Christiansen AS, tlf 915 59 752, eller museumsdirektør Tone Lindheim, tlf 970 79 459 dersom du ønsker ytterligere informasjon om stillingen.

 

Om arbeidsgiveren

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Naturhistorisk museum (NHM) ligger i Botanisk hage på Tøyen. Forskning, samling og formidling av naturvitenskap er våre hovedoppgaver. Vi er Norges største naturhistoriske museum og har 6,2 millioner naturvitenskapelige objekter. NHM er en del av Universitet i Oslo. Museet har ca 150 ansatte, hvorav ca. 60 er ansatt i vitenskapelige stillinger.


Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Boks 1072 Blindern
0316 Oslo
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap
Offentlig administrasjon
Museer, gallerier og kulturminne
Stillingsfunksjon
Ledelse

Rapporter annonse

FINN-kode: 105224829

Sist endret: 27. sep 2017 13:16

Boks 1072 Blindern, 0316 Oslo

Rapporter annonse

FINN-kode: 105224829

Sist endret: 27. sep 2017 13:16