Utløpt

Direktør Renovasjonsetaten

Stillingstittel
Direktør Renovasjonsetaten
Frist
10.09.2017
Ansettelsesform
Fast
Renovasjonsetaten er en spennende organisasjon som videreutvikler Oslos løsninger for avfallshåndtering, kildesortering og gjenbruk. Dette krever brukervennlige, innovative og effektive tjenester.

Oslo kommune overtok avfallsinnsamlingen i egen regi fra 20. februar 2017, etter at det siste kvartalet i 2016 var preget av problemer med avfallsinnsamling. Arbeidet med å vinne tillit og omdømme står sentralt i etatens arbeid. Forankret i kompetanse og kunnskap bygget gjennom flere år skal etaten være en sikker og stabil tjenesteleverandør for byens innbyggere.

Etaten utvikler brukerorienterte, miljø- og kosteffektive løsninger. Kunnskapsutvikling og innovasjon er bærende elementer i arbeidet innen sektoren, og etaten har en sentral plass i dette arbeidet gjennom nasjonale og internasjonale prosjekter, konferanser, kurs og opplæringsaktiviteter.

Oslo har ambisiøse målsetninger på miljø og klima. I denne sammenhengen vil Renovasjonsetaten spille en viktig rolle i tiden fremover, både når det gjelder innbyggerkontakt, ressursutnyttelse, gjenvinning, redusert forbruk og sirkulær økonomi. Avfallsområdet er under stadig utvikling, og mulige organisatoriske endringer må kunne påregnes.

Vi søker en visjonær leder med sterk gjennomføringsevne, en leder som gjennom nyskapning utvikler avfallshåndteringen som verdikjede, samtidig som innbyggernes behov for forutsigbare renovasjonstjenester blir ivaretatt.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle Renovasjonsetaten
 • Videreutvikle medarbeidere og kompetanse som sikrer effektiv oppdragsløsning
 • Sikre samsvar mellom politiske intensjoner og faktisk gjennomføring
 • Gi faglige råd til overordnet byrådsavdeling og byråd
 • Videreutvikle strukturer og rutiner for effektiv drift av etaten
 • Lede utviklingen av fremtidsbyens renovasjonsløsninger

Kvalifikasjoner

 • Utdanning universitets- /høyskolenivå
 • Erfaring og gode resultater som toppleder
 • Ledererfaring fra komplekse organisasjoner innen industriell drift og logistikk
 • Erfaring fra å lede store organisasjoner i både utvikling, endring og drift
 • God kjennskap og forståelse for politiske beslutningsprosesser
 • Kjennskap til offentlig forvaltning og styringssystem

Språk

 • Norsk
 • Engelsk

Egenskaper

 • Du forstår raskt komplekse spørsmål og utfordringer og gjør rasjonelle vurderinger
 • Du er systematisk med ryddig og nøyaktig arbeidsmetodikk
 • Du har sterk vilje til gjennomføring og er opptatt av resultater
 • Du utvikler medarbeidere gjennom delegering, ansvarliggjøring og veiledning
 • Du har evne til å utvikle organisasjoners formelle og uformelle strukturer
 • Du er visjonær, ser muligheter og er i stand til å omsette dette til utvikling av organisasjonen

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Stillingen er et åremål på seks år, med mulighet for forlengelse én gang.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Et trivelig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter.
 • Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring.
 • Lønn iht. Oslo kommunes lønnsavtale for toppledere.
 • Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.
 • Interesserte oppfordres til å kontakte Experis Executive v/Wenche Rasch på mob: 995 95 013.

Om arbeidsgiveren

Sammen med byens innbyggere gjør vi en viktig jobb for Oslo. Vi henter og mottar avfall for gjenvinning av materialer. Avfallet hentes hos husholdningene, og mottaket skjer i hovedsak på gjenbruksstasjoner, returpunkter og miljøstasjoner. Resultatet er flere klima- og miljøvennlige løsninger og et enda mer trivelig bymiljø. Etaten har et selvkostbudsjett på ca. 60 MNOK og et næringsbudsjett på ca. 100 MNOK.


Renovasjonsetaten arbeider kontinuerlig med å videreutvikle avfallshåndteringen i hovedstaden. Etaten har hovedkontor på Haraldrud og driver gjenbruksstasjonene, minigjenbruksstasjonene og hageavfallsmottakene i Oslo. Etaten er organisert i fem ulike avdelinger og har ca. 350 ansatte. Renovasjonsetaten er underlagt Byrådsavdeling for miljø og samferdsel.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Direktør
Sted
Haraldrudveien 20, 0581 Oslo
Bransje
Offentlig administrasjon,
Industri og produksjon
Stillingsfunksjon
Ledelse

Nøkkelord

Renovasjon, Industriell, produksjon, Ledelse, Direktør

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Inger-Anne Ravlum
Stillingstittel
kommunaldirektør
Telefon
916 92 435
Kontaktperson
Joar Sæterdal Vik
Stillingstittel
fagsjef lederrekruttering
Telefon
992 20 888
Kontaktperson
Wenche Rasch
Stillingstittel
Experis Executive
Telefon
995 95 013
Følg firma
135 følger dette firmaet

Haraldrudveien 20, 0581 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 101656976
Sist endret 24. aug. 2017 09:12

Rapporter annonse