Søkeresultater, Hamar+Ringsaker+Løten+Stange, Jobb

Fast 100% stilling som miljøterapeut/miljøarbeider

4. okt 2019 | Nes på Hedmarken

Miljøterapeut/miljøarbeider

Stiftelsen Fredheim er en institusjon for rusavhengige. Institusjonen har avtaler med Helse Sør-Øst og Oslo Kommune, og gir tilbud til mennesker med et behandlings- og rehabiliteringsbehov. Institusjonen tilbyr helsefaglig oppfølging, individualbehandling, gruppebehandling og miljøbehandling. Institusjonen tilbyr også opptrening i yrkesrelaterte aktiviteter samt ADL trening i egnede hybler/leiligheter. Stiftelsen Fredheim gir tilbud til mennesker med behov for opptrapping eller stabilisering av LAR. Stiftelsen Fredheim vektlegger tverrfaglig samarbeid. 1 stilling

Energimontør

3. okt 2019 | Furnes, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer, Trysil

Eidsiva Nett AS 4 stillinger