Utløpt

Førstelektor/høgskolelektor innen vernepleie

Arbeidsgiver
Høgskolen i Innlandet
Stillingstittel
Førstlektor/høgskolelektor - vernepleie
Frist
Frist utløpt
Varighet
Fast

Det er ledig en stilling som førstelektor/høgskolelektor ved Institutt for sosialfag, studiested Lillehammer. Instituttet har 46 ansatte. Fagporteføljen inkluderer BA-program i barnevern, vernepleie og sosialt arbeid, samt sosialfaglige masterprogram.

 

Om stillingen

Stillingen er fast og utgjør 100 %. Arbeidsoppgavene vil primært være tilknyttet bachelorstudiet i vernepleie. Vernepleierutdanningen ved Høgskolen i Innlandet har fokus på brukermedvirkning, mestring og deltakelse i eget liv. I utdanningen vektlegges derfor å utdanne faglig reflekterte, relasjons - og handlingskompetente vernepleiere. Fagmiljøet ved vernepleierstudiet har blant annet ansvar for videreutdanningen Relasjonskompetanse og anvendt atferdsanalyse .

Undervisningsoppgaver:

 • Forelesninger, veiledning, seminarledelse og sensur
 • Oppfølging i forbindelse med studentenes praksisstudier
 • Deltakelse i utvikling av studiet og ivaretakelse av fagansvar på enkeltemner ved bachelor i vernepleie

Forsknings- og/eller utviklingsoppgaver:

 • Det forventes at den som tilsettes både deltar i og tar initiativ til forskning/utvikling innen vernepleierfaglige-relevant områder.

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov. Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark fusjonerte til Høgskolen i Innlandet fra 1.1.17. Ny faglig og administrativ organisering vil etter planen tre i kraft fra 1.1.18, og som følge av dette kan det være aktuelt med endringer i ansvar og arbeidsoppgaver.

 

Kvalifikasjoner

Det kreves utdanning som vernepleier og høyere utdanning på minimum master- eller hovedfagsnivå innen vernepleierfaglige-relevante områder. Stillingen ønskes primært besatt av kvalifiserte kandidater med førstekompetanse, sekundært høgskolelektorkompetanse.

Ved vurdering av søkerne vil vitenskapelige kvalifikasjoner, erfaring med utadrettet virksomhet/erfaring fra vernepleiefaglig arbeid og undervisning, fortrinnsvis innen høyere utdanning, og erfaring fra FoU-arbeid bli vektlagt.

Formelle krav for tilsetting er:

 • Førstelektor; dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling (førstekompetanse).
 • Høgskolelektor; høyere grads eksamen fra universitet, høgskole eller tilsvarende, samt relevant yrkespraksis og/eller relevante FoU-arbeider ut over mastergrads- eller hovedfagsnivå.

Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Det stilles krav til god skriftlig og muntlig kommunikasjon på norsk og engelsk, og god kompetanse på digitale verktøy.

Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse, må forplikte seg til å gjennomføre kurs i høgskolepedagogikk etter nærmere avtale med høgskolen.

Personlig kompetanse

Vi søker en medarbeider som er faglig interessert, som har interesse for undervisning og forskning innenfor fagområdet generelt og som ønsker å bidra til å videreutvikle studiet og fagmiljøet. Vi søker en medarbeider som kan omgås studenter og kolleger på en god måte og som vil fungere utfyllende i et fagmiljø i utvikling. Evne og motivasjon til å drive frem FoU-arbeid, både alene og i samarbeid med andre, er viktig. Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Om søknaden

Din søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV (dersom du har undervisningserfaring, pedagogisk formalkompetanse eller publikasjoner, skal dette fremgå).

Søknad og CV sendes elektronisk via lenke i annonsen ("Søk stillingen"). Aktuelle kandidater vil bli invitert til å sende inn ytterligere dokumentasjon, og eventuelt innkalt til intervju og prøveforelesning.

Høgskolen tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Tilrettelegging for faglig utvikling
 • Gode velferdsordninger
 • Stillingen innplasseres og lønnes etter Statens lønnsregulativ, i stillingskode 1198 førstelektor eller 1008 høgskolelektor etter kompetanse og erfaring. Fra lønnen trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse, som bl.a. gir gode pensjons- og forsikringsordninger.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HiNN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. HiNN har som målsetting å øke andelen kvinner i undervisnings- og forskerstillinger. Ved ellers tilnærmet like kvalifikasjoner vil derfor kvinnelige søkere bli foretrukket. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkere anmoder om at dette ikke gjøres. Anmodning om unntak fra offentlighet må grunngis. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Kontaktperson:
Studieleder Jan Erik Hovland, telefon +47 61 28 81 94, e-post jan.erik.hovland@inn.no
Instituttleder Grethe Netland, telefon +47 947 95836, e-post grethe.netland@inn.no

Om arbeidsgiveren

Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.
Høgskolen i Innlandet har over 13 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.

Sektor
Offentlig
Sted
Gudbrandsdalsvegen 350
2624 Lillehammer
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap
Stillingsfunksjon
Undervisning og pedagogikk

Rapporter annonse

FINN-kode: 99634691

Sist endret: 4. jul 2017 10:29

Følg firma
74 følger dette firmaet

Gudbrandsdalsvegen 350, 2624 Lillehammer

Rapporter annonse

FINN-kode: 99634691

Sist endret: 4. jul 2017 10:29