Utløpt

Seniorrådgiver/psykolog/psykologspesialist - fast 100 % stilling

Arbeidsgiver
Barne-, ungdoms- og familieetaten
Stillingstittel
Seniorrådgiver/pyskolog/psykologspesialist - fast 100 % stilling
Frist
15.05.2017
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med BUFETAT (Barne,- ungdoms- og familieetaten)

Ved RVTS Sør er det nå ledig en fast 100 % stilling som seniorrådgiver, psykolog eller psykologspesialist

Vi søker en faglig kreativ medarbeider som evner å belyse, berøre og bevege våre målgrupper gjennom kompetanseformidling og fagutvikling

Arbeidsoppgaver/ ansvarsområder

 • Kunnskapsformidling, kunnskapsutvikling og verdiformidling innen senterets fagområder
 • Omsette kunnskap til praksis gjennom gode menneskemøter og helhetlig kompetanseutvikling
 • Kvalitetsforbedrende/kompetansehevende arbeid i offentlige tjenester som betjener krenkede og traumatiserte barn, unge og voksne
 • Prosjektledelse og deltakelse i regionale og nasjonale prosjekter
 • Rådgivning, konsultasjon og veiledning til tjenesteapparatet
 • Delta i forebyggende arbeid

Kvalifikasjoner

 • For seniorrådgiver kreves utdanning på masternivå
 • Psykolog/psykologspesialist må ha utdanning som cand. psychol eller cand. psychol med godkjent spesialitet
 • Ha undervisnings- og formidlingskompetanse, samt formidlingsglede
 • Ha kjennskap til og interesse for kunnskaps- og verdigrunnlaget som ligger til grunn for RVTS Sørs virksomhet og samfunnsoppdrag, jf. www.rvts.no/sor
 • Den som ansettes må ha erfaring fra minst ett av senterets temaområder

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, fleksibilitet og tilpasningsevne
 • Godt humør, pågangsmot og evne til lekenhet
 • Evne til å motivere og inspirere kollegaer og samarbeidspartnere

Vi tilbyr

 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som kode 1364 seniorrådgiver, p.t. kr. 522 400-621 800 pr. år, kode 0794 psykolog, p.t. kr. 617 800-684 600 pr. år eller kode 1304 psykolog m/godkjent spesialitet p.t. kr. 680 200-790 100 pr. år. Avlønning og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring
 • Kontinuerlig faglig oppdatering og utvikling
 • Et variert, spennende og inspirerende arbeidsmiljø
 • Fleksitidsordning

Generelle opplysninger

 • Stillingen er for tiden lagt til Bufetat, region sør, RVTS Sør med arbeidssted Kristiansand
 • Staten legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Bufetat har som et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn
 • Bufetat er en IA (inkluderende arbeidsliv) -virksomhet
 • RVTS Sør er opptatt av å skape en utviklende og lærende internkultur. Det vil derfor bli vektlagt at søker har en personlig dedikasjon til å være i en kontinuerlig endrings- og læringssituasjon, og engasjement og interesse for å være med i videreutviklingen av RVTS Sør og vårt arbeid
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25
 • Søker må påregne en del reisevirksomhet, samt ha førerkort for bil

Kontaktpersoner for stillingen

Leder Ivar Kjellevik, tlf. 913 60 803 e-post: ivar.kjellevik@bufetat.no eller fagleder/psykologspesialist Heine Steinkopf, tlf. 481 42 436 e-post: heine.steinkopf@bufetat.no

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju eller legges ved elektronisk

Søknadsfrist: 15. mai 2017

 

Om arbeidsgiveren

Regionalt Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region sør (RVTS Sør) er et ledende fagmiljø innen psykologiske traumer og selvmordsforebygging. RVTS Sørs overordnede samfunnsoppdrag er å bidra til å styrke kompetansen og kvaliteten i relevante hjelpetjenester. Senteret skal være en tjeneste for tjenestene og for den forebyggende virksomheten i kommunene, spesialisthelsetjenesten og det statlige barne - og familievernet. Senterets hovedarbeidsoppgaver er knyttet opp mot 4 temaområder; traumer og traumatisk stress; herunder psykososial beredskap, vold og overgrep, forebygging av selvmord og selvskading, og flyktninghelse og tvungen migrasjon.


RVTS Sør dekker region sør (Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder). Ressurssenteret er lokalisert i Sørlandet Kunnskapspark i Kristiansand. Senterets oppbygging, strategi og verdigrunnlag er beskrevet på nettsiden: www.rvtssor.noSektor
Offentlig
Sted
Sørlandet Kunnskapspark, Gimlemoen 19, 4630 Kristiansand S
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Helsepersonell / Psykolog,
Kurs og opplæring,
Omsorg og sosialt arbeid
Følg firma
3916 følger dette firmaet

Sørlandet Kunnskapspark, Gimlemoen 19, 4630 Kristiansand S

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 94778911
Sist endret 19. apr. 2017 14:00

Rapporter annonse