Utløpt

Verter 22. juli-senteret

Arbeidsgiver
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)
Stillingstittel
Verter 22. juli-senteret
Sted
Oslo
Frist
Frist utløpt
Varighet
Engasjement

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) har to ledige stillinger i 22. juli-senteret, som vert i ca. 30%-stilling og tilkallingsvert.

Verten skal jobbe annenhver helg og en dag per uke, samt ved behov i ferier og ukedager. Tilkallingsverten vil jobbe på timesbasis ved behov.

 Arbeidsoppgaver:

 • Ta imot og tilrettelegge for besøkende
 • Formidling til besøkende
 • Undervise skoleklasser
 • Bistå i daglig drift av 22. juli-senteret
 • Delta på relevante møter i forbindelse med undervisning og annet knyttet til 22. juli-senteret

 Nødvendige kvalifikasjoner:

 • Du må ha høyere utdanning, minimum 60 studiepoeng
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, på norsk og engelsk
 • Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell kompetanse

 Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Det er ønskelig med snarlig tiltreden, samt mulighet til å jobbe sommersesong.
 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, for eksempel innenfor kulturminneforvaltning, museologi, kulturhistorie, historie, etnologi, samfunnsfag, pedagogikk eller tilsvarende
 • Det vil være en fordel med relevant arbeidserfaring fra museum eller tilsvarende virksomhet, gjerne undervisning eller formidling
 • God forståelse og brukerferdigheter innen nett og sosiale medier
 • Å beherske flere språk muntlig vil være positivt

 Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God serviceinnstilling
 • Like å møte mennesker
 • Initiativrik
 • Evne til å jobbe strukturert og selvstendig
 • Gode pedagogiske evner
 • Empatisk og trygg på seg selv
 • Stillingene medfører mye direkte kontakt med besøkende. Personlig egnethet vil derfor vektlegges høyt.

Andre opplysninger:

Stillingen som vert medfører helgearbeid annenhver helg og en fast dag i uken, og ved behov vil man kunne jobbe på timesbasis i ferier og ukedager (ca. 30 % stilling). Tilkallingsvikaren vil jobbe på timesbasis ved behov, i ukedager, helger og ferier.

Arbeidstiden er knyttet opp mot senterets åpningstider. Informasjonssenteret er åpent fra kl.10.00-17.00, med unntak av søndager med åpningstid fra 12.00-16.00. Mandager er senteret stengt. Senteret er for øvrig åpent alle dager i sommersesongen, som er mellom 26. juni og 12. august. Åpningstid vil bli vurdert opp mot besøkstall, og kan ved behov bli endret.

22. juli-senteret er av midlertidig varighet og det er tatt høyde for at utstillingen skal ha en varighet på inntil fem år. Stillingene er knyttet opp mot senterets varighet. Det legges vekt på personlige referanser og en oversikt over slike referanser bes opplyst i søknaden. Attester og vitnemål vil ikke bli returnert.

Lønn: Verter i deltidsstilling lønnes som 1065 konsulent i ltr. 37 - 48.

Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse. Innplassering på lønnstrinn etter dokumentert arbeidserfaring. Staten har inngått to hovedtariffavtaler for perioden 2016-2018, én med Akademikerne og én med LO Stat, Unio og YS Stat. Er du ikke fagorganisert, lønnes du etter hovedtariffavtalen for LO Stat, Unio og YS Stat.

Som ansatt i DSS har du:

 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger, med automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Egen bedriftshelsetjeneste, treningsmuligheter/bedriftsidrettslag
 • Subsidierte priser i kantinene i regjeringskvartalet
 • Arbeidsplass sentralt i Oslo sentrum
 • For mer informasjon, se vår hjemmeside www.dss.dep.no og http://www.22julisenteret.no/

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. I DSS er det derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. DSS bruker virkemiddelet moderat kvotering. Som IA-bedrift vil vi tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Nærmere opplysninger ved: Tjenesteansvarlig Anne Lene Andersen, 970 22 512, Anne-Lene.Andersen@dss.dep.no eller Seksjonssjef Tone Jorde, 992 79 249

Om arbeidsgiveren

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) ivaretar sikkerhetstjenester, IKT- utvikling og drift, formidlings- og kommunikasjonstjenester, samt fellesadministrative tjenester for departementene. Våre felles verdier fokuserer på; resultater, service, sikkerhet, profesjonalitet og fellesskap. DSS er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, har ca 750 ansatte og er lokalisert sentralt i Oslo.


22. juli-senteret er et læringssenter, som skal balansere minne og kunnskap om 22. juli 2011. Gjennom pedagogisk virksomhet skal 22. juli-senteret drive kunnskapsformidling og undervisning om terroraksjonen og tilgrenset tematikk, for skoleverket og for samfunnet generelt. 22. juli-senteret åpnet sommeren 2015, og er lokalisert i Høyblokka i regjeringskvartalet.  22. juli-senteret eies av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Drift av senteret er lagt til Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon.     

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
2
Sted
Oslo
0030 Oslo
Bransje
Offentlig administrasjon
Kunst og kultur
Museer, gallerier og kulturminne
Stillingsfunksjon
Konsulent / Konsulent

Nøkkelord

undervisning, kulturminne, muesum

Rapporter annonse

FINN-kode: 94071967

Sist endret: 10. apr 2017 11:28

Følg firma
282 følger dette firmaet

Oslo, 0030 Oslo

Rapporter annonse

FINN-kode: 94071967

Sist endret: 10. apr 2017 11:28