Utløpt

PERSONELL TIL DE METEOROLOGISKE STASJONER PÅ JAN MAYEN, BJØRNØYA OG HOPEN - VINTERSESONGEN 2017/18

Arbeidsgiver
Meteorologisk institutt
Stillingstittel
PERSONELL TIL DE METEOROLOGISKE STASJONER PÅ JAN MAYEN, BJØRNØYA OG HOPEN - VINTERSESONGEN 2017/18
Frist
Frist utløpt
Varighet
Engasjement

Meteorologisk institutt søker følgende personell til de meteorologiske stasjoner i Arktis:

Bjørnøya:

Stedlig leder, radiosondeleder, driftsleder, tekniker, meteorologikonsulent, 2 meteorologifullmektiger, kjøkkensjef, 1. kokk

Hopen:

Stasjonsleder, meteorologifullmektig, fagarbeider m/fagbrev, 1. kokk

Jan Mayen:

Radiosondeleder, tekniker, 2 meteorologifullmektiger

ARBEIDSOMRÅDE

Bjørnøya: Stedlig leder, radiosondeleder, tekniker, 1 meteorologikonsulent og 2 meteorologi­fullmektiger deltar i en helkontinuerlig felles turnus hvor arbeidet omfatter radiosonde­tjeneste, observasjonstjeneste, pass av meteorologiske instrumenter og en del radiotjeneste.

Radiosonde­leder fungerer som nestleder ved stasjonen.

Jan Mayen: Bemanningen består av radiosondeleder, tekniker og 2 meteorologifullmektiger. Disse deltar i en felles turnus og utfører den samme tjenesten som på Bjørnøya med unntak av radiotjeneste.

Hopen: Stasjonsleder, meteorologifullmektig og fagarbeider deltar i en felles turnus som omfatter observasjonstjeneste, pass av meteorologiske instrumenter og en del radiotjeneste. Besetnings­medlemmene på Hopen må ta del i kjøkkenarbeid, likeså sørge for drift og ettersyn av stasjonens strømaggregater.

KVALIFIKASJONER

For alle stillingene kreves:

Sikkerhetsklarering for tilsetting ved stasjonen (norsk statsborgerskap og 10 års botid i Norge)

Tilfredsstillende lege- og tannlegeerklæring.

Til stillingene vil det bli lagt vekt på søkernes personlige egenskaper.

For tilsetting i stillinger på Jan Mayen kreves gyldig førerkort for personbil.

Det vil i vurderingen av søkerne bli lagt vekt på relevante kurs som førstehjelps- og sikkerhetskurs.

Eget telefonnummer og telefon til mulige referanser bes oppgitt.

For nytilsatte uten relevant praksis vil det bli gitt nødvendig opplæring.

Stedlig leder Bjørnøya og stasjonsleder Hopen

Videregående skole, studieretning for allmenne fag, fortrinnsvis realfag, eller yrkesfaglig studieretning innenfor relevant fagområde.

Gyldig GOC-sertifikat (General Operater Certificate) eller ta dette før oppreise.

Tidligere erfaring fra tjeneste ved en av stasjonene.

Radiosondeledere/meteorologifullmektiger Bjørnøya, Jan Mayen og Hopen

Videregående skole, studieretning for allmenne fag, fortrinnsvis realfag eller yrkesfaglig studieretning innen relevant fagområde.

For stillingene som radiosondeledere, er det nødvendig med tidligere radiosondetjeneste fra Bjørnøya eller Jan Mayen.

Søkere til stilling som radiosondeleder på Bjørnøya må inneha GOC-sertifikat (General Operator Certificate) eller ta dette før oppreise.

Teknikere til Bjørnøya og Jan Mayen

Fullført teknisk fagskole, ingeniørhøgskole eller distriktshøgskole innenfor fagområdet elektronikk.

Dersom det ikke er søkere som fyller kravene til disse stillingene, vil det i stedet bli tilsatt meteorologifullmektig.

Meteorologikonsulent til Bjørnøya

Må ha fullført internt konsulentkurs eller bachelorgrad i meteorologi.

Må ha erfaring med meteorologiske observasjoner

Dersom det ikke er søkere som fyller kravene til denne stillingen, vil det i stedet bli tilsatt en meteorologifullmektig.

Fagarbeider til Hopen

Maskinistsertifikat eller fagbrev innen mekaniske fag. Relevant yrkeserfaring kan kompensere for manglende fagbrev/sertifikat.

Den som tilsettes bør ha godt kjennskap til elektriske installasjoner, maritimt utstyr, kjøle-/fryse-/fyrings- og vannanlegg.

Dersom det ikke er søkere som fyller kravene til stillingen, vil det i stedet bli tilsett en meteorologifullmektig.

For de ovennevnte stillingene er det skifttjeneste etter fastsatt vaktplan.

Driftsleder til Bjørnøya

Maskinistsertifikat eller fagbrev innen mekaniske fag. Relevant yrkeserfaring kan kompensere for manglende fagbrev/sertifikat.

Den som tilsettes bør ha godt kjennskap til elektriske installasjoner, maritimt utstyr, kjøle-/fryse-/fyrings- og vannanlegg. Båtførerbevis er ønskelig.

Driftsleder er ansvarlig for og har tilsyn med stasjonens strømaggregater, elektriske installasjoner, maritimt utstyr m.m.

Kjøkkensjef til Bjørnøya og førstekokk til Hopen

Eksamen fra kokk- og/eller stuertskole med fagbrev og praksis i proviantforvaltning.

Førstekokk til Bjørnøya

Eksamen fra kokk- og/eller stuertskole og praksis i proviantforvaltning.

ARBEIDSTID - LØNNSBETINGELSER


Lønnsplassering i stillinger som er plassert i lønnsrammer (LR), bestemmes av tjenesteansiennitet og relevant erfaring.

Bjørnøya:

1357 Stedlig leder, kr. 415.200 - kr. 457.600 (brutto pr. år)

1356 Meteorologisekretær/radiosondeleder, kr. 396.800 - kr. 428.700 (brutto pr. år)

1042 Meteorologikonsulent, kr. 360.500 - kr. 421.800 (brutto pr. år)

1137 Driftsleder, kr. 415.000 - kr. 428.700 (brutto pr. år)

1091 Tekniker, kr. 367.400 - kr. 379.700 (brutto pr. år)

1354 3 meteorologifullmektiger, kr. 320.700 - kr. 374.800 (brutto pr. år)

1124 Kjøkkensjef, kr. 369.800 - kr. 379.700 (brutto pr. år)

1122 1.kokk, kr. 332.200 - kr. 355.900 (brutto pr. år)

Hopen:

1356 Meteorologisekretær/stasjonsleder, kr. 396.800 - kr. 428.700 (brutto pr. år)

1354 1 meteorologifullmektig, kr. 320.700 - kr. 374.800 (brutto pr. år)

1203 1 fagarbeider m/fagbrev, kr. 343.600 - kr. 369.800 (brutto pr. år)

1122 1.kokk, Hopen, kr. 335.800 - kr. 360.500 (brutto pr. år)

Jan Mayen:

1356 Meteorologisekretær/radiosondeleder, kr. 396.800 - kr. 428.700 (brutto pr. år)

1091 Tekniker, kr. 365.200 - kr. 374.800 (brutto pr. år)

1354 2 meteorologifullmektiger, kr. 316.900 - kr. 369.800 (brutto pr. år)

Arbeidstiden er gjennomsnittlig 37 ½ time pr. uke.

Det utbetales en fast godtgjørelse for ekstraarbeider som varierer fra kr. 3.466,70 til kr 4.333,40. brutto pr. måned avhengig av stilling.

Det utbetales til samtlige et polartillegg som utgjør kr 3.800,- brutto pr. måned.

Kompensasjon for skifttjeneste utbetales etter gjeldende satser. Det er fri reise til stasjonen og tilbake til hjemstedet og fri kost og losji under oppholdet.

Fra regulativlønna trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse. Av samlet lønn (inkl. skift tillegg) og det beløp fritt opphold tilsvarer, trekkes Svalbard-/Jan Mayen-skatt, f.t. 8 %, samt trygdeavgift f.t. 8,2 %. Feriegodtgjørelse utbetales ved sluttoppgjøret.

Avreise til stasjonene forventes å bli til Jan Mayen ultimo september 2017, til Bjørnøya og Hopen ultimo november 2017.

Det tilsettes på åremål med en tilsettingsperiode på ca. ½ år.

Det er et personalpolitisk mål at arbeidsstaben skal gjenspeile befolknings­sammen­setningen generelt, både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold. 

Søknadsfrist: 10. mai 2017

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til seniorkonsulent Hanne B. Bøe Simonsen eller seniorkonsulent Jon Kolsum, tlf. 77 62 13 00.

Søknad gjøres elektronisk gjennom vår hjemmeside, www.met.no

Utlysning for sommersesongen 2018 vil bli foretatt i november 2017 med søknadsfrist

20. desember 2017.

Om arbeidsgiveren

Moderne meteorologi krever håndtering og analyse av enorme datamengder, og byr på store og spennende faglige utfordringer. Helt fra 1866 har norske meteorologer stått sentralt i utviklingen av faget, og vi er i dag et ledende internasjonalt fagmiljø.

Sektor
Offentlig
Sted
Henrik Mohns Plass 1
0313 Oslo
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap
IT
Stillingsfunksjon
Annet

Rapporter annonse

FINN-kode: 93949216

Sist endret: 5. apr 2017 13:23

Følg firma
112 følger dette firmaet

Henrik Mohns Plass 1, 0313 Oslo

Rapporter annonse

FINN-kode: 93949216

Sist endret: 5. apr 2017 13:23