Vil du jobbe med oss?

Utløpt

Gol vgs - lærar i engelsk frå 01.02.17

Arbeidsgiver
Buskerud fylkeskommune
Stillingstittel
Lærar i engelsk
Sted
Gol
Frist
Frist utløpt
Varighet
Fast
Bli kjent med Buskerud fylkeskommune

Skulen har frå 01.02.17  ledig ein fast 100% lærarstilling med undervisning hovudsakleg  i engelsk (fellesfag og programfag)  innan programområdet Studiespesialisering.

Me ser gjerne at du som søkjer stillinga har undervisningskompetanse også i andre fag, ønskjelege fag er historie og/eller norsk.

Kvalifikasjonar
Det er krav om relevant fagleg og pedagogisk utdanning.

Vidare er det ønskjeleg med undervisningserfaring frå læreplanverket i Kunnskapsløftet og undervisningserfaring av nyare dato frå vidaregåande skule.

Tilsette må forplikte seg til å arbeide etter prinsippa i skulen sin pedagogiske plattform. Skulen nyttar It's Learning som læringsplattform, og søkjarar må beherske IKT både som undervisnings-  og arbeidsverkty.

Personlege eigenskapar
Me søkjer ein medarbeider som vil medverke til eit trygt og godt læringsmiljø, som kommuniserer godt og har fokus på det eleven meistrar. Den som blir tilsett må ha evne og vilje til samarbeid og erfaringsdeling.

Personlege eigenskapar vil bli tillagt stor vekt.

Tilsetjing
Tilsetjing og løn etter gjeldande lov- og avtaleverk. Ved tilsetjing skal det leggjast fram politiattest av ny dato, jfr. opplæringslova § 10-9.

Søknad
Du finn elektronisk søknadsskjema for denne stillinga ved å bruke funksjonen "Søk på stilling" til høgre på denne sida.
Vitnemål og attestar må takast med til evt. intervju. Innsendt dokumentasjon blir ikkje returnert.

Om skulen
Meir informasjon om skulen finn du her: www.gol.vgs.no

Søknadsfrist  04.12.2016                         Utlyst dato     17.11.2016                    Vårref              4558

Kontaktperson

Grete Golberg, rektor, tlf: 31003205, grete.golberg@bfk.no
Sigurd Ødegaard, avd.leiar, tlf: 31003208, sigurd.odegaard@bfk.no

Om arbeidsgiveren

Gol vidaregåande skule ligg i Hallingdal, midt mellom Oslo og Bergen. Skulen har omlag 375 elevar og 65 tilsette fordelt på følgjande utdanningsprogram: studiespesialisering, idrett,
musikk, dans og drama, medier og kommunikasjon, restaurant- og matfag. Gol kommune er ein av landets største reiselivskommunar. Her ligg alt til rette for eit aktivt friluftsliv, både sommar og vinter. Gol er handels- og servicesenteret i Hallingdal.

Nettverk
LinkedIn
Sektor
Offentlig
Sted
3550 Gol
Bransje
Barn, skole og undervisning
Stillingsfunksjon
Undervisning og pedagogikk / Allmennlærer/kontaktlærer

Rapporter annonse

FINN-kode
86231039
Sist endret
17. nov 2016 08:31

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Grete Golberg
Stillingstittel
rektor
Telefon
31 00 32 05
Kontaktperson
Sigurd Ødegaard
Stillingstittel
avd.leiar
Telefon
31 00 32 08
Følg firma
491 følger dette firmaet

Vil du jobbe med oss?

3550 Gol

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Rapporter annonse

FINN-kode
86231039
Sist endret
17. nov 2016 08:31