Utløpt

Ledig fastlegehjemmel ved Kapp legesenter

Arbeidsgiver
Østre Toten kommune
Stillingstittel
fastlegehjemmel ved Kapp legesenter
Sted
Oppland
Frist
Frist utløpt
Varighet
Fast

Vil du være med å prege utviklingen av primærhelsetjenestene i Østre Toten kommune?

En av våre fastleger har gått over i annen stilling og vi søker derfor hennes etterfølger. Kommunen er inne i en dreining av tjenestetilbudet i helse- og omsorgssektoren, og satser offensivt på å styrke folkehelsearbeidet, tidlig innsats, egenmestring og deltakelse.

Kommunen har for snarlig tiltredelse ledigen godt etablert fastlegepraksis med 900 pasienter ved Kapp legesenter.

Kapp legesenter er en godt etablert, travel 3-legepraksis i et av vekstområdene i Østre Toten kommune i Oppland, 15 km sør for Gjøvik sentrum hvor nærmeste sykehus er lokalisert. Lokalene er lyse og trivelige med velutstyrt laboratorium, egen skadestue og kompetent og stabilt hjelpepersonell. Vi har CGM Allmenn (WinMed 3) journalsystem. De tre pasientlistene har til sammen 3050 pasienter.

Kvalifikasjoner

  • Vi søker etter en offentlig godkjent, fagorientert og engasjert lege med gjennomført turnustjeneste i henhold til kravene fra Statens autorisasjonskontor til ny legehjemmel, fortrinnsvis uten behov for veiledning
  • Erfaring fra fastlegeordningen vil bli vektlagt
  • Gode norskkunnskaper og kjennskap til norsk lov- og regelverk for helsesektoren er en forutsetning.
  • Det er ønskelig med IKT-kunnskaper og kunnskap om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Personlige egenskaper

  • Samarbeidsorientert og ha interesse og engasjement for den samlede kommunale helsetjenesten
  • Fleksibel og omstillingsvillig
  • Gode kommunikative ferdigheter og samhandlingskompetanse

Personlig egnethet og legekollegiets ønsker vil bli vektlagt ved tilsetting. Politiattest kreves av den som får tilbud om hjemmelen.

Legesenterets drift er organisert gjennom kommunal drift av legekontoret der Østre Toten kommune har arbeidsgiveransvar for hjelpepersonellet og lokalene eies og driftes av kommunen. Fastlegene er selvstendig næringsdrivende. Som leie for hus og personell har kommunen avtale om å beholde basistilskuddet for listepasientene. Deler av øvrige driftsutgifter dekkes av legene i samsvar med lokal avtale. Det forutsettes at ny avtaleinnehaver inngår avtale på like vilkår med kommunens øvrige fastleger. Vi praktiserer ”time samme dag” og har derfor ikke ventetid på konsultasjoner. Vi har spennende og faglig interessante dager på jobb, og det er gode muligheter for god inntjening om det er ønskelig.

Kommunen har 16 leger, inkludert turnuslege, fordelt på 4 legesentre. I fremtiden kan det bli aktuelt å vurdere legestrukturen i kommunen. Det er knyttet kommunal bistilling til hjemmelen og søker må påregne å ta del i offentlig allmennmedisinsk arbeid i tråd med avtaler og kollegial fordeling. Fastlegene i Østre Toten samarbeider om og roterer ved behov på ulike kommunale legeoppgaver, dvs. sykehjem, helsestasjon, medisinskfaglige rådgiverroller etc. Omfanget på slike oppgaver angis for tiden å være en dag i uken. Det forventes deltagelse i interkommunal legevakt med vakt hver 4-6 uke som vaktbelastning. Legevakten er lokalisert på Gjøvik i Sykehuset Innlandets lokaler. Legesenteret har daglegevaktfunksjon for Kapp.

 Vi kan tilby

- Trivelige kollegaer og et kompetent legefellesskap

- Faglig utfordrende arbeidshverdag med varierte og meningsfulle arbeidsoppgaver

- Personlige utviklingsmuligheter

- Et inkluderende arbeidsmiljø

- Godt samarbeid med de kommunale tjenestene og kommuneadministrasjonen

- Påvirkningsmulighet i en kommune og tjenester i endring

 

Kontaktperson

For nærmere opplysninger om hjemmelen, kontakt:

Jan Cornelius Walig, fastlege Kapp legesenter, mobil:92415035, epost: cornelw@online.no

Lisbet Kjøniksen, kommunalsjef, mobil: 90861192, epost: lisbet.kjoniksen@ostre-toten.kommune.no

Søknad sendes

Søknaden skal registreres i vårt elektroniske søknadssystem. Følg bruksanvisningen på vår hjemmeside

www.ostre-toten.kommune.no. Ufullstendige søknader som er sendt utenom vårt system, kan ikke besvares.

 

Trenger du hjelp til registreringen, eller til å opprette brukernavn og passord, kontakt vår personalavdeling, tlf. 61 14 17

26 eller 61 14 15 13.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved den elektroniske søknaden, men tas med ved et evt. intervju. Søknadspapirer vil ikke bli returnert.

Østre Toten kommune praktiserer meroffentlighet. Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne bes begrunne dette i søknaden. Dette er et krav i henhold til Offentlighetsloven

§25.

 

 

Om arbeidsgiveren

Østre Toten kommune har ca. 14 955 innbyggere og er den tredje største kommunen i Oppland. Kommunens visjon er "Livskvalitet ved Mjøsa". Vi leverer gode tjenester til innbyggerne våre takket være arbeidstakere med engasjement og høy kompetanse. Vi kan tilby utfordrende og meningsfulle arbeidsoppgaver innenfor et stort spekter av fagområder. Vi har en god pensjonsordning og et inkluderende arbeidsliv. Kommunens verdier er Nytenking, Kvalitet og Respekt.

Nettverk
Facebook
Tiltredelse
snarlig
Sektor
Offentlig
Sted
Rådhusgata 20,
2850 Lena
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Lege / Allmennmedisin

Nøkkelord

fastlege, legesenter, helse, omsorg, allmenn

Rapportér annonse

FINN-kode
85352064
Sist endret
24. nov 2016 16:02

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Jan Cornelius Walig
Stillingstittel
fastlege Kapp legesenter
Telefon
924 15 035
Kontaktperson
Lisbet Kjøniksen
Stillingstittel
Kommunalsjef
Telefon
61 14 15 13
Følg firma
27 følger dette firmaet

Rådhusgata 20, 2850 Lena

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Rapportér annonse

FINN-kode
85352064
Sist endret
24. nov 2016 16:02