Utløpt

Tapperiansvarleg Ægir Bryggeri / Packaging Leader at Ægir Brewery

Arbeidsgiver
Ægir Bryggeri AS
Stillingstittel
Tapperiansvarleg Ægir Bryggeri / Packaging Leader Ægir Bryggeri
Frist
Frist utløpt
Varighet
Fast

Arbeidsoppgåver:

-Fagleg ansvar for fleire tappelinjer (boks, flaske og fat)

-Oppstart, køyring, reingjering og vedlikehald av tappelinjene

-Reingjering og vedlikehald av lokaler og utstyr generelt

-Ansvar for å forbetre og opprettholde rutiner i tapperiet, kvalitetssikring

-Jobbe tett saman med sjefsbryggjar når det gjeld planlegging

 

 

Kvalifikasjonar: 

-Engelsk- flytande munnleg

-Gode mekaniske ferdigheiter

-Erfaring i eit tapperi eller i matproduksjon (automatisert pakking) eller liknande

-Erfaring med dei strenge kravene til hygiene og reinhald som gjelder for bedrifter som produserer næringsmidler

-Interesse for øl

-Utdanning eller erfaring innan næringsmiddelteknikk eller maskinteknikk eit pluss

-Interesse for data er ein fordel

- VIKTIG: er villig til å busetje deg i Flåm over ein lengre periode

 

 

Personlege kvalitetar:  

Du er ein person som er systematisk og organisert og du sette høge krav til kvalitet. Du er ryddig og har gode evner til å effektivt prioritere oppgåver og å finne praktiske løysingar. Du er ansvarsbevisst, initiativrik og sjølvstendig samtidig som du har gode kommunikasjonsevner og kan jobbe godt på lag.

 

 

Andre opplysingar:

Søkarar til stillinga bør inneha førarkort klasse B. Truck- og personløftersertifikat er eit pluss. Dei første 4 månadane er prøvetid.

 

Søknad (brev & CV) eller evt. spørsmål sendast til jobb@aegirbryggeri.no, innan 03. november 2016.

---

Work duties:

-Responsibility for several filling lines (cans, bottles and kegs)

-Startup, running, cleaning and maintenance of the filling lines

-Cleaning and maintenance of brewery and filling areas and equipment

-Responsibility for improving and maintaining filling routines and quality control

-Working closely with the head brewer on planning/scheduling

 

 

Qualifications:

-English- fluent

-Good mechanical abilities

-Experience running larger filling lines or in food processing (automated packaging) and related

-Experience meeting the strict requirements for hygene and cleanliness imposed on food production facilities

-Interest in beer

-Education or experience in food technology or mechanical engineering is a plus

- IMPORTANT: must be willing to move to Flåm for an extended period

 

 

Personal qualities:

You are a systematic and well organized person who expects high quality in all aspects of your, and others, work. You are talented at prioritizing tasks and finding good solutions to challenges. You take responsibility, initiative, and can work independently while also working well on a team.

 

 

Other information:
Applicant for this position should have a driving license in Class B or equivalent. Forklift and scissorlift certificates are also a plus. The first four months in the job are a probationary period.

Please send cover letter and CV or any questions to: jobb@aegirbryggeri.no by November 3rd, 2016.

Om arbeidsgiveren

Ægir Bryggeri er blant dei første handverksbryggeri i Noreg og vart etablert i 2007. Dei siste åra har Ægir hatt stor suksess og utvikla seg til eit av Noregs fremste produsentar av spesialøl. Ølet er tilgjengeleg på mange sal - og skjenkestader i Noreg og i utlandet med stadig fleire på lista. Bryggeriet har utvikla mange spennande øl som har fått stor merksemd og vunne prisar i fleire år både heime og internasjonalt. Me består i dag av ein bryggeripub og eit heilt moderne produksjonsbryggeri og brenneri, og i 2016 tok vi eit stort steg for både ølet og miljøet ved å vere fyrste i Noreg å tappe nesten heile portefølje på boks. Ægir bryggeri er i vekst og treng fleire flinke medarbeidarar, teamet vårt består av både kvinner og menn frå fleire land.

---

Ægir Brewery is among the first craft breweries in Norway and was established in 2007. Ægir has experienced great success and has become one of Norway's leading producers of specialty beers. Our products are available throughout Norway and internationally at en ever-increasing number of bars, resaurants, and stores. The brewery has developed many exciting beers that have gained attention in the media as well as having received both Norwegian and international awards. Ægir consists of both a pub brewery and a completely modern production brewery and distillery, and in 2016 we took a big step for the quality of our beer and for the environment by being the first Norwegian craft brewery to fill almost our entire portfolio in aluminium cans. We are growing and are in need of more talented co-workers, currently our team consists of both women and men from several countries.

Nettverk
Facebook
Sektor
Privat
Sted
PB 44,
5742 Flåm
Bransje
Matvareproduksjon og -industri
Stillingsfunksjon
Produksjon,
Teknisk personell

Nøkkelord

øl, beer, tapperi, packaging, produksjon

Video

Rapportér annonse

FINN-kode
84553471
Sist endret
29. nov 2016 19:04

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Evan Lewis
Stillingstittel
Dagleg leiar/Director

PB 44, 5742 Flåm

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Rapportér annonse

FINN-kode
84553471
Sist endret
29. nov 2016 19:04