Utløpt

Bryggar ved Ægir Bryggeri / Experienced Brewer at Ægir Bryggeri

Arbeidsgiver
Ægir Bryggeri AS
Stillingstittel
Bryggar / Brewer
Frist
Frist utløpt
Varighet
Fast

Arbeidsoppgåver:

-Brygging og behandling av øl på begge av Ægir sine anlegg i Flåm

-Tapping av produkt på boks, flaske og fat

-Gjærhandsaming og og prøvetaking

-Reingjering og vedlikehald av lokale og utstyr

-Delta i øl-festivaler ved behov

 

 

Kvalifikasjonar: 

- Engelsk- flytande munnleg

- Fleire års erfaring som heimebryggar eller som proffbryggar

- Bryggmeisterutdanning er ikkje naudsynt men er eit pluss

- Utdanning eller erfaring innan næringsmiddel, biologi og relaterte fag er eit pluss

- VIKTIG: er villig til å busetje deg i Flåm over ein lengre periode

 

 

Personlege kvalitetar:  

Du er ein entusiastisk og sjølvstendig person og gode samarbeidsevner.

Du trivast med ansvar og likar å jobbe i eit kreativt miljø der nye og innovative idear blir dyrka fram. Du set høge krav til kvalitet i alle ledd.

 

 

Andre opplysingar:

Søkarar til stillinga bør inneha førarkort klasse B. Truck- og personløftersertifikat er eit pluss. Dei første 4 månadane er prøvetid.

 

Søknad (brev & CV) eller evt. spørsmål sendast til jobb@aegirbryggeri.no, innan 03. november 2016.


---


Work duties:
Brewing and processing of beer at both Ægir facilities in Flam
Bottling and kegging of product
Yeast handling and sample analysis
Cleaning and maintenance of facilities and equipment
Participating in beer festivals occasionally

 

Qualifications:
- English- fluent
- Several years of experience as a homebrewer or professional brewer
- Master Brewer's education not necessary but is a plus
- Education or experience within food technology, biology and related subjects are a plus
- IMPORTANT: must be willing to move to Flåm for an extended period

Personal qualities:
You're an enthusiastic and independent person who can also work well on a team. You thrive on responsibility and like to work in an creative environment where new and innovative ideas are encouraged. You prioritize quality in all aspects of your work.

Other information:
Applicant for this position should have a driving license in Class B or equivalent. Forklift and scissorlift certificates are also a plus. The first four months in the job are a probationary period.

Please send cover letter and CV or any questions to: jobb@aegirbryggeri.no by November 3rd, 2016.


Om arbeidsgiveren

Om oss:
Ægir Bryggeri er blant dei første handverksbryggeri i Noreg og vart etablert i 2007. Dei siste åra har Ægir hatt stor suksess og utvikla seg til eit av Noregs fremste produsentar av spesialøl. Ølet er tilgjengeleg på mange sal - og skjenkestader i Noreg og i utlandet med stadig fleire på lista. Bryggeriet har utvikla mange spennande øl som har fått stor merksemd og vunne prisar i fleire år både heime og internasjonalt. Me består i dag av ein bryggeripub og eit heilt moderne produksjonsbryggeri og brenneri, og i 2016 tok vi eit stort steg for både ølet og miljøet ved å vere fyrste i Noreg å tappe nesten heile portefølje på boks. Ægir bryggeri er i vekst og treng fleire flinke medarbeidarar, teamet vårt består av både kvinner og menn frå fleire land.

---

About Us:
Ægir Brewery is among the first craft breweries in Norway and was established in 2007. Ægir has experienced great success and has become one of Norway's leading producers of specialty beers. Our products are available throughout Norway and internationally at en ever-increasing number of bars, resaurants, and stores. The brewery has developed many exciting beers that have gained attention in the media as well as having received both Norwegian and international awards. Ægir consists of both a pub brewery and a completely modern production brewery and distillery, and in 2016 we took a big step for the quality of our beer and for the environment by being the first Norwegian craft brewery to fill almost our entire portfolio in aluminium cans. We are growing and are in need of more talented co-workers, currently our team consists of both women and men from several countries.

Nettverk
Facebook
Sektor
Privat
Sted
PB 44,
5742 Flåm
Bransje
Matvareproduksjon og -industri,
Restaurant, mat og uteliv
Stillingsfunksjon
Kvalitetssikring,
Produksjon,
Annet

Nøkkelord

øl, brygger, beer, brewer

Rapportér annonse

FINN-kode
84550049
Sist endret
29. nov 2016 18:44

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Evan Lewis
Stillingstittel
Dagleg leiar / Director

PB 44, 5742 Flåm

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Rapportér annonse

FINN-kode
84550049
Sist endret
29. nov 2016 18:44