Utløpt

Kommunalsjef for samfunn og utvikling

Arbeidsgiver
Gol kommune
Stillingstittel
Kommunalsjef for samfunn og utvikling
Sted
Hallingdal
Frist
Frist utløpt
Varighet
Fast

Gol kommune har samla utbyggingsavdeling, kommunalteknisk avdeling, eigedomsforvaltning, næringsutvikling og landbruk under felles leiing.

 

Gol er ein kommune i utvikling. Vi er med i prosjektet "Vellykka distriktskommunar" og "Attraksjonskraft gjennom stedsinnovasjon". Det er høg aktivitet i kommunen, noko som medfører interessante og utfordrande planleggingsoppgåver.

 

Sentrale ansvars- og arbeidsoppgåver vil vera:

* leie og samordne dei tekniske avdelingane

* ha personal- og økonomiansvar

* koordinere og samordne dei kommuneplanane som allereie finst, og sjå til at desse blir rullerte

* ha det overordna ansvaret for folkehelseperspektivet i all vår kommunale planlegging

* førebu saker for politiske organ

* delta i og vidareutvikle det interkommunale samarbeidet på området

 

Vi søkjer ein medarbeider som:

* har relevant høgare utdanning

* har relevant praksis frå området

* har god kjennskap til lovverket knytta til offentleg saksbehandling og planlegging

* kan framskaffe kunnskap og idear, sjå årsakssamanhengar, utvikle alternative løysingar på problemstillingar og vurdere verknaden desse kan ha for framtida

* kan initiere og gjennomføre administrativt utviklings- og utgreiingsarbeid

* har gode leiareigenskapar

* har ønskje om å bli leiar for ei personalgruppe som har lang erfaring, er kunnskapsrike og ansvarlege

* kan inspirere, motivere og rettleie

* har evne til å skape gode relasjonar gjennom dialog og samarbeid

* har gode norskkunnskapar, god skriftleg- og munnleg framstillingsevne

 

Vi tilbyr:

* varierte og spennande arbeidsoppgåver og utfordringar

* godt arbeidsmiljø med positive medarbeidarar

* tilsetjingsvilkår etter gjeldande lover og avtaleverk, løn etter avtale

* god pensjonsordning

* hjelp til å skaffe bustad og eventuelt barnehageplass

 

Anna:

Attestar og vitnemål må takast med til eventuelt intervju, det blir berre rekna ansiennitet ut i frå innleverte attestar.

 

Det er viktig at du fyller ut alle punkt under skule og utdanning. Det blir produsert ein CV på grunnlag av dei data du legg

inn.

 

I skjemaet er det mogleg å kryssa av for at søknaden ikkje skal verta offentleggjort. Dersom du ynskjer at søknaden

ikkje skal verte offentleggjort må du grunngje dette. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjarane likevel kan verta

offentleggjorde, jamfør offentleglova §25. Du vil då bli varsla om dette på førehand slik at du har høve til å trekkje

søknaden din.

 

Send søknad:

Gol kommune nytter elektronisk søknad, gå til www.gol.kommune.no – Ledige stillingar og registrer din søknad. Søknader som kjem på papir eller e-post vert returnert. Ved spørsmål knytta til

registrering av elektronisk søknad, kontakt Trine Eidsgaard via Tenestetorget 32029000.

Om arbeidsgiveren

Gol er ein kommune med ca. 4.700 innbyggjarar. Kommunen er eit viktig kommunikasjonsmessig knutepunkt, med eit allsidig næringsliv, særleg innan reiseliv, handel og jordbruk. Kommunen kan by på gode moglegheiter for aktiv fritid, både innan friluftsliv og kultur. Gol har eit koseleg og innbydande sentrum, og er ein populær handleplass med mange og varierte butikkar.Kommunen har god barnehagedekning og eit variert skuletilbod innan vidaregåande skule.

Nettverk
Facebook
Tiltredelse
01.10.2016
Sektor
Offentlig
Sted
GAMLEVEGEN 4,
3550 Gol
Lønn
Etter avtale
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Ledelse

Nøkkelord

leder, samfunn, utvikling, næring, kommune

Rapporter annonse

FINN-kode
79203430
Sist endret
19. jul 2016 13:50

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Hege Mørk
Stillingstittel
Rådmann
Telefon
916 73 901
Kontaktperson
Helene Holand
Stillingstittel
Personalsjef
Telefon
916 73 902
Følg firma
13 følger dette firmaet

GAMLEVEGEN 4, 3550 Gol

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Rapporter annonse

FINN-kode
79203430
Sist endret
19. jul 2016 13:50