Utløpt

Rådgjevar på økonomiavdelinga

Arbeidsgiver
Valle kommune
Stillingstittel
Fast 100 % stilling som rådgjevar på økonomiavdelinga
Frist
Frist utløpt
Varighet
Fast
Økonomiavdelinga i Valle kommune har ansvar for rekneskapsføring, økonomiplan, budsjett, rapportering, lønsutbetalingar, fakturering, innfordring, osv. I tillegg til å ha ansvar for Valle kommune sin økonomi og rekneskap, så fører vi også rekneskap for kommunalt foretak, interkommunalt selskap, interkommunale samarbeid, og andre sjølvstendige rekneskap. Vi har eit aktivt fagmiljø med høg kompetanse og god atmosfære.

Hovoudarbeidsoppgåver:

  • Ansvar for enkeltståande kommunale rekneskap for IKS, KF og andre.
  • Sjølvstendig rekneskapsføring og kontakt med oppdragsgjevarne.
  • Økonomioppfølging.
  • Bistå selskapene i budsjettarbeidet.

Kvalifikasjonar:

  • Utdanning på høgskule/univ.-nivå innan rekneskap/økonomi med hovudvekt på rekneskap.
  • Relevant praksis.
  • Personlege eigenskapar blir vektlagde - særleg viktig er evne og vilje til kommunikasjon, samarbeid og sjølvstende.

Lønn og tilsetjing etter gjeldande lover, reglement og avtaler. Søkjarliste kan bli offentleggjort også når det blir bede om unnatak frå offentlegheit.

Meir info om stillinga kan du få ved å kontakte:

  • Rådmann Eivind Berg 91 58 60 08 
  • Leiar økonomi Wenche E. Gundersen 37 93 75 08

Vi mottek berre elektroniske søknadar. Søknadsskjema finn du HER 

CV, vitnemål og attestar skal ikkje leggjast ved, men du vil bli spurd om å ta med dette til eit eventuelt intervju. Søknadsskjema må fyllast ut også av interne søkjarar.Ved behov for hjelp til registrering av søknad, kontakt 379 37 500.

Søknadsfrist 14.08.1

Sektor
Offentlig
Sted
4747 Valle
Bransje
Økonomi og regnskap
Stillingsfunksjon
Økonomi og regnskap / Økonomi og regnskap
Økonomi og regnskap / Regnskap
Økonomi og regnskap / Økonomistyring og budsjettering

Rapporter annonse

FINN-kode: 79022535

Sist endret: 25. aug 2016 12:43

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Eivind Berg
Stillingstittel
rådmann

Rapporter annonse

FINN-kode: 79022535

Sist endret: 25. aug 2016 12:43