Utløpt

Sykepleier i 100% stilling kveld og natt turnus

Arbeidsgiver
Villa Skaar AS
Stillingstittel
Sykepleier
Frist
Frist utløpt
Varighet
Fast
For å arbeide som sykepleier på Villa Skaar AS må man fremlegge dokumentasjon på avlagt eksamen, samt autorisasjon som sykepleier utstedt av Statens Autorisasjonskontor for Helsepersonell. Ansatte av utelandsk opprinnelse må i tillegg fremvise arbeids- og oppholdstillatelse.
Det vises til gjeldende lover og forskrifter som knyttes til stillingen, utøvelsen av faget, samt denne bransjen generelt. Det vises til Villa Skaars HMS-system (se egen perm på pauserommet og Villa Skaars intranett). Det vises til Villa Skaars filosofi og verdier som skal være førende for arbeidet overfor beboerne og samhandling med kollegaer. Sykepleieren har et personlig ansvar for å opprettholde sin kompetanse gjennom kontinuerlig læring.
Sykepleiere har et faglig ansvar når de er på jobb. Dette innebærer bl.a. (listen er ikke uttømmelig):
Sykepleiere har ansvaret over hjelpeleiere og assistenter, og har ansvar for å følge opp og veilede andre ansatte i pleien. Informere ansatte innen andre fagområder om forhold som påvirker deres arbeidssituasjon. Se til at tjenesten som ytes når man er på vakt er i henhold til gjeldende lovverk, i henhold til de rutiner, prosedyrer og bestemmelser som gjelder for Villa Skaar AS, og så god som vi har mulighet for å kunne klare. Sørge for at rapportering og dokumentasjon er i henhold til gjeldende lovverk, og i henhold til de rutiner, prosedyrer og bestemmelser som gjelder for Villa Skaar AS. Uoppfordret melde fra om avvik og andre ureglementerte forhold som påvirker kvaliteten på tjenesten, og bidra til at disse avvik/forhold lukkes eller løses. Delta på sykepleiermøter og andre fora som er relevante for utøvelsen av faget. Bidra konstruktivt til å finne gode og praktiske løsninger som utvikler bedriften og tjenesten som ytes. Gjennom sitt arbeide og sine holdninger være et forbilde og en rollemodell overfor øvrige ansatte. Ansvar for å sette, kontrollere, bestille og dele ut medisiner i henhold til gjeldende lovverk og i henhold til de rutiner, prosedyrer og bestemmelser som gjelder for Villa Skaar AS, samt sørge for at utdeling av medisiner skjer etter disse forhold dersom oppgaven delegeres til andre med bemyndigelse.

Om arbeidsgiveren

Vi har drevet sykehjem i fire generasjoner! Vi har gjennom alle år vært opptatt av å ta godt vare på våre beboere og være en god arbeidsplass for våre ansatte. Vi har et høyt aktivitetstilbud og hjemmelaget mat. Hos oss skal man leve og ha det gøy, og samtidig bli tatt godt vare på.

Nettverk
Facebook
Tiltredelse
01.06.2016
Sektor
Privat
Sted
3520 Jevnaker
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Helsepersonell / Helsepersonell

Nøkkelord

stell, pleie, somatisk, demens, natt

Rapporter svindel/regelbrudd

FINN-kode: 76443660

Sist endret: 20. jul 2016 13:03

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Ole Jensen
Stillingstittel
HR-leder
Mobil
Vis telefonnummer

Rapporter svindel/regelbrudd

FINN-kode: 76443660

Sist endret: 20. jul 2016 13:03