Utløpt

Næringsrådgiver - 100% fast stilling

Arbeidsgiver
Østre Toten kommune
Stillingstittel
Næringsrådgiver
Sted
Lena
Frist
Frist utløpt
Varighet
Fast

Arbeidssted

Østre Toten kommune har jevn befolkningsvekst, og ønsker bl.a. ut fra vår nærhet til vekstmiljøet ved Gardermoen, å styrke arbeidet med næringsutvikling - både i egen kommune og i et nyetablert samarbeid i Gjøvikregionen. Det legges opp til en offensiv satsing i et område med et variert og spennende næringsliv, med både tradisjonelle og nye næringer. I et samspill mellom næringslivet, kompetanse og forskningsmiljøene og kommunene, har vi ambisjoner om å skape økt sysselsetting og samtidig ta viktige posisjoner både lokalt og regionalt.

Fakta om stillingen

Stillingen er nyopprettet og er organisert i rådmannens stab og rapporterer til kommunalsjef samfunnsutvikling. Vi søker engasjert næringsrådgiver som skal arbeide med tilrettelegging for, og  i samarbeid med næringslivet. Det er et mål å skape flere arbeidsplasser, både gjennom nyetableringer og videreutvikling i eksisterende næringsliv.

* Arbeide proaktivt og offensivt for næringsvekst og nyetableringer, og skape gode  relasjoner til eksisterende virksomheter

* Strategisk næringsarbeid - inn mot kommunens styringsprosesser

* Utvikle god dialog med ulike bransjer av næringslivet, og tilrettelegge for faste kontaktmøter

* Prosjektarbeid - ofte i samarbeid med andre offentlige eller private parter

* Ansvar for etablererveiledning og følge opp gründere og interessenter som ønsker å etablere seg i kommunen

* Dialog med samarbeidspartnere - offentlige eller private - i eller utenfor regionen

* Ha oversikt over næringsarealer og -lokaler og formidle kontakt til bedrifter og gründere.

* Delta i arbeid med sentrumsutvikling

* Tilrettelegge og følge opp arbeidet med entreprenørskap i skolen

* Ta en aktiv rolle i det regionale næringssamarbeidet i Gjøvikregionen

* Utvikle gode samarbeidsformer med miljøene rundt Gardermoen

* Markedsføre Østre Toten som næringskommune

* Saksforberedelse av næringssaker til politisk behandling .

Krav til søker:

* Relevant høgskoleutdanning

* Evne til kommunikasjon og relasjonsbygging - "flink med folk"

* Erfaring fra næringsliv og/eller offentlig virksomhet, herunder prosjektarbeid

* God muntlig og skriftlig framstillingsevne

* God rolleforståelse

* Evne til både å arbeide langsiktig og strategisk, og samtidig ha god gjennomføringsevne.

 Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

Vi kan tilby:

Som nyopprettet stilling vil vi legge vekt på at rollen formes i et samspill mellom kommunens politiske mål og strategier, næringslivets behov og nye innovative innspill. Dette vil den nytilsatte få være med på å forme.

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfullearbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø.

Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.

Søknad sendes:

Søknaden skal registreres i vårt elektroniske søknadssystem. Følg bruksanvisningen på vår hjemmeside www.ostre-toten.kommune.no  Ufullstendige søknader som er sendt utenom vårt system, kan ikke besvares. Trenger du hjelp til registreringen, eller til å opprette brukernavn og passord, kontakt vår personalavdeling, tlf. 61 14 17 26.

Kontaktperson

Bjørn Bollum, Kommunalsjef, tlf: 6114151, mobil: 95175440, bjorn.bollum@ostre-toten.kommune.no

Attester og vitnemål skal ikke legges ved den elektroniske søknaden, men tas med ved et evt. intervju.

Østre Toten kommune praktiserer meroffentlighet

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne bes begrunne dette i søknaden. Dette er et krav i henhold til Offentlighetsloven §25. Du vil bli varslet dersom din anmodning ikke kan tas til følge.

 

Om arbeidsgiveren

Østre Toten kommune har ca. 14 870 innbyggere og er den tredje største kommunen i Oppland. Kommunens visjon er "Livskvalitet ved Mjøsa". Vi leverer gode tjenester til innbyggerne våre takket være arbeidstakere med engasjement og høy kompetanse. Vi kan tilby utfordrende og meningsfulle arbeidsoppgaver innenfor et stort spekter av fagområder. Vi har en god pensjonsordning og et inkluderende arbeidsliv. Kommunens verdier er Nytenking, Kvalitet og Respekt.

Nettverk
Facebook
Tiltredelse
15.08.2016
Sektor
Offentlig
Sted
Rådhusgata 20,
2850 Lena
Bransje
Konsulent og rådgivning
Stillingsfunksjon
Kontor og administrasjon,
Rådgivning,
Markedsfører

Nøkkelord

Rådgiver, Næringsliv, offentlig, prosjektarbeid, kommune

Rapportér annonse

FINN-kode
75244553
Sist endret
2. mai 2016 14:37

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Bjørn Bollum
Stillingstittel
Kommunalsjef
Telefon
951 75 440
Følg firma
27 følger dette firmaet

Rådhusgata 20, 2850 Lena

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Rapportér annonse

FINN-kode
75244553
Sist endret
2. mai 2016 14:37