Utløpt

Seniorrådgiver - sikkerhet og beredskap

Arbeidsgiver
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)
Stillingstittel
Seniorrådgiver - sikkerhet og beredskap
Sted
Lillesand
Frist
Frist utløpt
Varighet
Fast
Vi søker etter en erfaren medarbeider som skal føre tilsyn med at tilbydere oppfyller kravene til sikkerhet og beredskap i ekomnett. Som ansatt hos oss blir du del av et sterkt og tverrfaglig miljø som påvirker viktige forutsetninger for moderne kommunikasjon.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet jobber blant annet med samfunnssikkerhet og beredskap. Elektronisk kommunikasjon er stadig viktigere i alle deler av samfunnet, og flere hendelser de siste årene har vist hvor avhengig både privatpersoner og virksomheter er av ekomtjenester.

I avdeling Nett utvikler og følger vi opp internasjonalt og nasjonalt regelverk innenfor Internett, utstyr og installasjoner, og sikkerhet og beredskap i ekomnett. Vi gir faglige innspill til og utreder aktuelle problemstillinger på oppdrag fra regjeringen.

Seksjon for sikkerhet og beredskap er en av tre seksjoner i avdeling Nett. Seksjonen har blant annet tilsynsansvar med sikkerhet og beredskap i norske ekomnett, vi sikkerhetsklarerer ansatte i samferdselssektoren, og forvalter post- og teleselskapenes taushetsplikt.

I dag er vi 18 kolleger med teknisk, juridisk og økonomisk kompetanse i seksjonen. En av våre dyktige medarbeidere har valgt å fratre sin stilling, og vi søker derfor etter en ny kollega.

Arbeidsoppgaver

 • føre tilsyn med at tilbydere oppfyller kravene til sikkerhet og beredskap i ekomnett
 • kartlegge nasjonal infrastruktur og tjenester innen ekomsektoren
 • utforme regelverk og fatte vedtak som setter premisser for etablering og drift av nasjonal infrastruktur
 • ha dialog med og følge opp tilbydere om sikkerhetsarkitektur innen mobiltelefon-, fasttelefon- og internettinfrastruktur
 • vurdere tiltak for å gjøre ekomnettene mer robuste
 • bevisstgjøre og veilede tilbydere, brukere og andre aktører for å styrke beredskapen mot uønskede og truende hendelser i ekomnettene
 • gjennomføre og følge opp risiko- og sårbarhetsanalyser
 • gjennomføre og følge opp kost-/nytteanalyser
 • delta i Nkoms beredskapsordning

Kvalifikasjoner

 • Du må:
 • ha mastergrad eller annen tilsvarende utdanning innen et relevant fagområde (samfunnssikkerhet, IKT eller lignende)
 • ha gode kunnskaper om moderne IKT-systemer
 • ha erfaring fra relevant arbeid med moderne IKT-systemer
 • ha god evne til å kommunisere skriftlig og muntlig på både norsk og engelsk
 • kunne se sikkerhet og beredskap både i et samfunnsmessig og teknisk perspektiv
 • kunne dokumentere relevant erfaring fra arbeid med analyse- og utredningsoppgaver
 • kunne bli sikkerhetsklarert for "Hemmelig" etter sikkerhetsloven
 • Det er ønskelig at du har erfaring fra arbeid med å gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser og kost-/nytteanalyser. Det er også ønskelig med erfaring fra arbeid som gir god markeds- og forretningsmessig forståelse.

Egenskaper

 • Du må:
 • være aktiv, kvalitetsbevisst og humørfylt
 • kunne arbeide både selvstendig og i team
 • ha evne og lyst til å samarbeide på tvers av seksjoner og fag i Nkom
 • ha meget gode analytiske evner
 • ha meget god skriftlig fremstillingsevne

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes som seniorrådgiver fra kr. 529 800 (lønnstrinn 62) til 652 000 (lønnstrinn 73), avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Fra lønnen trekkes to prosent innskudd til Statens pensjonskasse.

Om arbeidsgiveren

Nkom skal legge til rette for og sikre god konkurranse i markedene for bredbånd og telefoni, kringkasting og post.
Vi definerer og påvirker rammebetingelser og lovverk, og representerer Norge i det mangesidige arbeidet blant annet med Internett. Sikkerhet og beredskap er en vesentlig del av ansvaret vårt.

Nkom er lokalisert i Lillesand. Mer informasjon finner du på www.nkom.no.

Vi ønsker kvinner og deg med innvandrerbakgrunn spesielt velkommen til å søke.

Opplysninger om hvem som har søkt denne stillingen kan bli offentliggjort, selv om søkere har reservert seg mot å bli oppført på offentlig søkerliste. Søkere vil bli varslet i forkant dersom ønsket om reservasjon ikke kan tas til følge.

Søknad merkes
4/2016
Sektor
Offentlig
Sted
Nygård 1,
4790 Lillesand
Bransje
Telekommunikasjon,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Rådgivning,
Saksbehandler

Rapportér annonse

FINN-kode
75013215
Sist endret
28. apr 2016 08:11

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Rune Kanck
Stillingstittel
seksjonssjef
Telefon
22 82 48 32
920 25 250
Følg firma
130 følger dette firmaet

Nygård 1, 4790 Lillesand

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Rapportér annonse

FINN-kode
75013215
Sist endret
28. apr 2016 08:11