Utløpt

3 Saksbehandlere - 100% faste stillinger ved Enhet for tildeling og koordinering

Arbeidsgiver
Østre Toten kommune
Stillingstittel
Saksbehandler helse og omsorg
Sted
Oppland
Frist
Frist utløpt
Varighet
Fast

Arbeidssted:
Enhet for tildeling og koordinering er kommunens felles adresse for mottak og behandling av søknader om helse- og omsorgstjenester. I tillegg har enheten ansvar for gjeldsrådgivningsordningen og oppfølging av avtaler om økonomisk forvaltning. Koordinerende enhet for re-/habilitering og kommunens boligkontor er også lagt til enheten. Østre Toten kommune er inne i en offensiv satsing på folkehelse, tidlig innsats, egenmestring og deltakelse. Det er sentralt at enhet for tildeling og koordinering fungerer som spydspiss i denne satsingen og at tjenestetildelingen gjenspeiler disse perspektivene.

Enheten har 8,8 årsverk, og har nå ledig 3 x 100 % stillinger som saksbehandler med snarlig tiltredelse. Stillingene er fordelt som følger:
100 % stilling som saksbehandler med arbeidsområde barn/unge og mennesker med funksjonsnedsettelser
100 % stilling som saksbehandler med arbeidsområde psykisk helse og rus
100 % stilling som saksbehandler med arbeidsområde pleie- og omsorg/eldre

Arbeidsoppgaver:
- saksbehandling av søknader og klager på vedtak på helse- og omsorgstjenester
- koordinering og samhandling med brukere, pårørende, øvrige tjenester og spesialisthelsetjenesten
- inngå i tverrfaglig samarbeid med relevante samarbeidsparter
- håndtere elektronisk meldingsutveksling mellom ulike helseaktører og koordinere pasientforløp
- oppfølging av tjenesteleverandører

Krav til søker:
- Treårig helse eller sosialfaglig høgskoleutdanning. For stillingen med arbeidsområde barn/unge og mennesker med funksjonsnedsettelser søker vi fortrinnsvis vernepleiekompetanse. For stillingen med arbeidsområde psykisk helse og rus er det ønskelig med videreutdanning i psykisk helse og/eller rusarbeid.

- Minimum to års arbeidserfaring fra kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten, og gjerne med erfaring i saksbehandling. Kvalifikasjonskravene kan fravikes ved dokumentert erfaring fra tilsvarende arbeid. Søker må ha kunnskap om relevant lovverk og om god forvaltingspraksis

Personlig egnethet vil bli vektlagt ved tilsetting. Personen må ha evne til å gjøre selvstendige og godt begrunnede faglige og rettskravsvurderinger.
- særlig evne til å kunne vurdere, prioritere og håndtere komplekse og krevende beslutninger
- evne til å takle krysspress
- samarbeidsorientert
- beslutningsdyktig og ansvarsbevisst
- selvstendig
- fleksibilitet og omstillingsevne
- gode kommunikasjonsferdigheter og samhandlingskompetanse
- tåle høyt arbeidstempo, krav til frister og være lojal til prioriteringer og beslutninger.
- søker må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig, og ha god framstillingsevne
- søker må ha førerkort klasse B og disponere egen bil

Det er ønskelig med kompetanse i forebygging, rehabilitering og hverdagsrehabilitering. Menn oppfordres til å søke.

Vennligst spesifiser hvilke(n) stillinger du søker på.

Gyldig politiattest må framlegges ved tilsetting. Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

Vi kan tilby:
- Varierte og faglig utfordrende arbeidsoppgaver
- Gode muligheter for faglig utvikling og kompetanseheving
- Trivelig arbeidsplass og et inkluderende arbeidsmiljø
- god pensjons- og forsikringsordning
- IA-bedrift
- påvirkningsmulighet på en kommune og tjenester i endring

Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.

Søknad sendes:
Søknaden skal registreres i vårt elektroniske søknadssystem. Følg bruksanvisningen på vår hjemmeside www.ostre-toten.kommune.no. Ufullstendige søknader som er sendt utenom vårt system, kan ikke besvares.

Trenger du hjelp til registreringen, eller til å opprette brukernavn og passord, kontakt vår personalavdeling, tlf. 61 14 17 26.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved den elektroniske søknaden, men tas med ved et evt. intervju.

Østre Toten kommune praktiserer meroffentlighet.
Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne bes begrunne dette i søknaden. Dette er et krav i henhold til Offentlighetsloven §25. Du vil bli varslet dersom din anmodning ikke kan tas til følge.

Om arbeidsgiveren

Østre Toten kommune har ca. 14 870 innbyggere og er den tredje største kommunen i Oppland. Kommunens visjon er "Livskvalitet ved Mjøsa". Vi leverer gode tjenester til innbyggerne våre takket være arbeidstakere med engasjement og høy kompetanse. Vi kan tilby utfordrende og meningsfulle arbeidsoppgaver innenfor et stort spekter av fagområder. Vi har en god pensjonsordning og et inkluderende arbeidsliv. Kommunens verdier er Nytenking, Kvalitet og Respekt.

Nettverk
Facebook
Tiltredelse
snarlig
Sektor
Offentlig
Antall stillinger
3
Sted
Rådhusgata 20,
2850 Lena
Lønn
etter avtale
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Saksbehandler

Rapportér annonse

FINN-kode
70919045
Sist endret
8. feb 2016 13:06

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Gry-Hege Strandbakke
Stillingstittel
enhetsleder
Telefon
979 56 272
Kontaktperson
Ellen Barlund
Stillingstittel
fungerende enhetsleder
Telefon
61 14 17 67
Følg firma
27 følger dette firmaet

Rådhusgata 20, 2850 Lena

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Rapportér annonse

FINN-kode
70919045
Sist endret
8. feb 2016 13:06