Utløpt

Spesialutsending for politisaker ved ambassaden i Islamabad (257/15) - fornyet kunngjøring

Arbeidsgiver
Utenriksdepartementet
Stillingstittel
Spesialutsending for politisaker ved ambassaden i Islamabad (257/15) - fornyet kunngjøring
Frist
08.02.2016
Ansettelsesform
Engasjement

Fra 1.8.2016 er stillingen som spesialutsending for politisaker i Islamabad ledig. Tjenestetiden er to år, men kan unntaksvis utvides ytterligere ved helt spesielle behov. Stillingen er administrativt underlagt ambassaden i Islamabad, Pakistan. Kontoret ligger i ambassaden. Spesialutsendingen er sideakkreditert til Afghanistan

Stillingen inngår i det nordiske politi- og tollsamarbeidet (PTN) i en felles nordisk liaisontjeneste og representerer de nordiske lands politi- og tollmyndigheter. Spesialutsendingens rolle er å bidra til å forsterke og effektivisere samarbeidet mellom de nordiske politi- og tollmyndigheter og tilsvarende myndigheter og samarbeidspartnere i virksomhetsområdet. Det foreligger instruks for stillingen som gir nærmere direktiver om ansvarsområde og utførelse.

PTN-stillingen i Islamabad er krevende og svært utfordrende. Det må påregnes endel reisevirksomhet i virksomhetsområdet.

Sikkerhetssituasjonen har nødvendiggjort omfattende sikkerhetstiltak for ambassadens personale. For tiden tillates ikke medfølgende ektefelle eller barn under tjenestegjøring i Islamabad.

Vi søker en person som har evne til å arbeide selvstendig i et internasjonalt miljø, har god kulturforståelse og er tilpasningsdyktig. Det legges stor vekt på personlig egnethet.

Arbeidsoppgaver:

? Bistå/være bindeledd mellom nordiske politi- og tollmyndigheter og utenlandske myndigheter
? Prioriterte områder vil hovedsakelig være alvorlig kriminalitet, organisert- og grenseoverskridende kriminalitet
? Samarbeid med andre nasjoners liaisoner som er utplassert for å ivareta tilsvarende oppgaver
? Samarbeid med de respektive nordiske lands ambassader innenfor virksomhetsområdet
? Holde nordiske politimyndigheter orientert om kriminalitetssituasjonen
? Være rådgiver for stasjonssjefen innenfor sitt fagområde
? Politidirektoratet har det overordnete ansvaret for spesialutsendingens virksomhet, men det faglige ansvaret for spesialutsendingene ligger hos Kripos og spesialutsendingene rapporterer dit.

Kvalifikasjoner:

? Søkere må ha bestått eksamen fra Politi(høg)skolen eller juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap, samt bør ha minimum ti års variert praksis fra politi- og lensmannsetaten
? Søkere må ha erfaring fra etterforsking/etterretning av større saker, særlig innenfor vold, og/eller organisert/grenseoverskridende kriminalitet, herunder narkotikakriminalitet, menneskesmugling eller alvorlig økonomisk kriminalitet
? Erfaring i bruk av analyseverktøy og analytiske egenskaper er en fordel
? Må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Arbeidsspråket er engelsk, muntlig og skriftlig språktest vil bli foretatt av de som blir innkalt til intervju.

? Erfaring fra internasjonalt politisamarbeid eller annen relevant internasjonal erfaring vil bli tillagt vekt
? Erfaring i bruk og god kjennskap til politiets registre kreves
? Det er ønskelig med kjennskap til skjulte metoder

 
Personlige egenskaper:


? Gode samarbeidsevner på tvers av kultur og språkbarrierer
? Evne til å arbeide selvstendig i et internasjonalt miljø
? Administrative og organisatoriske evner for ledelse av PTN kontoret
? Personlig initiativ og kontaktskapende evner er en forutsetning
? Det legges stor vekt på personlig egnethet
? God tilpasningsevne
? Det kreves plettfri vandel

Andre forhold

  

? Et godt arbeidsmiljø og et trivelig sosialt miljø
? Varierte arbeidsoppgaver som gir mange spennende kontaktmuligheter, samt god anledning til faglig og personlig utvikling
? Opphold i et land med store variasjoner, både etnisk og kulturelt
? Obligatorisk, midlertidig utreiseordning (R&R-ordning - pr tiden to ukers utreise etter tolv uker tjeneste). Ordningen vil kunne bli endret hvis forholdene i Pakistan tilsier det
? Søker må være innstilt på at sikkerhetssituasjonen legger begrensninger på bevegelsesmulighetene.

Vilkår/betingelser

? Avlønning som rådgiver (kode 1436) i lønnstrinn 50-76 samt B-trinn 75
? Tillegg som ambassadesekretær etter ?Særavtale om tillegg, ytelser og godtgjørelser i utenrikstjenesten?. Det gjøres for øvrig oppmerksom på at Særavtalen kun omfatter kandidater som forflytter seg fra Norge eller fra annen utenriksstasjon
? Bolig stilles til disposisjon
? Utenriksfaglig kursing vil bli gitt av Utenriksdepartementet
? Faglig kursing vil bli gitt av Kripos


Kontaktinformasjon:


Politiinspektør Frode Rognan, Politidirektoratet, tlf 41535800
Politiinspektør Maren Eline Kleiven, Kripos, tlf 23 20 86 60
Seniorrådgiver Ragnhild Øverjordet, Utenriksdepartementet (spm vedr rekrutteringsprosessen),tlf 23 95 01 79

Om arbeidsgiveren

Norsk utenrikstjeneste består av Utenriksdepartementet og 101 utenriksstasjoner, totalt 2.450 ansatte. Hovedoppgavene er å ivareta og fremme norske interesser i forholdet til utlandet, inkludert interesser Norge har felles med andre land, samt å gi bistand til norske borgere i utlandet. Utenriksdepartementet ledes av utenriksministeren.


Staten er opptatt av mangfold, bl.a. med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn, og vil derfor oppfordre alle kvalifiserte kandidater til å søke. Tilsetting i stillingen er avhengig av gyldig sikkerhetsklarering. 


Det stilles krav om norsk statsborgerskap.


I samsvar med offentlighetslovens § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlige selv om søkerne har bedt om å bli unntatt fra å bli ført opp på søkerlisten.

Sektor
Offentlig
Sted
Arbeidssted: Islamabad, 0030 Oslo
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Politi
Følg firma
1409 følger dette firmaet

Arbeidssted: Islamabad, 0030 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 70241571
Sist endret 25. jan. 2016 11:13

Rapporter annonse