Utløpt

Prosjektleder fremtidsretta integrering - 2 årig prosjekt

Arbeidsgiver
Gjesdal kommune
Stillingstittel
Prosjektleder
Sted
Ålgård
Frist
Frist utløpt
Varighet
Prosjekt

«Fremtidsretta integrering» innebærer å samordne og videreutvikle alt integreringsarbeid i Gjesdal kommune.

 

Prosjektleder leder prosjektet og ivaretar myndighet på rådmannsnivå innen sitt ansvar og rapporterer til rådmannen og rådmannens lederteam.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Sikre en organisering som ivaretar helhetlig drift og inkluderer bosetting av enslige mindreårige flyktninger.
 • Vurdere og gjennomføre tiltak som videreutvikler kommunens helhetlige integreringsarbeid slik at gjennomsnittelig introduksjonstid kan reduseres.
 • Samordne og utvikle den tverrrfaglig kompetanse slik at de totale ressursene utnyttes optimalt.
 • Legge til rette for økt samarbeid og bruk av frivillige, private næringsliv og innbyggerne i Gjesdal kommune.
 • Kommunikasjons- og informasjonsarbeid ut mot innbyggerne i Gjesdal knyttet til integreringsarbeidet.
 • Ta ut synergier som ligger i at kommunen er vertskommune for asylmottak, samtidig som vi bosetter mange flyktninger.

 

Søkere må ha minimum 3 årig relevant høgskoleutdanning. Erfaring fra integreringsarbeid samt ledererfaring/prosjektledelse innen offentlig sektor er nødvendig. Erfaring fra interkommunalt samarbeid vektlegges.

 

Søkere må ha evne til helhetlig tenking, og være både utviklingsorientert og handlingsorientert.

 

Du må ha evne til å skape god samhandlingskultur og struktur på et komplekst arbeidsfelt, være prosessorientert og samtidig kunne være tydelig ved behov.

Det er viktig med gode kommunikasjonsegenskaper internt og eksternt.

 

Nærmere opplysninger om stillingen gir kommunalsjef Lillian Ydstebø mobil 952 58 505.

 

Gjesdal kommune kan tilby:

 • God pensjonsordning med lånemuligheter
 • Konkurransedyktig lønn etter avtale
 • Tilbud om relevant videreutvikling/utdanning
 • God seniorpolitikk
 • Barnehageplass for ansattes barn
 • Personal-hytte
 • Bedriftskunstforening og bedriftsidrettslag

 

SØKNADSFRIST: 14.01.16

 

Gjesdal kommune ønsker gjennom satsing på utvikling av en heltidskultur – å fremme kvaliteten for den enkelte bruker, skape en mer fremtidsrettet og effektiv organisasjon – å legge til rette for ett godt arbeidsmiljø og forutsigbarhet for den enkelte medarbeider.

 

Gjesdal kommune ønsker større mangfold, og vil oppfordre alle kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, kultur og tenkemåte.  Vi ser dette som viktig for nytenkning, utvikling og kvalitet i tjenestene våre.

 

Gjesdal kommune mottar alle søknader i vårt elektroniske søknadssenter. Søknadsskjema med veiledning finner du på https://e-skjema.no/gjesdal/

 

Husk å oppgi arkivsaknummer: 15/2402.

 

Attester og vitnemål tas med til et ev intervju.

Ansettelse etter gjeldende regler og tariffavtaler. Ansatte som arbeider med barn og unge må framlegge politiattest ved tiltredelse.

Om arbeidsgiveren

Gjesdal kommune har i overkant av 11 700 innbyggere, er i vekst og har en ung befolkning. Kommunesenteret Ålgård ligger ca 14 km sørøst for Sandnes langs E39. Vi har nærhet både til unik natur og friluftsområder samtidig som vi er nær større byer.
Kommunen jobber etter en smart city-strategi som forplikter oss til å redusere negative miljø- og samfunnspåvirkninger, øke effektiviteten ved å ta i bruk smart teknologi og styrke muligheten for innbyggerne, næringslivet og frivillige aktører til i fellesskap å bidra til kommunens utvikling.

Ansatte i Gjesdal kommune får faglige utfordringer og er med på å utvikle kommunen videre.

Gjesdal kommune strekker seg langt - både for lokalsamfunnet, innbyggere og for ansatte.

Vil du være med på et svært ambisiøst lag for fremtiden vår?

Gjesdal kommune skal i 2016 og årene fremover bosette minst 45 flyktninger hvorav 12 enslige mindreårige. Kommunen er også nå vertskommune for et desetralisert asylmottak med plass til 150 asylsøkere. Arbeid med integrering av asylsøkere og bosatte flyktninger vil være et viktig ansvarsområdet for kommunene fremover. Gjesdal ønsker å videreutvikle integreringsarbeidet i kommunen slik at vi sikrer at nye innbyggere blir selvstendig i det norske samfunnet så raskt som mulig.

Sektor
Offentlig
Sted
4330 Ålgård
Bransje
Helse og omsorg,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Prosjektledelse,
Helsepersonell,
Omsorg og sosialt arbeid

Rapportér annonse

FINN-kode
68816746
Sist endret
22. des 2015 21:04

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Lillian Ydstebø
Stillingstittel
kommunalsjef
Telefon
952 58 505
Følg firma
165 følger dette firmaet

4330 Ålgård

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Rapportér annonse

FINN-kode
68816746
Sist endret
22. des 2015 21:04