Utløpt

Spesialbibliotekar/hovedbibliotekar/universitetsbibliotekar

Arbeidsgiver
Høgskolen i Telemark
Stillingstittel
Spesialbibliotekar/hovedbibliotekar/universitetsbibliotekar
Frist
Frist utløpt
Varighet
Fast

Ved biblioteket i Bø er det ledig 100 % fast stilling som spesialbibliotekar/hovedbibliotekar/ universitetsbibliotekar.

 

Biblioteket ved Høgskolen i Telemark har ca. 16 stillinger fordelt på studiestedene Bø, Notodden, Porsgrunn og Rauland. Arbeidsstedet for stillingen er Bø. I Bø er det 5,3 stillinger i biblioteket. En stadig større del av arbeidsoppgavene i biblioteket er nettbasert og gjøres på tvers av studiestedene.

 

Vi søker en selvstendig og serviceinnstilt medarbeider som kan bidra med å videreutvikle høgskolebiblioteket som en ressurs for forskning, utdanning og formidling.

 

Aktuelle arbeidsoppgaver

Til stillingen ligger varierte bibliotekfaglige oppgaver knyttet til daglig drift og veilednings- og undervisningsoppgaver. I stillingen vil bl.a. inngå undervisning og veiledning av studenter, stipendiater og forskere. Andre aktuelle arbeidsoppgaver er å være kontaktbibliotekar for et av våre institutter og å videreutvikle nye og eksisterende elektroniske tjenester. Den som ansette vil i stor grad kunne være med på å utvikle innholdet i stillingen.

 

Kvalifikasjonskrav

Innplassering i stillingskode vil være avhengig av medarbeiderens kompetanse.

 

 • For tilsetting som spesialbibliotekar kreves minimum godkjent bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap og tre års praksis i bibliotek.

 • For tilsetting som hovedbibliotekar kreves minimum godkjent master i bibliotek- og informasjonsvitenskap og solid relevant praksis.

 • For tilsetting som universitetsbibliotekar kreves høyere utdanning minst på masternivå innenfor et relevant fagområde.

 Ønskede kvalifikasjoner

 • Undervisningserfaring

 • IKT-kompetanse, gjerne formell kompetanse

 • Erfaring fra fag- og forskningsbibliotek

 • Det vil være en fordel med erfaring fra eller interesse for et eller flere av disse områdene: Forskningsdokumentasjon, lagring av forskningsdata, elektronisk publisering, digitalisering, prosjektarbeid, XML, bibliometri, Open Access, Endnote

 

Det vil bli lagt vekt på

 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team

 • Gode norsk- og engelskkunnskaper

 • Fleksibilitet, serviceinnstilling samt evne til raskt å sette seg inn i nye arbeidsområder

 • Vilje til faglig utvikling

 • Personlig egnethet

   

Lønn

Stilling som spesialbibliotekar (kode 1515) lønnes i lønnstrinn 51-63 (kr 437 400 – 540 200 i året). Stilling som hovedbibliotekar (kode 1077) lønnes i lønnstrinn 55-65 (kr 467 700 – 560 700 i året). Stilling som universitetsbibliotekar (kode 1199) lønnes i LR 25, alternativ 1-8, lønnstrinn 47-66 (kr 410 500 – 570 800 i året). Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Krav om etterutdanning

Søkere uten bibliotekutdanning må forplikte seg til å gjennomføre første år av HIOAs bibliotekarutdanning (eller tilsvarende) som fjernstudent i løpet av 3 år etter tilsetting. Kostnader til utdanningen blir dekket av HiT. Det vil bli lagt til rette for at noe av studietida kan tas innenfor normal arbeidstid.

 

Personen vil bli tilsatt i midlertidig stilling fram til eksamen for 1. studieår er fullført, for deretter å få fast tilsetting.

 

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med attesterte kopier av attester og vitnemål.

 

Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Høgskolen i Telemark.

 

Den som tilsettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

 

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til hovedbibliotekar Arild Skalmeraas tlf. 35 95 25 43 / 996 213 59 eller biblioteksjef Frode Bakken tlf. 35 57 50 41 / 906 60 423.

 

Slik søker du

Høgskolen i Telemark benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad elektronisk ved å klikke på lenken til høyre ”Send søknad”. 

Nettverk
Facebook Twitter
Sektor
Offentlig
Sted
Hallvard Eikas plass,
3800 Bø i Telemark
Bransje
Arkiv og bibliotek
Stillingsfunksjon
Arkivar og bibliotekar

Nøkkelord

undervisning, IKT, publisering, bibliometri, forskningsdokumentasjon

Rapporter annonse

FINN-kode
64711781
Sist endret
22. nov 2015 11:01

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Arild Skalmeraas
Stillingstittel
Hovedbibliotekar
Telefon
Vis telefonnummer
Mobil
Vis telefonnummer

Hallvard Eikas plass, 3800 Bø i Telemark

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Rapporter annonse

FINN-kode
64711781
Sist endret
22. nov 2015 11:01