Utløpt

Arealplanleggjarar

Arbeidsgiver
Årdal og Lærdal kommune
Stillingstittel
Arealplanleggjar , ein fast stilling og eit vikariat
Frist
Frist utløpt
Varighet
Fast
Arbeidsoppgåver:
- Utarbeiding av kommune- og kommunedelplaner
- Framskaffe grunnlag for politiske saker
- Handsaming og oppfølging av private og statlege reguleringsplaner
- Arbeid med samfunnstryggleik
- Sakshandsaming etter sektorlover som vedkjem arealforvaltning
- Andre oppgåver kan verta lagt til stillinga ut frå søkjar sine   kvalifikasjonar og behov i kommunane.

Krav til / ønskje om utdanning og praksis:
- Relevant utdanning frå høgskule og universitetsnivå
- God kunnskap om plan- og bygningslova og om planprosessar
- Kunnskap og røynsle frå bruk av GIS og digitale kartverktøy er ei føremon
- Røynsle frå arealplanlegging, og sakshandsaming innan relevante fagområder
- Gode kunnskaper i norsk munnleg og skriftleg
- Kjennskap til offentleg forvaltning er ynskjeleg

Det er ynskjeleg å setje saman eit team med ulik utdanningsbakgrunn, med t.d. kompetanse og interesse innan arealplanlegging, arkitektur og jus.

Personlege eigenskaper:
Det vil ved tilsetjing verte lagt avgjerande vekt på søkjar sine personlege eigenskapar innan samarbeid, kundehandsaming, å kunne arbeide sjølvstendig og vere fleksibel. Det er krav om god evne til å uttrykkje seg skriftleg og det vert forutsett solide datakunnskapar generelt og kunnskap i bruk av geografisk informasjonssystem.

Me kan tilby:
- Sterkt fagmiljø i felles kontormiljø
- Mulegheit for å bidra til utvikling i kommunane Årdal og Lærdal
- Løn etter avtale
- Gode pensjons- og forsikringsordningar igjennom KLP

Om arbeidsgiveren

Kommunane Årdal og Lærdal ynskjer å etablere eit felles plankontor, med Lærdal kommune som vertskommune. Stillingane vert utlyst med forbehold om at vertskommuneavtalen vert politisk godkjent i begge kommunane.

Tiltredelse
01.10.2015
Sektor
Offentlig
Antall stillinger
2
Sted
Øyraplassen 7,
6887 Lærdal
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Planlegger

Nøkkelord

planarbeid, sakshandsaming, arealforvaltning, samfunnstryggleik

Rapportér annonse

FINN-kode
61746807
Sist endret
15. sep 2015 13:46

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Alf Magne Hjellum
Stillingstittel
Kommunalsjef tekniske tenester
Telefon
Vis telefonnummer
Mobil
Vis telefonnummer
Kontaktperson
Alf Olsen jr.
Stillingstittel
Rådmann
Telefon
Vis telefonnummer
Mobil
Vis telefonnummer

Øyraplassen 7, 6887 Lærdal

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Rapportér annonse

FINN-kode
61746807
Sist endret
15. sep 2015 13:46