Utløpt

HMS-rådgiver - Molde

Arbeidsgiver
Statens vegvesen Region midt
Stillingstittel
HMS-rådgiver - Molde
Frist
10.05.2015
Varighet
Fast
Bli kjent med Statens Vegvesen

Utlysing nr. 4-051-15

HR-seksjonen i Statens vegvesen Region midt har en viktig rolle i regionens oppgaveløsning og yter faglig støtte, rådgivning og saksbehandling til alle ledd i organisasjonen som teller ca. 880 ansatte. Seksjonen består av 14 medarbeidere lokalisert i Molde, Trondheim og Steinkjer. Seksjonen arbeider i tråd med overordnet HR-strategi og har et bredt oppgavefelt innen strategiske mål så vel som personaladministrative oppgaver.

Vi søker nå etter en dyktig HMS rådgiver til en spennende stilling med gode utviklingsmuligheter. Personen vi søker vil jobbe i tett dialog med de andre rådgiverne på HR seksjonen, ledere, HMS-ingeniører etter byggherreforskriften og bedriftshelsetjenesten m.fl, og utvikle og videreføre et profesjonelt HMS-arbeid i regionen.

Kontorsted for stillingen er i Molde.

Hva skal du jobbe med?

Sentrale arbeidsoppgaver vil blant annet være:

 • Videreutvikling og oppfølging av regionens HMS-system etter interkontrollforskriften, strukturelt og innholdsmessig
 • Rådgiving og bistand i HMS-relaterte spørsmål til ledere, medarbeidere og vernetjeneste, herunder videreutvikling av sykefraværsrutiner
 • Løpende arbeid i AMU og kontaktperson mot bedriftshelsetjenesten og NAV
 • Tilrettelegge for orientering om status på uønskede hendelser på ledermøter og andre forum
 • Faglig rådgiver ved risikovurderinger
 • Utarbeide rapporter og analyser av sykefravær og annen HMS statistikk
 • Utføre og bistå ved revisjoner
 • Gi råd, veiledning og opplæring i skadeforebygging og nærværs-/sykefraværsarbeid
 • Forvalte samarbeidet med bedriftshelsetjenesten
 • IA
 • Aktivt bidra til en velfungerende vernetjeneste
 • Rusforebyggende arbeid
 • Samarbeidspart for ledere, verneombud, HMS-rådgivere og koordinatorer i byggherremiljøet, HR-rådgivere m.fl. 
 • Bistå ledere i enkeltsaker som gjelder sykefraværsoppfølging.
 • Krisehåndtering
 • Andre relevante HR-oppgaver
Hvem er du?

For stillingen kreves utdanning på bachelor- eller master/hovedfagsnivå med relevante fagkombinasjoner. Det er ønskelig med arbeidserfaring innen HMS området fra privat eller offentlig sektor.

Personlig egnethet vektlegges særskilt. Du må være proaktiv, relasjonsbygger, systematisk og løsningsorientert. Stillingen krever at du er svært selvstendig. Da en viktig del av stillingen blir å ha god dialog med ledere og ansatte i krevende situasjoner, forventes det at du er tillitsvekkende, samt at du har evnen til å holde hodet kaldt når presset er stort. Du må ha en utadvendt holdning og være på tilbudssiden til aktørene du skal samarbeide med. Du må sterk formidlerkompetanse. Stillingen krever stor arbeidskapasitet.

Det må påregnes endel reisevirksomhet.

Hva tilbyr vi?

Stort engasjement, mye ansvar og faglig utvikling.

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjons- og forsikringsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Annet

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi ønsker medarbeidere av begge kjønn, fra alle aldersgrupper og fra ulike etniske grupper og nasjonaliteter. Vi arbeider dessuten aktivt for å rekruttere flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Søknad med CV sendes elektronisk. Vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju.

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved å kontakte seksjonsleder Preben Irvung på tlf. 482 05 539.

Om arbeidsgiveren

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7000 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Tiltredelse
Snarest
Sektor
Offentlig
Sted
Fylkeshuset, 6404 Molde
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
HMS

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Preben G. Irvung
Telefon
482 05 539
Følg firma
2548 følger dette firmaet

Fylkeshuset, 6404 Molde

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

Rapporter annonse

FINN-kode 58337977
Sist endret 22. apr 2015 15:56