Utløpt

Askøypakken søkjer byggeleiarar

Arbeidsgiver
Statens vegvesen Region vest
Stillingstittel
Askøypakken søkjer byggeleiarar
Frist
03.05.2015
Bli kjent med Statens Vegvesen

Vil du vere med på det store vegløftet på Askøy Vegvesenet er i full gang med Askøypakken, og treng fleire dyktige byggeleiarar innan ei rekke fag, blant anna VA, veg, bru, støy, mm.  Prosjektet har ei totalramme på 1 540 millionar over 8 år.

Askøypakken inneheld mange små og store prosjekt, som vi no held på å starte opp. Det skal byggast bruer og tunneler, utbetrast eksisterande veg, ny veg i nytt terreng, støytiltak og nytt kommunalt VA-anlegg mange spennande og fagleg utfordrande oppgåver for dei rette personane!  Utbyggingsprosjekta er prosjektert modellbasert, og det vil verte mykje nytt å ta tak i. 

Prosjektet har etablert prosjektkontor i Rundetårnet på Kleppestø kai, Askøy, der du vil få kontorplass saman med resten av prosjektteamet. Stillingane høyrer til i byggherrepoolen i Region vest, f.t. knytt til vegavdeling Hordaland.

Arbeidsoppgåver

Vi søkjer byggeleiarar med god forståing for byggeleiarrolla. Du vil få hovudansvar for teknisk og økonomisk gjennomføring av små og store vegprosjekt i pakken, og må derfor ha fagleg tyngde samt kunne kommunisere og samarbeide godt med grunneigarar, konsulentar, entreprenørar og dei andre i prosjektet.  Hovudoppgåvene for byggeleiar vil vere; Arbeidsleiaransvar for kontrollingeniørane på prosjekt i samarbeid med dei andre byggjeleiarane på prosjektet Følgje og bidra i utarbeiding av byggeplan og tilbodsgrunnlag Leie utbygginga og kontakta med entreprenør Drive HMS-arbeid Utføre kvalitets-, framdrifts- og kostnadskontroll

Kvalifikasjonskrav

  • Eksamen frå universitet eller høgskule innan veg-/ arealplanlegging eller tilsvarande, minimum 3 år
  • Det er ønskeleg med erfaring som byggeleiar God skriftleg og munnleg framstillingsevne
  • Evne til å jobbe strukturert og sjølvstendig Gode samarbeidsevner, løysingsorientert og stå på vilje.

For kandidatar med sterk og allsidig praksis frå dei aktuelle fagområda og med gode personlege føresetnader for stillinga, kan ein fråvike kravet til utdanning.

Prosjektet vil bruke tid og ressursar for å skape ei positiv, aktiv og trygg arbeidsgruppe, som vil stå på saman for at prosjektet skal lykkast. Om du har dei rette faglege kvalifikasjonane, og vil bidra til ei god felles gruppe, ser vi fram til å høyre frå deg.

Stort engasjement, gode strukturar og fagleg utvikling

Som tilsett i Statens vegvesen blir du ein del av eit engasjert og tungt fagmiljø som tenkjer nytt, deler kunnskap og jobbar tett saman. Du påverkar samfunnsutviklinga, og du får bidra til framtidsretta løysingar på fagfeltet ditt. Vi gir deg viktige oppgåver med mykje ansvar, og vi treng medarbeidarar som ønskjer å utvikle seg i takt med nye utfordringar.

Medarbeidarane våre fortel om spennande arbeidskvardagar med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr òg desse goda

  • Introduksjonsprogram og fadderordning
  • Fleksitid og gode ordningar for å avspasere
  • Pensjonsordning og høve til å få lån i Statens pensjonskasse
  • Etatsskolar og høve til fagleg påfyll

Lønna blir avtalt nærare i samsvar med lønnspolitikken vår. 

Statens vegvesen skal vere prega av mangfald, og dei tilsette hos oss skal spegle befolkninga. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte, til å søkje jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion og etnisk bakgrunn. Vi legg vekt på å leggje arbeidsforholda til rette dersom du har behov for det.

Vi gjer merksam på at opplysningar om søknaden din kan bli offentleggjorde sjølv om du har bedt om unntak frå offentleg søkjarliste. I så fall blir du varsla om det.

 

Om arbeidsgiveren

Statens vegvesen arbeider for at både gåande, syklande, køyrande og kollektivreisande skal komme trygt fram. Vi planlegg, bygger, drifter og vedlikeheld riks- og fylkesvegar og har tilsyn med køyretøy og trafikantar. Som vegadministrasjon for fylkeskommunane og staten yter vi fagleg grunnlag for politiske avgjerder og set dei ut i livet. Vi er ein stor samfunnsaktør med over 6000 engasjerte medarbeidarar med brei kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regionar.

Antall stillinger
3
Sted
Askedalen 4, 5845 Bergen
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Teknisk personell

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Ole-Henning Davik
Telefon
55 51 63 58
Følg firma
2552 følger dette firmaet

Askedalen 4, 5845 Bergen

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

Rapporter annonse

FINN-kode 57812710
Sist endret 10. apr 2015 15:01