Utløpt

Stilling ledig ved Ægir Bryggeri som Bryggar / Position available at Ægir Brewery for experienced brewer

Arbeidsgiver
Ægir Bryggeri AS
Stillingstittel
Bryggar / Brewer
Frist
20.03.2015
Ansettelsesform
Fast

Kvalifikasjonar:
- Engelsk- flytande munnleg
- Fleire års erfaring som heimebryggar eller som proffbryggar
- Bryggmeisterutdanning er ikkje naudsynt men er eit pluss
- Utdanning eller erfaring innan næringsmiddel, biologi og relaterte fag er eit pluss
- VIKTIG: er villig til å busetje deg i Flåm over ein lengre periode

 

Personlege kvalitetar:
Du er ein entusiastisk og sjølvstendig person og gode samarbeidsevner. Du trivast med ansvar og likar å jobbe i eit kreativt miljø der nye og innovative idear blir dyrka fram. Du set høge krav til kvalitet i alle ledd.

 

Arbeidsoppgåver:
Brygging og behandling av øl på begge av Ægir sine anlegg i Flåm
Tapping av produkt på flaske og fat
Gjærhandsaming og og prøvetaking
Reingjering og vedlikehald av lokale og utstyr
Deltar i øl-festivaler ved behov

 

Andre opplysingar:
Søkarar til stillinga bør inneha førarkort klasse B. Truck- og
personløftersertifikat er eit pluss. Dei første 4 månadane er prøvetid.

 
KUN KVALIFISERTE SØKJARAR TAKK. Søknad (brev & CV) eller evt. spørsmål sendast til jobb@aegirbryggeri.no, innan 20. mars 2015.---

Qualifications:
- English- fluent
- Several years of experience as a homebrewer or professional brewer
- Master Brewer's education not necessary but is a plus
- Education or experience within food technology, biology and related subjects are a plus
- IMPORTANT: must be willing to move to Flåm for an extended period

Personal qualities:
You're an enthusiastic and independent person who can also work well on a team. You thrive on responsibility and like to work in an creative environment where new and innovative ideas are encouraged. You prioritize quality in all aspects of your work.

Work duties:
Brewing and processing of beer at both Ægir facilities in Flam
Bottling and kegging of product
Yeast handling and sample analysis
Cleaning and maintenance of facilities and equipment
Participate in beer festivals occasionally

Other information:
Applicant for this position should have a driving license in Class B or equivalent. Forklift and sissorlift certificates are also a plus. The first four months in the job are a probationary period.

ONLY QUALIFIED CANDIDATES PLEASE. Send cover letter and CV or any questions to: jobb@aegirbryggeri.no by March 20th, 2015.


Om arbeidsgiveren

Ægir Bryggeri er blant dei første handverksbryggeri i Noreg og vart etablert i 2007. Dei siste åra har Ægir hatt stor suksess og utvikla seg til eit av Noregs fremste produsentar av spesialøl. Ølet er tilgjengeleg på mange sal - og skjenkestader i Noreg med stadig fleire på lista. Me meiner at folk skal kunne velje mellom fleire sortar øl på lik line med vin og derfor tilbyr me stort mangfald. Bryggeriet har utvikla mange spennande øl som har fått stor merksemd og vunne prisar i fleire år. Me består i dag av pub bryggeriet og eit heilt moderne produksjonsbryggeri og brenneri. Ægir bryggeri er i stor vekst og treng fleire flinke medarbeidarar. Teamet vårt består av både kvinner og menn frå fleire land. //////

Ægir Brewery is among the first craft breweries in Norway and was established in 2007. Ægir has experienced great success and has become one of Norway's leading producers of specialty beers. Our products are available throughout Norway at en ever-increasing number of bars, resaurants, and stores. We believe that people should be able to choose between many varieties of beer as they would with wine, and we therefore offer a large and diverse portfolio of products. The brewery has developed many exciting beers that have gained attention in the media as well as having received both Norwegian and international awards. Ægir consists of both a pub brewery and a completely modern production brewery and distillery. We are growing rapidly and are in need of more talented co-workers, currently our team consists of both women and men from several countries.

Sektor
Privat
Sted
5742 Flåm
Bransje
Matvareproduksjon og -industri
Stillingsfunksjon
Produksjon

Nøkkelord

Brygger, Brewer, Ølbrygger, Øl, Beer

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Evan Lewis
Stillingstittel
Gründer

5742 Flåm

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 56108027
Sist endret 23. apr. 2015 15:46

Rapporter annonse