Utløpt

Vil du være med å planlegge gang og sykkelveger, kollektivtiltak og veganlegg i Telemark?

Arbeidsgiver
Statens vegvesen Region sør
Stillingstittel
Vi søker dyktige planleggings- og prosjekteringsledere!
Frist
04.03.2015
Ansettelsesform
Fast

Plan og prosjektering er et stort og komplett planleggingsmiljø med vegplanleggere, landskapsarkitekter, arealplanleggere, biologer, naturforvaltere og planleggings- og prosjekteringsledere. Vi utreder, planlegger og prosjekterer riks- og fylkesveganlegg i Telemark på oppdrag fra fylkeskommunen og staten. I dag er vi 23 medarbeidere. Nå søker vi to dyktige og erfarne planleggings- og prosjekteringsledere.

 

Arbeidsoppgaver

Vi søker etter to erfarne medarbeidere gjerne med kompetanse innen vegplanlegging, arealplanlegging, byggeledelse og/eller styring av prosjekter. Du vil i denne jobben lede utarbeidelsen av forprosjekt, reguleringsplaner og byggeplaner samt delta i oppfølging i byggeperioden. Oppgaver som i første omgang kan være aktuelle er:

 • planleggingsleder på Fv359 Kaste-Stoadalen
 • prosjekteringsleder på Rv36 Bø-Seljord
 • planleggingsleder på Fv503 Dyrland bru
 • planlegging- og prosjekteringsleder for tiltak i Bypakke Grenland

Som planleggings- og prosjekteringsleder vil du lede egne fagressurser og/eller styre konsulent. Du må holde oversikt over plankostnader, fremdrift og kvalitet i planprosessen og utarbeidede plandokument. I denne jobben vil du samhandle både med parter internt og eksternt, som eksempelvis andre seksjoner og avdelinger, grunneiere, berørte parter, offentlige instanser og media. Det skal rapporteres til prosjektleder.

 

Kvalifikasjoner og ønsket bakgrunn

Du har relevant utdanning fra universitet eller høyskole, min. 3 år. Hvis du har sterk og allsidig praksis eller etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan vi se bort fra utdanningskravet.  Det er ønskelig med en utdannelse innen veg-, arealfag og/eller prosjektledelse.

Det er en fordel med erfaring i planprosesser på kommunedelplan- og/eller reguleringsplannivå. Det er videre ønskelig at du har erfaring fra samferdselsprosjekter og har kjennskap til Statens vegvesen sitt håndboksystem.  

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

 

Hva ønsker vi av personlige egenskaper

Til denne jobben søker vi kandidater som evner å jobbe i og lede kompakte team og som har evne til å inspirere og støtte medarbeidere.

 Vi søker kandidater som:

 • Er arbeidsglad og har mye initiativ.
 • Har gode samarbeids-, kommunikasjons- og formidlingsevner.
 • Har evne til å strukturere egen arbeidshverdag og takle korte tidsfrister og høyt arbeidspress.

Til denne jobben må du ha gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.

 

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi kan tilby:

 • en profesjonell, inkluderende og framtidsrettet virksomhet
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk. 

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Skulle du ha noen spørsmål kan de rettes til Seksjonsleder Marianne Ramdal Nesset (tlf. 414 19 938)

Om arbeidsgiveren

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7000 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
2
Sted
3716 Skien
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Ingeniør / Samferdselsteknikk og arealplanlegging,
Prosjektledelse
Følg firma
338 følger dette firmaet

3716 Skien

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 55947981
Sist endret 16. feb. 2015 11:21

Rapporter annonse