Utløpt

Koordinator

Arbeidsgiver
Høgskolen i Lillehammer
Stillingstittel
Koordinator
Sted
Lillehammer
Frist
Frist utløpt
Varighet
Fast

Den Norske Filmskolen søker ny medarbeider.

Stillingen er fast, 100 %, og inngår i avdelingsadministrasjonen. Stillingen rapporterer til undervisningsleder.

Om stillingen

På linjer der hovedlærerstillingen er delt mellom flere ansatte, er koordinator bindeleddet mellom disse, studenter, eksterne lærere og Den norske filmskolen (Dnf) for øvrig. Generelt har koordinator et særlig ansvar for å ta imot, samle og videreformidle relevant informasjon.

Koordinator binder linjen sammen på tvers av studieprogram og kull, og har ansvar for at det blir gjort en helhetlig semesterplanlegging i samarbeid med hovedlærere og skolens faglige ledelse. Koordinator vil inngå i et team med ansvaret for alle linjer, men kan også ha spesielt ansvar for enkelte av linjene.

Koordinatorstillingen er en administrativ stilling, og har ikke undervisningsfaglige oppgaver eller – ansvar.

Oppgaver

 • Kontraktering av eksterne lærere, skuespillere og andre
 • Produksjonskoordinering på enkelte av Dnfs øvelser og større workshops
 • Organisere praktiske detaljer rundt reise og opphold for hovedlærere, studenter, og eksterne ved behov
 • Ha oversikt over linjens økonomi, samt bidra til at Dnfs faglige ledelse og regnskapsansvarlig har oppdatert informasjon
 • Koordinere hovedlærernes tilstedeværelse
 • Sørge for at Dnfs faglige ledelse har oppdaterte kursplaner
 • Faste møter med linjens studenter
 • Ansvarlig for gjennomføring av skriftlige studentevalueringer
 • Holde løpende oversikt over avviklingen av linjens praktiske øvelser, og sørge for at de praktiske rammene rundt (forberedelse, utstyr, rydding/retur osv.) er på plass i planlegging og i gjennomføring
 • Bistå administrasjonen og ledelsen i løpende driftsoppgaver ved behov

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på minimum bachelornivå, innen kunst- eller kulturfeltet. Ved relevant arbeidserfaring kan kravet om høyere utdanning fravikes.
 • Erfaring fra prosjekt- og produksjonsarbeid
 • Erfaring fra koordinering og logistikk innenfor kunst- og kulturfeltet.
 • Erfaring som produksjonskoordinator fra film- og TV-bransjen vil være en fordel
 • Generell fortrolighet med digitale verktøy, og beherske standard administrative programmer på en god måte
 • Flytende i norsk og engelsk, skriftlig og muntlig.

Personlig kompetanse

 • Like struktur og orden
 • Være ryddig
 • Ha gode sosiale og kommunikative evner
 • Kunne utvise stor fleksibilitet i arbeidet
 • Kunne trives i et hektisk arbeidsmiljø


Høgskolen tilbyr:

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger, og et godt arbeidsmiljø
 • En attraktiv boregion med nærhet til natur, urbane miljøer og et aktivt kultur- og idrettsmiljø
 • Et fint campus, beliggende i et vakkert parkmiljø med kort avstand til Lillehammer sentrum
 • Tilrettelegging for faglig utvikling
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som bl.a. gir gode pensjons og forsikringsordninger

Stillingen innplasseres og lønnes i stillingskode 1434 rådgiver/1363 seniorkonsulent etter kompetanse og erfaring. Stillingen vil normalt avlønnes i ltr. 50 - 62. Fra lønnen trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse som bl.a. gir gode pensjons- og forsikringsordninger.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HiL å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkere anmoder om at dette ikke gjøres. Anmodning om unntak fra offentlighet må grunngis. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Velkommen som søker til Høgskolen i Lillehammer!

Om arbeidsgiveren

"Lillehammer - læring og opplevelser for livet"

Høgskolen i Lillehammer er en fremgangsrik høgskole med en spennende fagportefølje og et dynamisk arbeidsmiljø. Høgskolen har en medie- og samfunnsfaglig profil og tilbyr en rekke studier innen film- og fjernsynsfag, sosialfag, reiselivsfag, økonomi-, administrasjons- og ledelsesfag og samfunns- og kulturfag. Høgskolen ligger i et vakkert parkmiljø ca. 5 km nord for Lillehammer sentrum og har ca. 4800 studenter (hvorav ca. 700 deltids- og fjernundervisningsstudenter) og 350 medarbeidere.

Sektor
Privat
Sted
Gudbrandsdalsvegen 350,
2624 Lillehammer
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap
Stillingsfunksjon
Koordinering

Rapporter annonse

FINN-kode
55181114
Sist endret
21. jan 2015 08:39

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Maria Bang
Telefon
61 28 74 58
920 46 898
Følg firma
96 følger dette firmaet

Gudbrandsdalsvegen 350, 2624 Lillehammer

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Rapporter annonse

FINN-kode
55181114
Sist endret
21. jan 2015 08:39