Utløpt

Stipendiatstilling innen temaet barnevern

Arbeidsgiver
Høgskolen i Lillehammer
Stillingstittel
Stipendiatstilling innen temaet barnevern
Frist
26.11.2014
Ansettelsesform
Engasjement

Stillingen er faglig knyttet til Avdeling for pedagogikk og sosialfag (APS), Senter for barns og unges kompetanseutvikling (BUK).

Stillingen er 3-årig, 100 %. Avhengig av avdelingens behov og mulighet, samt stipendiatens ønske og kompetanse, kan stillingen bli omgjort til 4 år med 25 % undervisningsplikt.

Om stillingen

Stillingen skal bidra til å videreutvikle et allerede eksisterende faglig og vitenskapelig miljø innen fagområdet barnevernfaglig arbeid med vekt på barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling.

PhD-opplæringen vil bli gitt gjennom PhD-programmet BUK.

Stillingen skal ha en doktorgrad som siktemål. Det er et vilkår for tilsetting som stipendiat at stipendiaten er/blir tatt opp i doktorgradsprogram ved BUK. Endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse. Høgskolen vil være behjelpelig med å etablere avtalen.


Om prosjektet

Stipendiatstillingen vil bli knyttet til NFR-prosjektet Barnevernfamilier i fokus. Innovasjon i arbeid med forsømte familier: Målrettet intervensjon for risikoutsatte barn og familier i barnevernet. Dette prosjektet er et samarbeid mellom ansatte ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, Nordlandsforskning og Høgskolen i Lillehammer.

Prosjektet er en oppfølging av prosjektet Det nye barnevernet og har som målsetting å bidra til en bedre tilpasning mellom barns behov og hjelpetilbudet Målgruppen for prosjektet er familier der barn bor hjemme (ikke plassert). Prosjektdesignet omfatter et utviklingsprosjekt (intervensjon) og en forskningsdel. Stipendiaten vil bli knyttet til forskningsdelen og til en studie av hvordan familiene mottar og nyttiggjør seg hjelpen som barneverntjenesten gir.

Kvalifikasjoner

 • Minimum master eller hovedfagsnivå innen sosialt arbeid, pedagogikk, sosiologi, eller andre relevante disipliner eller fagområder.
 • Det er en forutsetning at eventuell mastergradsutdanning har faglig fordyping som kvalifiserer for opptak til doktorgardsprogram, med karakteren B eller bedre (§3-master i det norske systemet).
 • God fremstillingsevne på norsk; muntlig og skriftlig
 • Beherske engelsk muntlig og skriftlig
 • Generell god IT-kompetanse

Personlig kompetanse

 • Selvstendighet
 • Samarbeidsevne
 • Initiativ
 • Gjennomføringsevne

Vi ønsker oss en medarbeider som ønsker å bidra til samarbeid og faglig fellesskap i avdelingen.

Se også "Retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved Høgskolen i Lillehammer”.

Krav til søknad

Til søknaden skal det legges ved en prosjektskisse (7-8 sider) der forskningens relevante faglige tilnærminger og problemstillinger knyttet til barnevernets arbeid med familier blir streket opp. Stipendiaten som blir ansatt vil i samarbeid med veileder utarbeide en fullstendig prosjektbeskrivelse som grunnlag for opptak på PhD-programmet. Les mer om søknad og kriterier for prosjektbeskrivelse.

Utfyllende CV, prosjektbeskrivelse, evt. faglige arbeider som skal vurderes sendes i 3 eksemplarer per post til Høgskolen i Lillehammer, Avdeling for pedagogikk og sosialfag, postboks 952, 2604 Lillehammer.

Merk sendingen: ” 14/01887 - Stipendiat - APS - Barnevern”.

Høgskolen tilbyr:

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger, og et godt arbeidsmiljø
 • En attraktiv boregion med nærhet til natur, urbane miljøer og et aktivt kultur- og idrettsmiljø
 • Et fint campus, beliggende i et vakkert parkmiljø med kort avstand til Lillehammer sentrum
 • Tilrettelegging for faglig utvikling
 • Gode velferdsordninger
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som bl.a. gir gode pensjons og forsikringsordninger
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1017 stipendiat, start i lønnstrinn 50 (kr. 429 700 pr. år). Ved 4-årig tilsetting avlønnes 25 % av stillingen etter kompetanse i ordinær undervisningsstilling

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HiL å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne.

Høgskolen har som målsetting å øke andelen kvinner i undervisnings- og forskerstillinger. Ved ellers tilnærmet like kvalifikasjoner vil derfor kvinnelige søkere bli foretrukket.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkere anmoder om at dette ikke gjøres. Anmodning om unntak fra offentlighet må grunngis. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Vi ønsker deg velkommen som søker til Høgskolen i Lillehammer!

Om arbeidsgiveren

"Lillehammer - læring og opplevelser for livet"

Høgskolen i Lillehammer er en fremgangsrik høgskole med en spennende fagportefølje og et dynamisk arbeidsmiljø. Høgskolen har en medie- og samfunnsfaglig profil og tilbyr en rekke studier innen film- og fjernsynsfag, sosialfag, reiselivsfag, økonomi-, administrasjons- og ledelsesfag og samfunns- og kulturfag. Høgskolen ligger i et vakkert parkmiljø ca. 5 km nord for Lillehammer sentrum og har ca. 4800 studenter (hvorav ca. 700 deltids- og fjernundervisningsstudenter) og 350 medarbeidere.

Sektor
Offentlig
Sted
Gudbrandsdalsvegen 350, 2624 Lillehammer
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap
Stillingsfunksjon
Forskning/Stipendiat/Postdoktor

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Phd-leder/ professor Harald Thuen
Telefon
61 28 81 62
917 31 171
Kontaktperson
Professor Halvor Fauske
Telefon
61 28 83 12
902 02 821
Følg firma
142 følger dette firmaet

Gudbrandsdalsvegen 350, 2624 Lillehammer

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 52580624
Sist endret 15. okt. 2014 13:22

Rapporter annonse