Utløpt

Stipendiat - Idrettsvitenskap

Arbeidsgiver
Høgskolen i Lillehammer
Stillingstittel
Stipendiat - Idrettsvitenskap
Frist
14.11.2014
Ansettelsesform
Engasjement

"KOLS, vitamin D-supplement og styrketrening"

Stillingens avdelingstilhørighet vil være Avdeling for samfunnsvitenskap. Den som tilsettes vil inngå i en forskergruppe ved Seksjon for idrettsvitenskap.

Stillingen er 3-årig, 100 %. Avhengig av avdelingens behov og mulighet, samt stipendiatens ønske og kompetanse, kan stillingen bli omgjort til 4 år med 25 % undervisningsplikt.

Ansettelsesperioden er forventet å resultere i en PhD-avhandling som skal forsvares for graden PhD. Opptak til doktorgradsprogram og plan for studiet må være godkjent innen tre måneder etter at stillingene er tiltrådt.

Arbeidet til stipendiaten inngår som del av et faglig samarbeid mellom Seksjon for idrettsvitenskap ved Høgskolen i Lillehammer og Sykehuset Innlandet, ved Divisjon Lillehammer og Granheim Lungesykehus. Hovedveileder vil være tilknyttet Høgskolen i Lillehammer

Om prosjektet

Arbeidsområdet til stipendiaten vil knyttes opp mot forskningsprosjektet ”KOLS, vitamin D-supplement og styrketrening”. Stipendiaten skal kartlegge og redegjøre for effekten av styrketrening og samtidig vitamin D-supplement hos KOLS-pasienter. Stipendiaten skal planlegge og gjennomføre det nevnte forskningsprosjektet, inklusiv gjennomføring av treningsintervensjon (med tilhørende rekruttering av forsøkspersoner, testing, biopsitaking, mm) og cellebiologisk analyse av muskelbiopsier. Stipendiatens arbeid vil bli delt inn i delmål som skal resultere i en doktoravhandling. Det er en forventning at doktoravhandlingen skrives på engelsk.

Kvalifikasjoner

Det forventes at den som tilsettes har

 • Relevant utdanning på hovedfags- eller mastergradsnivå, eller tilsvarende
 • Mastergradsutdanning eller tilsvarende, med faglig fordyping som kvalifiserer for opptak til doktorgardsprogram i Norge (§3-master i det norske systemet) eller i et skandinavisk land
 • God fremstillingsevne på norsk og engelsk, muntlig og skriftlig
 • God IT-kompetanse, særlig for relevante dataprogram for gjennomføring av datainnsamling og databearbeiding

Følgende erfaring vil tillegges vekt ved utvelgelse:

 • Erfaring med relevante idrettsvitenskapelige og cellebiologiske/bioteknologiske forskningsmetoder
 • Erfaring fra behandling av kliniske datasett
 • Arbeid i tverrfaglige helserelaterte miljøer
 • Omfang, kvalitet og relevans av tidligere forskningsarbeid
 • Undervisningserfaring innen fysiologiske emner
 • Erfaring fra forskningsadministrativt arbeid

Personlig kompetanse

 • Selvstendighet
 • Gjennomføringsevne
 • Gode kommunikative evner både muntlig og skriftlig
 • Gode samarbeidsevner

Personlig egnethet relatert til gjennomføring av intervensjonsarbeid rettet mot eldre mennesker vil bli tillagt stor vekt. Vi ønsker oss en medarbeider som ønsker å bidra til samarbeid og faglig utvikling i avdelingen.

Se også "Retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved Høgskolen i Lillehammer”.

Krav til søknad

Søkere bes utarbeide en prosjektskisse på inntil 4 sider tekst (eksklusiv referanseliste) knyttet til tematikken i prosjektet. Den som blir tilbudt stillingen skal etter tilsetting og i samråd med faglig veileder videreutvikle skissen til en ferdig plan for forskningsprosjekt.

Prosjektskissen kan skrives på et skandinavisk språk eller engelsk og sendes sammen med utfyllende CV, attester, vitnemål og eventuelle faglige arbeider som skal vurderes, i 3 eksemplarer pr. post til Høgskolen i Lillehammer, PB 952, 2604 Lillehammer. Merk sendingen: ”14/01920 - Stipendiat – idrett”.

Søknadene vil bli vurdert av en sakkyndig komité. På bakgrunn av komiteens vurdering vil aktuelle søkere bli invitert til intervju.

Høgskolen tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger, og et godt arbeidsmiljø
 • En attraktiv boregion med nærhet til natur, urbane miljøer og et aktivt kultur- og idrettsmiljø
 • Et fint campus, beliggende i et vakkert parkmiljø med kort avstand til Lillehammer sentrum
 • Tilrettelegging for faglig utvikling
 • Gode velferdsordninger
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som blant annet gir gode pensjons og forsikringsordninger
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1017 stipendiat, start i lønnstrinn 50 (kr. 429 700 pr. år). Ved 4-årig tilsetting avlønnes 25 % av stillingen etter kompetanse i ordinær undervisningsstilling

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HiL å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne.

Høgskolen har som målsetting å øke andelen kvinner i undervisnings- og forskerstillinger. Ved ellers tilnærmet like kvalifikasjoner vil derfor kvinnelige søkere bli foretrukket.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkere anmoder om at dette ikke gjøres. Anmodning om unntak fra offentlighet må grunngis. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Vi ønsker deg velkommen som søker til Høgskolen i Lillehammer!

Om arbeidsgiveren

"Lillehammer - læring og opplevelser for livet"

Høgskolen i Lillehammer er en fremgangsrik høgskole med en spennende fagportefølje og et dynamisk arbeidsmiljø. Høgskolen har en medie- og samfunnsfaglig profil og tilbyr en rekke studier innen film- og fjernsynsfag, sosialfag, reiselivsfag, økonomi-, administrasjons- og ledelsesfag og samfunns- og kulturfag. Høgskolen ligger i et vakkert parkmiljø ca. 5 km nord for Lillehammer sentrum og har ca. 4800 studenter (hvorav ca. 700 deltids- og fjernundervisningsstudenter) og 350 medarbeidere.

Sektor
Offentlig
Sted
Gudbrandsdalsvegen 350, 2624 Lillehammer
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap
Stillingsfunksjon
Forskning/Stipendiat/Postdoktor

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Førsteamanuensis Stian Ellefsen
Telefon
61 28 81 03
976 66 521
Kontaktperson
Seksjonsleder Marit Roland Udnæs
Telefon
61 28 81 74
986 78 361
Følg firma
142 følger dette firmaet

Gudbrandsdalsvegen 350, 2624 Lillehammer

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 52574087
Sist endret 15. okt. 2014 10:07

Rapporter annonse