Utløpt

Universitetsbibliotekar/spesialbibliotekar/førstekonsulent

Arbeidsgiver
Høgskolen i Telemark
Stillingstittel
Universitetsbibliotekar/spesialbibliotekar/førstekonsulent
Frist
Frist utløpt
Varighet
Fast
Ved biblioteket i Bø er det ledig 100 % fast stilling som universitetsbibliotekar/spesialbibliotekar/førstekonsulent.Biblioteket ved Høgskolen i Telemark har ca. 16 stillinger fordelt på studiestedene Bø, Notodden, Porsgrunn og Rauland. I Bø er det ca. 5 stillinger i biblioteket. En stadig større del av arbeidsoppgavene i biblioteket er nettbasert og gjøres på tvers av studiestedene. Arbeidstedet for stillingen er i Bø.Vi søker en selvstendig og serviceinnstilt medarbeider som kan bidra med å videreutvikle høgskolebiblioteket som en ressurs for forskning, utdanning og formidling.
Aktuelle arbeidsoppgaverTil stillingen ligger varierte bibliotekfaglige oppgaver knyttet til daglig drift og veilednings- og undervisningsoppgaver. I stillingen vil bl.a. inngå undervisning og veiledning av studenter, stipendiater og forskere, samt videreutvikling av nye og eksisterende elektroniske tjenester. Den som ansettes vil i stor grad kunne være med på å utvikle innholdet i stillingen.
KvalifikasjonskravInnplassering i stillingskode vil være avhengig av medarbeiderens kompetanse.
  • For tilsetting som universitetsbibliotekar kreves høyere utdanning minst på masternivå innenfor et relevant fagområde
  • For tilsetting som spesialbibliotekar kreves minimum godkjent bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap og tre års praksis i bibliotek
  • Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere for innplassering som universitetsbibliotekar eller spesialbibliotekar, vil vi vurdere å tilsette en førstekonsulent med minimum bachelorutdanning og erfaring fra bibliotekarbeidØnskede kvalifikasjoner
  • Undervisningserfaring
  • IKT-kompetanse, gjerne formell kompetanse
  • Det vil være en fordel med erfaring fra eller interesse for et eller flere av disse områdene: Elektronisk publisering, digitalisering, prosjektarbeid, Mac, Photoshop, CSS, XML, EZProxy, SFX, Microsoft Office, bibliometri, Open Access.Det vil bli lagt vekt på
  • Evne til å arbeide både selvstendig og i team
  • Gode norsk- og engelskkunnskaper (både skriftlig og muntlig) er en forutsetning
  • En fleksibel og serviceinnstilt person som raskt kan sette seg inn i nye områder
  • Personlig egnethetLønnStilling som universitetsbibliotekar (kode 1199) lønnes i LR 25, alternativ 1-8, lønnstrinn 47-66 (kr 401 400 ? 558 600 i året). Stilling som spesialbibliotekar (kode 1515) lønnes i lønnstrinn 51-63 (kr 427 900 ? 528 700 i året). Tilsetting som førstekonsulent (kode 1408) lønnes i LR 21, alternativ 1-8, lønnstrinn 37-53 (kr 348 400 ? 442 700 i året), i spesielle tilfeller kan noe høyere lønn vurderes. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
Krav om etterutdanningSøkere uten bibliotekutdanning må forplikte seg til å gjennomføre første år av HIOAs bibliotekarutdanning (eller tilsvarende) som fjernstudent i løpet av 3 år etter tilsetting. Kostnader til utdanningen blir dekket av HiT. Det vil bli lagt til rette for at noe av studietida kan tas innenfor normal arbeidstid.Personen vil bli tilsatt i midlertidig stilling fram til eksamen for 1. studieår er fullført, for deretter å få fast tilsetting.
Andre opplysningerAktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Høgskolen i Telemark.Den som tilsettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til hovedbibliotekar Arild Skalmeraas tlf. 35 95 25 43 / 996 213 59 eller biblioteksjef Frode Bakken tlf. 35 57 50 41 / 906 60 423.
Slik søker du Høgskolen i Telemark benytter elektronisk søknadsbehandling, se http://hit.easycruit.com/vacancy/1244821/35100?iso=no. 
Søknadsfrist: 14.09.2014Sted: Bø Tiltredelse: Etter avtale
Tiltredelse
01.10.2014
Sektor
Offentlig
Sted
3800 Bø i Telemark
Bransje
Arkiv og bibliotek
Stillingsfunksjon
Arkivar og bibliotekar

Nøkkelord

bibliotekar, undervisning, ikt

Rapporter annonse

FINN-kode
51217835
Sist endret
29. okt 2014 10:40

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Arild Skalmeraas
Stillingstittel
Hovedbibliotekar
Telefon
Vis telefonnummer
Mobil
Vis telefonnummer
Kontaktperson
Frode Bakken
Stillingstittel
Biblioteksjef
Telefon
Vis telefonnummer
Mobil
Vis telefonnummer

3800 Bø i Telemark

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Rapporter annonse

FINN-kode
51217835
Sist endret
29. okt 2014 10:40