Utløpt

Vi søker byggeleder til prosjekt Utbygging i Østfold

Arbeidsgiver
Statens vegvesen Region øst
Stillingstittel
Vi søker byggeleder til prosjekt Utbygging i Østfold
Frist
7. september
Ansettelsesform
Fast

 

Prosjekt Utbygging Østfold har som hovedoppgave å detaljplanlegge og gjennomføre bygging av mindre og mellomstore vegprosjekter i hele Østfold. Som medarbeider her vil du inngå i et team med erfarne byggeledere og kontrollingeniører som gjennomfører flere typer vegprosjekter hvert år.

Stillingen er lagt til Østfold vegavdeling, prosjekt Utbygging. Prosjektet er en operativ enhet og består, for tiden, av 6 medarbeidere, lokalisert ved anleggskontoret i Fredrikstad og Moss. Fra desember 2014 skal alle medarbeidere være lokalisert ved nytt vegkontor i Moss. Prosjekt Utbygging Østfold har sin hovedoppgave knyttet til gjennomføring av mindre og mellomstore vegprosjekter i hele Østfold. I alt arbeidet vårt legger vi vekt på trafikksikkerhet og HMS. Vi søker etter en byggeleder som skal ha ansvaret for utarbeidelse av byggeplan og konkurransegrunnlag. Du vil få ansvaret for oppfølging og styring av konsulent(er) fram til anleggsstart. Under anleggsgjennomføringen vil du som byggeleder være ansvarlig for gjennomføring av kontrakter med entreprenører som engasjeres til utførelsen. Med stillingen følger også utstrakt kontakt med andre etater og naboer til vegen for nødvendige avklaringer i byggeplanfasen. I stillingen må det påregnes en del reising til vegprosjekter Du vil få ansvar for i hele Østfold.

Dersom stillingen blir besatt internt i Statens vegvesen kan det være aktuelt å styrke byggelederteamet ved vegavdeling Østfold med en byggeleder med ansvar for utbedring av veger, bygging av gang- og sykkelveger og gjennomføring av trafikksikkerhets- og kollektivtiltak. Vi ber om at søkerne oppgir om de også er interessert i en slik stilling.

Det lyses ut 2 stillinger (prosjekteringsleder/byggeleder Utbygging nedre Glomma og byggeleder Utbygging) samtidig. Stillingen som prosjekteringsleder/byggeleder Utbygging nedre Glomma vil ha tilnærmet samme funksjon, og det bes om at du som søker på denne stillingen opplyser om at du også kan være søker på nevnte stilling. Det vil i så fall ikke være nødvendig å sende 2 søknader.

Kvalifikasjoner og ønsket bakgrunn:

Du bør ha utdanning fra universitet eller høgskole, minimum 3 år. Videre er det ønskelig at du har erfaring med prosjekteringsoppdrag utført av eksterne oppdragstakere, og ha erfaring og teknisk bakgrunn fra bygging av veganlegg. Det er en fordel at du kan vise til praksis fra utbyggings­prosjekter hvor flere fagfelt innenfor vegbygging har vært inkludert. Vi kan se bort fra kravet om utdanning på universitetsnivå hvis du har lang og allsidig praksis fra de aktuelle fagområdene. Det kreves gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig. Det må påregnes noe reisevirksomhet i Østfold, førerkort i klasse B er derfor nødvendig.

Det legges vekt på personlig egnethet ved ansettelse som prosjekteringsleder/byggeleder, og vi ønsker oss medarbeidere som:

 • er samfunnsengasjerte
 • er selvstendige og fremtidsorienterte
 • er utadvendte og engasjerte
 • er faglig orientert og evner å motivere i samhandling med andre


Statens vegvesen Region øst kan tilby

   • Arbeid med samferdselsprosjekter som er viktig for utvikling og bosetnin
   • Spennende og utfordrende oppgaver, og mulighet til påvirkning av egne arbeidsoppgaver innenfor en prosjektorganisasjon i vekst
   • Personlig og faglig utvikling gjennom deltagelse på kurs og etter- og videreutdanning
   • Et godt arbeidsmiljø sammen med engasjerte og dyktige medarbeide
   • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse - det trekkes to prosent pensjonsinnskud
   • Gode velferdsordninger med bl.a. mulighet til å bruke etatens hytter, en time trening i arbeidstiden pr. uke med me
   • Bruk av egen bil godtgjøres etter statens satser

Stillingen lønnes i henhold til lokal lønnspolitikk.  

En god og mangfoldig arbeidsplass

Statens vegvesen jobber for likestilling og mangfold. Vi ønsker medarbeidere av begge kjønn, fra alle aldersgrupper og fra ulike etniske grupper og nasjonaliteter. Dessuten arbeider vi aktivt for å rekruttere flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

Les om vegprosjektene våre på hjemmesidene til Statens vegvesen; www.vegvesen.no

Har du spørsmål til stillingene kan du kontakte Prosjektleder Arne-Rino Bergli, TLF.: 91331715.

Om arbeidsgiveren

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7000 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Sektor
Offentlig
Sted
1532 Moss
Bransje
Bygg og anlegg
Stillingsfunksjon
Ingeniør / Bygge- og anleggsteknikk,
Teknisk personell,
Ingeniør / Samferdselsteknikk og arealplanlegging

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Arne Rino Bergli
Telefon
913 31 715
Følg firma
613 følger dette firmaet

1532 Moss

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 50928427
Sist endret 19. aug. 2014 18:21

Rapporter annonse