Utløpt

Det er ledig 1 fast stilling som lege/offiser ved sykestuen på Bardufoss.

Arbeidsgiver
Forsvarets sanitet
Stillingstittel
Lege/offiser
Sted
Bardufoss
Frist
Frist utløpt
Varighet
Fast
Bli kjent med Forsvaret

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil være innenfor følgende fagfelt:

Klinisk virksomhet, herunder:

-          medisinske utredninger og behandling av vernepliktig personell

-          utføre seleksjon og annet sakkyndig arbeid for egen og andre avdelinger

-          forebyggende og helsefremmende virksomhet ved basen, herunder ansvar for smittevern

-          sanitetsstøtte ved øvelser

Andre oppgaver:

-          undervisning i helsefaglige emner

-          Faglig oppdatering

FSAN søker en fleksibel medarbeider som er villige til å delta ved innrykk/ seleksjon av nye vernepliktige soldater/ elever ved egen og andres avdelinger i Forsvaret i kortere perioder. Videre legges det vekt på egnethet (initiativrik, løsningsorientert, omgjengelig, serviceinnstilt) og samarbeidsevne.

Kvalifikasjon

Det kreves autorisasjon som lege i Norge, samt gjennomført turnustjeneste. Det er ønskelig med 2 års relevant tjenesteerfaring etter endt turnustjeneste.

Det kreves grunnleggende befalsutdanning (GBU) eller offiserskurs for akademisk befal. Søkere som mangler GBU eller offiserskurs kan søke under forutsetning av villighet til å gjennomføre offiserskurs (for tiden 8 ukers varighet) ved første anledning.

Søkeren må videre være villig til å ta militær tilleggsutdanning/kurs dersom FSAN finner det relevant/nødvendig.

Forsvaret er for tiden under omstilling. Det tas forbehold om endringer i stillingens ansvars- og arbeidsområde. Det er utarbeidet stillingsbeskrivelse for stillingene.

Stillingen medfører at en må kunne påregne beordring til operasjoner i utlandet. Søkerne må tilfredsstille medisinske krav til operasjoner i utlandet (minimum B1, skikket for stab/basetjeneste ved operasjoner i utlandet i høyrisikoområde) og gjennomføre og bestå fysisk test.

Søkerne må kunne bli sikkerhetsklarert for HEMMELIG.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke.

Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju.

Tiltredelse: Snarest

Stillingen er 100 % med redusert bunden arbeidstid 18 t/uke, og kommer inn under ”Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for militært fast tilsatte leger, -tannleger, -veterinærer, -farmasøyter og -psykologer i full stilling med redusert bundet arbeidstid”.

Stillingen er tillagt grad som kaptein/kapteinløytnant – major/orlogskaptein. Ved yrkestilsetting vil man bli tilsatt som kaptein/kapteinløytnant. Opprykk til major/orlogskaptein kan søkes etter gjeldende bestemmelser.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes som kaptein etter Statens lønnsregulativ, lønnsramme 37, alternativ 17, lønnstrinn 55 (p t kr 457 700 brutto pr år). Som major lønnes stillingen i lønnstrinn 61 (p t kr 508 700 brutto pr år). Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt obl. Thomas Gundersen mobil

905 74 614. For administrative spørsmål kontakt seniorkonsulent Kim Wilberg på e-post kwilberg@mil.no eller telefon 474 75 072

Søknadsfrist: 29.08.14. Søknad merkes: lege/offiser Bardufoss

Søknad vedlagt CV, attesterte kopier av vitnemål/attester, og ferdig utfylt personopplysningsblankett (blanketten finnes på www.nsm.stat.no/publikasjoner/skjemaer/) sendes:

Forsvarets sanitet, PB 800 Postmottak, 2617 Lillehammer.

Utdanning fra utlandet må være godkjent i Norge, og vitnemål/attester må være oversatt av statsautorisert oversetter for å bli tillagt vekt i utvelgelses- og tilsettingsprosessen. Udokumenterte kvalifikasjoner listet i søknaden vil ikke bli tillagt vekt. Søknadspapirer returneres kun etter anmodning.

 

 

 

Om arbeidsgiveren

Forsvarets sanitet (FSAN) er Forsvarets sentrale sanitetsorganisasjon. FSAN skal videreutvikle sanitets- og veterinærtjenesten i Forsvaret og bidra aktivt til utviklingen av det militærmedisinske fagområdet både i NATO og i totalforsvarssammenheng innenfor områdene organisasjon, materiell, personell og prosedyrer. Forskning drives innenfor flere fagområder bl.a. innen flymedisin, traumatologi, navalmedisin, katastrofepsykiatri, epidemiologi, klinisk mikrobiologi og infeksjonsmedisin.
Organisasjonen vil årlig ha om lag 900 elever til utdanning innenfor sanitetsfaget og akuttmedisin. FSAN har ca 400 ansatte fordelt på 3 avdelinger.
Hovedtyngden av FSANs virksomhet og administrasjon er lokalisert til Sessvollmoen i Ullensaker.
Den utlyste stillingen har arbeidsted ved sykestuen, Haakonsvern, Bergen. Haakonsvern er Sjøforsvarets hovedbase og er Skandinavias største marinebase. Ca. 4 000 vernepliktige, offiserer og sivilt personell er tilknyttet basen.

Søknad merkes
Lege/offiser Bardufoss
Sektor
Offentlig
Sted
9325 Bardufoss
Bransje
Forsvar og militær,
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Lege

Rapportér annonse

FINN-kode
50665652
Sist endret
12. aug 2014 13:20

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Thomas Gundersen
Telefon
905 74 614
Kontaktperson
Kim Wilberg
Stillingstittel
konsulent
Telefon
474 75 072
Følg firma
4194 følger dette firmaet

9325 Bardufoss

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Rapportér annonse

FINN-kode
50665652
Sist endret
12. aug 2014 13:20