Utløpt

Saksbehandlarar i Ullensvang

Arbeidsgiver
Statens kartverk<br>- Kartverket
Stillingstittel
Saksbehandlarar i Ullensvang
Sted
Kinsarvik
Frist
Frist utløpt
Varighet
Vikariat
Vi søkjer inntil fire vikarar til saksbehandlarstillingar ved kontoret vårt i Kinsarvik. Vikariata har varighet ut 2014.

Seksjonen i Ullensvang høyrer til tinglysingsdivisjonen. Vi har to hovudarbeidsfelt: Kundesenteret og tinglysing av burettslagsandelar. Kundesenteret handterer telefon, e-post og andre kommunikasjonskanalar knytt til tinglysing, men også til Kartverket generelt. På kundesenteret tek vi imot om lag 1500 førespurnader kvar dag, og vi får om lag 1000 dokument dagleg til tinglysing. Seksjonen i Ullensvang har om lag 55 årsverk.

Arbeidsoppgaver

 • Tinglysing burettslagsandelar: Arbeidsoppgåvene vil vere knytt til saksbehandling av dokumenta for tinglysing. Mottak, tolking av regelverk og kontroll.
 • Kundesenteret: Handtering av telefonførespurnader er hovudoppgåva. I tillegg arbeider vi på kundesenteret med fleire kommunikasjonskanalar knytt til internett, e-post m.m. Spørsmåla knytter seg i hovudsak til tinglysing, men også til fagfelt i Kartverket generelt.

Kvalifikasjoner

 • Krav om treårig vidaregåande skule, men det er ynskjeleg med høgare utdanning.
 • Kunnskap innan eigedomsrett, erfaring frå tinglysing og arbeid på kundesenter er ei føremon. Relevant erfaring kan vega opp for manglande formell kompetanse.
 • Erfaring og kunnskap om bruk av IT-verktøy, herunder internett, er ein føresetnad for arbeidet.

Språk

 • Norsk

Egenskaper

 • Du må vere arbeidsom, grundig og kunne utøve og utvikle godt skjønn.
 • Du må ha gode samarbeidsevner, gode kommunikasjonsevner, vere positiv og engasjert.
 • Du må ha god arbeidskapasitet og trivast i eit hektisk miljø.
 • Vi legg stor vekt på personlege eigenskapar.

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Saksbehandlarar vert løna som konsulent kode 1065, etter kvalifikasjonar.
 • Tiltredelse 1. august 2014, eller etter avtale.
 • Gunstig pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er difor eit personalpolitisk mål for Kartverket å oppnå ein balansert arbeidsstyrke når det gjelder alder, bakgrunn, funksjonsevne og kjønn.
 • Statens kartverk er ei IA-bedrift.

Om arbeidsgiveren

Kartverket dekker Norges behov for geografisk informasjon og offentlig eiendomsinformasjon, og er tinglysingsmyndighet for hele landet.

Kartverkets hovedkontor ligger på Hønefoss. Vi har i tillegg elleve fylkeskartkontorer, en sjødivisjon i Stavanger, et kundesenter i Ullensvang i Hardanger og et jordobservatorium i Ny-Ålesund på Svalbard. 

Kartverkets kjerneverdier er inkluderende, kompetent, åpen, pålitelig og engasjert.

Søknad merkes
2222735582
Sektor
Offentlig
Antall stillinger
4
Sted
.,
5780 Kinsarvik

Rapportér annonse

FINN-kode
49207540
Sist endret
12. jun 2014 13:24

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Marita Aarhus
Stillingstittel
seksjonssjef
Telefon
32 11 86 28
Følg firma
338 følger dette firmaet

., 5780 Kinsarvik

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Rapportér annonse

FINN-kode
49207540
Sist endret
12. jun 2014 13:24