Utløpt

Er du vår nye medarbeider?

Arbeidsgiver
Kongsberg kommune
Stillingstittel
Sykepleier
Frist
04.05.2014
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Kongsberg Kommune

Kort om stillingen

I STH hjemmetjenesteavdelingene er det i dag flere spennende sykepleierstillinger ledig.

Vi tilbyr opp til 100% stillinger.

 

Vi tilbyr

* Spennende arbeidsoppgaver med varierte faglige utfordringer

* Ordning med ressurs spl innen psykiatri,demens og palliativ omsorg

* Ordning med fagsykepleier, internopplæring og undervisning

*Ordning med primæransvar for en gruppe brukere

* Godt tverrfaglig samarbeid internt i STH og eksternt

* Jevnlige fagmøter internt og eksternt

* Vitale og positive kollegaer

* En tjeneste med systematisk fokus på arbeidsmiljø.

 

Innhold i stillingen

* Todelt turnus med  arbeid 3.hver helg

* Gode muligheter for tilrettelagt turnus

* Delegert ansvar for oppfølging av sine primærbrukere

* Gode pensjonsordninger

* Gode lønnsbetingelser

 

Krav og ønsker til deg

* Med energi og arbeidsglede

* Som syntes at pleie og omsorg i hjemmet er faglig utfordrende og spesielt givende

* Som er bidragsyter faglig og sosialt

* Som er løsningsfokusert og handlingsorientert

* Som er lojal mot visjoner og målsetting i HO og seksjon for STH.

 

Formelle kvalifikasjonskrav

Sykepleier med norsk autorisasjon.

Førekort klasse B

 

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune.

Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk

 

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved gjennomført språktest 3 før evt ansettelse.

 

Tilfredsstillende politiattest, egenerklæring tuberkulose og taushetserklæring må leveres før tiltredelse, i henhold til gjeldende regelverk.

 

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig.

Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

 

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Om arbeidsgiveren

Helse og omsorgstjenesten i Kongsberg er i en spennende utviklingsfase. Hjemmebaserte tjenester er vår hovedaktør i utviklingen av tjenester til våre innbyggere med behov for helse og omsorgstjenester.

Samordnede tjenester til hjemmeboende (STH) har ca 150 årsverk fordelt på hjemmetjenesteavdelinger,bofellesskap, Skinnarberga helsehus og et eget dag og aktivitetstilbud.

Vår organisering gjenspeiler ønsket om et sømløst og godt organisert tjenestetilbud til det beste for brukere av tjenesten.

Vi kan vise til god fag dekning i tjenesten og en endrings dyktig organisasjon.

Vår hovedoppgave fremover er å organisere tjenesten slik at våre brukere opplever å få rett tjeneste til rett tid av personell med rett kompetanse.

Nettverk
Facebook
Sektor
Offentlig
Antall stillinger
3
Sted
KIRKEGATA 1, 3612 Kongsberg
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Sykepleier

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Camilla Lobben
Stillingstittel
Avdelingeleder
Telefon
481 66 429
Kontaktperson
Anette Nordgård Strøm
Stillingstittel
Avdelingsleder
Telefon
481 66 617
Følg firma
296 følger dette firmaet

KIRKEGATA 1, 3612 Kongsberg

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 47757123
Sist endret 10. apr. 2014 16:57

Rapporter annonse